In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Vormsel

Elk jaar in januari of februari wordt in onze parochie het heilig Vormsel toegediend
door een vormheer (= de (hulp)bisschop of een vicaris).

De voorbereiding door de pastoor of een catechiste begint na de zomervakantie
in de groep 8 of in een combinatieklas 7/8.
Gebruikt wordt het eigentijdse vormsel­project  “Vormfun”,
dat naast het werkboek ook over een eigen website beschikt (www.vormfun.nl).

Pas tegen einde van de voorbereiding worden de kinderen gevraagd te beslissen
of ze het heilig Vormsel willen doen. Een bewuste keuze is namelijk belangrijk.
Je kunt zeggen dat het Vormsel in principe de christelijke initiatie
(christen-worden en opname in de Kerk) voltooit die met het Doopsel begonnen is.

In het Bijbelboek De Handelingen van de Apostelen lezen we verschillende keren
dat de apostelen de heilige Geest in de christelijke gemeenschappen doorgaven
door middel van handoplegging.

Sterking in het geloof was dus nog nodig na het Doopsel.
En dat is precies de betekenis en bedoeling van het Vormsel.
Wie de heilige Geest ontvangt wordt gesterkt,
zodat hij of zij met meer kracht van Christus kan getuigen.

Nadat de vormeling de doopbelijdenis heeft vernieuwd,
gaat hij naar de vormheer, die hem de handen oplegt en met chrisma (gewijd olie) zalft.
Ondertussen zegt de vormheer: “Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods”.

Tot de voorbereiding op het vormsel hoort ook een informatieavond
voor de ouders én de vormelingen samen.

Met het vormsel is het als met een suikerklontje in de thee.
Als je niet roert kan de suiker niet oplossen en wordt de thee niet zoet.
Als je je na het vormsel niet zelf roert en probeert je geloof in de praktijk te brengen,
kan de Heilige Geest zijn kracht niet ontvouwen.