In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Uitvaart en pastorale wilsverklaring

De dood is niet iets waar we veel aan denken.
En toch, voor ons die geloven in Jezus Christus, is de dood niet alleen een noodlot
waar we eens mee te maken krijgen, maar een ‘deur’ waardoor we het leven binnengaan.
Daar zal onze levenslange tocht ten einde lopen en zullen we ervaren
waarvoor Jezus is gestorven en verrezen:
om ons toegang te geven tot het leven van Vader, Zoon en heilige Geest.

In een katholieke uitvaart bidden we dat de overledene mag binnengaan in het paradijs.
Daaruit putten we kracht voor familie en nabestaanden om een moeilijke tijd goed door te komen.

Bisschop Hurkmans (de bisschoppelijke referent voor liturgie) schrijft::

“De uitvaart binnen de katholieke Kerk is een Paasviering.
Als geloofsgemeenschap vertrouwen we onze dierbare overledene aan God toe.
Zonder dat het de pijn rond iemands overlijden kan wegnemen,
troosten we elkaar in het vertrouwen dat God, die tijdens ons leven met ons mee is getrokken,
ons ook door de dood heen zal vergezellen.
Daarbij is de verrezen Heer ons grote voorbeeld:
omwille van Zijn dood en verrijzenis, mogen wij vertrouwen dat God ook ons zal thuisbrengen.
Dit vieren we in de uitvaartliturgie.
Het is iets heel kostbaars, daarom wil de Kerk er zorgvuldig mee omgaan.
We spreken daarom over uitvaartliturgie en niet over een herinnerings- of afscheidsdienst.”

Ook al is een uitvaart, zoals u net kon lezen, geen pure herinnerings­dienst ,
zo zal de pastoor toch zijn best doen om in de preek een schets te geven van de overledene.
Hij is daarbij natuurlijk op uw informatie aangewezen.
Verder worden (klein) kinderen bij de uitvaart betrokken door bv. kaarsjes te ontsteken.
Een woordje van een familielid of kennis hoort eveneens tot de mogelijkheden.
Ook op muzikaal gebied is veel mogelijk, mits het om live muziek gaat.

Voor eventuele uitvaarten op onze Landricuskerkhof gelieve contact op te nemen
met onze kerkhofbeheerder. (Zie hoofdmenu, onder Kerkhofbeheer)

Overweegt u een crematie, dan willen wij u ook wijzen op de nieuwe mogelijkheden die u het urnenhof te Sittard biedt. Zie: urnenhof.nl
Graag attenderen wij u ook op de mogelijkheid,
om uw wensen met betrekking tot uw uitvaart vast te leggen met een PASTORALE WILSVERKLARING.

Als u op deze link klikt opent u het pastorale wilsverklaring Word document.