In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Eerste H. Communie

De Eerste Heilige Communie is een prachtig feest
en een onvergetelijke gebeurtenis in het leven van een kind.
Wij gunnen uw kind dan ook van harte zo’n feest.
Maar het gaat om méér dan een feest.

Het woord “Communio” (= gemeenschap) zegt het al.
Allereerst gaat het om de gemeenschap met Jezus Christus
die volgens het katholiek geloof in het heilig Brood (=de hostie) tot ons komt.

De doel van de gehele communievoorbereiding is dan ook
om die altijd levende Jezus beter leren kennen
en een vriendschapsband met Hem op te bouwen.

De communievoorbereiding is Echt wordt niet op school,
maar als parochiecatechese gegeven.
Direct na de zomervakantie van het jaar
dat uw kind naar groep 4 gaat,
kunt u uw kind al aanmelden voor de communievoorbereiding,
die dan in  maart start. (parochiekantoor.echt@home.nl

Onderdeel van de voorbereiding zijn enkele belangrijke Bijbel­verhalen
en uitleg over de H.Mis, het Onze Vader en het Weesgegroet.

Maar naast de overdracht van deze geloofskennis
is de geloofs­beleving even belangrijk.
Wij hopen dan ook dat u samen met uw kind
regelmatig thuis gaat bidden en de (gezins-)missen mee viert.
Zonder uw medewerking blijft de communievoorbereiding vruchteloos.

Ook voor de organisatorische voorbereiding zoals bv. de kerkversiering,
het maken van de boekjes etc. doen wij een beroep op alle ouders.
Op de ouderavonden wordt u daar verder over geïnformeerd.
Wij willen er graag een feest van maken, maar wel een feest met inhoud.