In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Ziekenzalving

Bij elk sacrament moet je geloven dat er innerlijk iets gebeurt in de mens,
maar bij de ziekenzalving zie je het zelfs vaak.

Een zieke komt na de ziekenzalving vaak tot berusting,
tot overgave, tot vrede.
Het Sacrament helpt de zieke
om zich meer aan de Heer toe te vertrouwen
en zijn lijden met dat van de Heer te verenigen.

Daarom is het belangrijk niet te lang te wachten
om de priester te vragen voor de ziekenzalving.
De zieke heeft immers meer aan het sacrament als hij nog bij kennis is.

Naast het ernstig ziek zijn kan ook een aanstaande zware operatie
of de lasten van de ouderdom reden zijn om de ziekenzalving te vragen.

Vanwege de laatste reden bieden wij dan ook elk jaar (in de vastentijd)
een gezamenlijke ziekenzalving aan voor de bewoners van het zorgcentrum De Egthe.
De contactpersoon van elke bewoner die de ziekenzalving wenst te ontvangen
wordt wel vriendelijk verzocht dit door te geven aan de receptie.

Je kunt de ziekenzalving zien als het klaarmaken van je reispapieren.
Daardoor hoef je ook niet eerder op reis te gaan.
Ook kunt u volgend jaar deze reispapieren als het ware weer bijwerken
door nog eens de ziekenzalving te ontvangen.