In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Clusterbestuur

Laten wij het beeld van het lichaam nog een keer gebruiken,
maar nu in een iets andere toepassing.

Het CLUSTERBESTUUR lijkt een beetje op het koele hoofd op afstand,
dat de bestuurlijke zaken gaat regelen voor de 5 parochies samen.
Het clusterbestuur vervangt de vroegere, afzonderlijke kerkbesturen.
Het clusterbestuur is samengesteld uit telkens 2 vertegenwoordigers
van elk van de 5 parochies en de 2 pastores en een vergadervoorzitter.

In een jaarlijks wisselend moderatorschap nemen de 2 pastores
Rainer Kanke en Bert Mom de juridische eindverantwoordelijkheid op zich.

Het nieuwe kerkbestuur voor het hele cluster bestaat in principe
uit twee leden uit elke parochie en de twee pastoors. 
Uiteraard is er een goede communicatie met de lokale parochie­comités erg belangrijk.

Hieronder vindt u de samenstelling en functieverdeling van het clusterbestuur:

Vertegenwoordiger van: Naam Functie
H. Landricus te Echt Ger Zegers AB-lid  1e secretaris
O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen
te Pey-Echt
Jack Grummer AB-lid 2e penningmeester
Maria Hoop
en
Koningsbosch
André van Lümig AB-lid
H. Landricus te Echt Ferry Claessens AB-lid
O.L.Vrouw Moeder der H. Hoop
te Maria Hoop
Rijk  Daatselaar AB-lid
H. Judocus te St.Joost Harrie Linssen AB-lid
H. Landricus (en Pius X) te Echt Pastoor R.Kanke Moderator periode:
even jaren
O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen
te Pey-Echt
Pastoor B.Mom Moderator periode:
oneven jaren