In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Parochiecomité en parochiekantoor

Het PAROCHIECOMITÉ van elke parochie afzonderlijk
lijkt eerder op het kloppende hart ter plaatse.
Het parochiecomité luistert naar de signalen vanuit de parochie,
denkt na over oplossingen en stuurt MEDEWERKERS aan.
Het parochiecomité legt conform de afspraken verantwoording af
aan het clusterbestuur. Het clusterbestuur accordeert.

Het parochiecomité van de Landricusparochie bestaat uit:

Voorzitter Parochiecomité:
Ger Zegers
Gebouwenbeheer, archivering,
storting collecten
(tevens DB-lid van het clusterbestuur
en wel in de functie van secretaris)

Vicevoorzitter Parochiecomité:
Ferry Claessens
Gebouwenbeheer
(tevens AB-lid van het clusterbestuur)

Secretaris Parochiecomité
Jes Hees
Aanname misintenties,
opstellen rekeningen / registratie
sacramenten/ doopbewijzen/mailings
ledenadministratie

Penningsmeester Parochiecomité:
Wiel Crutzen
Jaarrekeningen, storting collecten,
pachten en huren, kerkbalans
contactpersoon naar instanties

Lid parochiecomité:
Truus Sevriens
Catechiste op de BS De Violier
(Eerste H.Communie en het Vormsel)
(tevens lid van de werkgroep
pastoraat van het cluster)
wekelijkse bijdrage ’t Waekblaad
ledenadministratie

Lid parochiecomité:
Elvira van Bezel
Huishoudelijke hulp pastorie,
gastvrouw, bloemversiering kerk,
collectante

Het PAROCHIECOMITÉ is elke dinsdag- en donderdagochtend
van 9.00 uur t/m 12.00 uur aanwezig op het PAROCHIEKANTOOR.
Vrijthof 21, 6101 AM Echt.
Tel.: 0475-481659
Email: parochiekantoor.echt@home.nl