In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Samen zorgen

VASTENACTIE 2020

Voor de vastenactie van dit jaar kunnen helaas geen zakjes rondgebracht worden,
om onze vrijwilligers niet in gevaar te brengen door het coronavirus. Daarom verwijzen wij graag naar de link https://www.dekenaat.rksusteren.nl/vastenactie/
waar u nog een keer informatie vind over het project van dit jaar
EN DE MOGELIJKHEID DIGITAAL UW BIJDRAGE TE GEVEN
AAN HET MISSIEBUREAU ROERMOND


 

“Zalig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden” (Mt.5,7),
hield Jezus ons voor

De zorg en de aandacht voor de ander
in zijn materiële of geestelijke armoede
is een opdracht voor elke christen,
waarvan zich niemand vrij kan pleiten.

Niemand kan zich eraan onttrekken
door zo maar te verwijzen naar de instanties van kerk of staat,
want kerk, dat zijn wij samen,
en staat, dat zijn wij ook samen
en dit geldt zeker sinds de invoering van de participatiemaatschappij.

Bovendien heeft voor een christen
de keuze voor de armen nog een diepere reden.
Zij komt voort uit het geloofsfeit,
dat God zelf arm is geworden voor ons.
De keuze voor de armen hoort daarom
tot het wezen van het christendom.

De zorg en de aandacht voor de ander is zeker niet altijd gemakkelijk
en zal vaak geen zichtbaar resultaat opleveren,
maar vanaf de eerste paus Petrus tot de huidige paus
worden wij steeds weer bemoedigd met de woorden:

“Beoefent vooral de onderlinge liefde met volharding,
want de liefde bedekt tal van zonden” (1 Petr.4,8)