In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Samen werken

Wat is beter geschikt om de samenwerking
van de meest verschillende personen in een parochie uit te beelden
dan het menselijk lichaam?
In een menselijk lichaam werken talloze delen perfect samen
en geen deel is onbelangrijk!
Juist in hun eigenheid dragen de vele delen bij tot een geheel.
Het is dus juist niet de bedoeling dat ieder deel hetzelfde doet.
Niet gelijkheid, maar gelijkwaardigheid is het uitgangspunt.

Dit beeld van een parochie als lichaam, met Christus als hoofd,
is zo oud als de kerk(gemeenschap) zelf.

Het beeld van een parochie als lichaam corrigeert ook
de wijdverspreide opvatting dat de kerk een soort service-instituut is.
Neen, parochie, dat zijn wij samen.

Bent u benieuwd naar de rol
die u als deel van het lichaam kunt vervullen?
Neem dan contact op met de pastoor.
We zijn altijd op zoek naar betrokken gelovigen en vrijwilligers.