In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Vluchteling, arm, noodgeval

 • Vanwege de aanwezigheid van het AZC in Echt komen wij ook geregeld vluchtelingen en asielzoekers
  Wij kunnen hun weliswaar geen oplossingen bieden
  m.b.t. hun verblijfsstatus, maar wel kunnen wij voor hen
  tijdelijk een gemeenschap zijn waarin zij zich welkom voelen.
  De groep kerkgangers die elke zondag koffie drinkt op de pastorie,
  heeft dit al voor meerdere asielzoekers gedurende langere tijd gedaan
  en hun een luisterend oor en andere hulp geboden.
 • Het aantal arme mensen (minimuminkomen en minder)
  neemt schrikbarend toe. Naast het materiële gebrek kunnen ze dan vaak ook niet meedoen met de gewone sociale activiteiten.
  De Landricusparochie neemt deel aan het armoedeplatform van de gemeente Echt-Susteren en zoekt mee naar oplossingen.

Graag verwijzen wij o.a. naar:

 • De Voedselbank in Roermond 
  www.voedselbankmiddenlimburg.nl

  Pakketen met langdurig houdbaar voedsel,
  die bestemd zijn voor de Voedselbank in Roermond,
  kunnen nog altijd neergezet worden in het voorportaal
  van de pastorie, Vrijthof 21.

 • De Kledingbank  in Maasbracht
  www.kledingbank-limburg.nl

 • De Rode Kruis Charitas Winkel:
  Past.Cramerstr.2g
  6102 AC Echt
  Tel..: 0475-482519
  Fax: 0475-410953

 

Heeft u spullen (kleding, speelgoed, meubels, tv, wasmachine,
koelkast, fietsen, schoenen, maar vooral boodschappen) gratis over,
of zoekt u zelf gratis iets
of bent u eenzaam
of heeft u hulp nodig bij boodschappen doen,
zoekt u een gratis klusjes- of tuinman of wat dan ook,
meld u dan aan op Facebook:
https://www.facebook.com/groups/690474757650961/

Make a Wish / Do a Gift ©Inge Minkenberg
Ook kunt u een e-mail sturen mawdag@hotmail.com

Wilt u een bedragje t.b.v. boodschappen doneren, dat mag,
graag zelfs, rekeningnummer NL65 RBRB 0898293359 ten name
van I.Minkenberg o.v.v. “Make a Wish / Do a Gift”.

 

 

 

 • Voor acute noodgevallen beschikt ons parochiecluster
  over een zogenaamde Franciscusgroep. Zij bestaat uit mensen die vanuit hun expertise meehelpen de noodvraag in kaart te brengen
  en de mens in nood op weg te helpen naar de juiste officiële instanties.
  Een beroep op de Franciscusgroep kan alleen gedaan worden
  via een van de twee parochiepriesters van het cluster.