In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Eenzaam, ziek, handicap

 • Tot de nieuwe vormen van armoede en broosheid horen
  vele “steeds eenzamere en in de steek gelaten ouderen”
  (Paus Franciscus). Wij zijn blij enkele zeer gemotiveerde parochianen
  te hebben die zich hun lot aantrekken, maar de vraag is heel groot.
  Wij willen u dan ook graag ter overweging geven,
  hoe u zelf extra aandacht kunt schenken aan eenzame mensen.
 • De pastoor of de diaken bezoekt de zieken van onze parochie, zowel thuis als in de ziekenhuizen. Het is wel belangrijk
  dat (liefst door de familie) doorgegeven wordt, dat iemand langdurig of ernstig ziek is en dat een bezoek welkom is. De grootte van de parochies en de beperkte informatiestroom op grond van de Wet van de Privacy maken het onmogelijk van alle zieken op de hoogte te zijn.
 • In onze parochie bevinden zich meerdere socio-woningen voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze mensen zijn ons heel dierbaar en sinds lang helemaal opgenomen in onze parochiegemeenschap.  Velen van hen bezoeken of de wekelijkse kerkdiensten of de speciale kerkdiensten rond Kerstmis en Pasen.