In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Medewerkers

De MEDEWERKERS geven aan het geheel pas echt handen en voeten.
Zonder hen komt niets tot stand.
Zonder hen is een parochie gehandicapt.
Hoewel wij zeer dankbaar zijn voor de vele vrijwilligers
die aan het parochiewerk handen en voeten geven,
komen wij door de toenemende vergrijzing
ook steeds meer handen en voeten te kort.
Nieuwe vrijwilligers zijn dan ook van harte welkom.
Praat er eens over met de pastoor of een van onze medewerkers.
Geven (van uw talenten en tijd) geeft grote voldoening.

Hier een overzicht van onze groepen medewerkers:

Acolieten:
Enkele heren assisteren tijdens de liturgie,
treden soms op als lector en mogen,
met bisschoppelijke zending,
de heilige communie uitdelen.

 • Contact: Peter van Ophoven 06-40805466

Bloemen:
De Landricuskerk staat bekend voor haar mooie
bloemversiering die wij meestal inkopen bij
bloemenshop Bovend’Eerdt. In de Mariamaanden mei
en oktober mag u ook zelf nog een extra bloemetje
plaatsen bij het Mariabeeld vooraan. (Vazen aanwezig)

 • Kerkbloemiste Elvira van Bezel            : 06-23554474

Broederschappen:
Onze parochie heeft twee broederschappen:
De Ambrosius Broederschap
www.ambrosiusbroederschap.nl

 • Secretaris Sjef Vergoossen                 email: sjef.vergoossen@ziggo.nl

De Broederschap van de H.Joseph en de H.Barbara
www.broederschap.jouwweb.nl

Collectanten:
Enkele dames en heren halen tijdens de H.Mis
de collecte op en legen na de H.Mis de bakjes
van het plaatsengeld.

 • Contact: Hedzer Kooistra           : 06-16217611

Dameskoor:    Het dameskoor zingt in principe elke 2e en 4e zaterdag van de maand om 18.00 uur. 

 • Voorzitter:                   Els Leurs                      : 0475-482326
 • Organist:                      Harrie Philipsen           : 0475-482623

Edith Stein Stichting:
De Dr.Edith Stein Stichting Echt zet zich in voor het levend houden van de gedachte aan de Heilige Karmelietes Teresia Benedicta a Cruce (Dr. Edith Stein), die haar laatste levensjaren doorbracht in de Karmel van Echt. De Stichting tracht deze doelstelling te bereiken door het ontvangen en begeleiden van de vele pelgrims, die onze bedevaartskerk bezoeken.

De stichting heeft een eigen website
waarnaar wij graag verwijzen. www.edithstein.nl

 • Voorzitter: Mevrouw J. Stassen – Muyrers : 0475-482136

Franciscusgroep:
Voor acute noodgevallen beschikt ons parochiecluster
over een zogenaamde Franciscusgroep. Zij bestaat uit
mensen die vanuit hun expertise meehelpen de nood­-
vraag in kaart te brengen en de mens in nood op weg te
helpen naar de juiste officiële instanties. Een beroep op
de Franciscusgroep kan alleen gedaan worden via een
van de twee parochiepriesters van het cluster.

 • Contact: Pastoor Rainer Kanke:             06-51591100

Gezinsmiscomité:
Het gezinsmis comité is voortgekomen uit de werkgroep voor de Kinderwoorddienst, die in 2014 al haar 7-jarig bestaan vierde. Naast de wekelijkse Kinderwoorddienst tijdens de zondaagse Hoogmis van 10.00 uur is in 2014 besloten het aantal gezinsmissen uit te breiden om nog meer kinderen te kunnen bereiken. U vindt een actuele overzicht van vieringen in de rubriek Vieringen met kinderen.

 • Voorzitter: Paloma Kooistra:                   0475-486875

Herenkoor:
Het herenkoor zingt in principe elke zondag om 10.00 uur de Hoogmis. De wisselende en vaste gezangen en de acclamaties zijn dan in het Latijn.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met

 • Contact:   Herman Hausmans                  06-11357171

Huwelijks-cursus:
De grote dag van het huwelijk vraagt natuurlijk om heel wat voorbereiding.
Op de eerste plaats is een tijdig contact met de pastoor heel belangrijk, liefst een half jaar van tevoren of nog eerder.

In een eerste contact maken wij kennis met elkaar en bespreken wij de persoonlijke wensen van het paar. Ook vullen wij de benodigde formulieren in.

Samen met andere bruidsparen vinden vervolgens drie avonden huwelijksvoorbereiding plaats, die door een echtpaar, een gastspreker en de pastoor worden gegeven in het Trefcentrum Edith Stein (Diepstraat 4 , Echt).

De laatste bijeenkomst met de pastoor gaat over het maken van het misboekje (waarvoor papieren en digitale voorbeelden aanwezig zijn) en de wensen voor de viering.

 • Contact: Pastoor Rainer Kanke            : 06-51591100

Interieurverzorging:
Onze kerk wordt twee keer per week gepoetst.
Tevens worden de kaarsenbakken bijgevuld.

 • Contact: Annie en Pierre Beulen           :  06-49962388

Kostersgroep:
In de Landricuskerk werken wij met een kostersgroep. De kosters wisselen elkaar af.

De groep bestaat uit:

 • Peter van Ophoven                : 06-40805466
 • Leon Heijman                        : 0475-486182
 • Ruud Kastelijns                     : 0475-485140

Lectorengroep:

 • Elvira van Bezel
 • Jes Hees
 • Ruud Kastelijns
 • Gerda Ruiten
 • Truus Sevriens
 • Lou Walraven

Ledenadministratie:
Onze parochie is aangesloten bij SILA, de Stichting Interkerkelijke Leden Administratie.
Een slim systeem dat zorgt dat de plaatselijke kerken mutaties krijgen én dat de privacy van de kerkleden gewaarborgd blijft.
Hoe deze stichting werkt, kun u lezen op 
www.sila.nl

 • Verwerking: Truus Sevriens    : 0475-488720   
 • Jes Hees    :0475-482921

Opgave misintenties:
 Misintenties kunnen opgegeven worden
*     of op het parochiekantoor (=pastorie), Vrijhof 21 (di en do van 9.00 t/m 12.00 uur)
*      via email:  truussmits@gmail.com

Voor de plaatsing in ’t Waekblaad is het belangrijk,
dat de intenties twee weken van tevoren zijn
opgegeven.

De betaling (€ 10 doordeweekse mis / € 20 weekendmis)
kan via een enveloppe met vermelding van de intentie
*        of in de brievenbus  van het parochiekantoor
*        of onder vermelding van de intentie overgemaakt worden op NL90RABO0113142145 t.n.v. Kerkbestuur                  H.Landricus te Echt

 • Plaatsing in ‘t Waekblaad: Truus Sevriens    : 0475-488720

Parochiekerkhof: zie onder Landricuskerkhof

Quasimodo was de beroemde klokkenluider van de Notre Dame
in de gelijknamige roman van Victor Hugo (1831).
Ook de Landricuskerk heeft een klokkenluider
die de computerklok bij onregelmatige diensten bijstelt.

 • Klokken: Pierre Beulen      : 06-49962388

Schilbergkapel:
De Stichting O.L.Vrouw van Schilberg heeft als doel, de mooie Schilbergkapel aan de Bosstraat en het bijhorende terrein met de 7 zogenaamde voetvallen te onderhouden.
Tevens zorgt zij voor de organisatie van de Schilbergoctaaf die elke jaar in de week rond 8 september (Feest van Maria Geboorte) wordt gehouden.
De stichting bestaat uit leden van de parochies van Echt en van Pey.

 • Secretaris: Frans Stassen        :482136

Website:
Deze nieuwe website, gebouwd door IT’er Bas Dijkstra, moet natuurlijk ook onderhouden worden.
De wekelijkse misintenties en mededelingen worden geplaatst door Ton van Vugt.
De inhoudelijke bijdragen en de meeste foto’s zijn van de pastoor afkomstig.
Nieuwe medewerkers worden t.z.t. nog toegevoegd.

 • Plaatsing:          Ton van Vugt:                     email: ahvanvugt@gmail.com
 • Eindredactie:   Pastoor Rainer Kanke       email: r.kanke@home.nl

X-mas:
Op de maandag van de 3e week van de advent wordt traditiegetrouw de grote kerkstal van de Landricuskerk opgebouwd. Deze klus duurt soms 2 tot 3 dagen en wordt al sinds jaren door dezelfde enthousiaste groep mannen uitgevoerd. Daar zij echter op leeftijd komen, zijn nieuwe helpers van harte welkom.

 • Contact: Peter van Ophoven       : 06-40805466