In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Doopsel

Een pas geboren kind wordt door bijna alle mensen als een wonder ervaren,
als iets dat onze verklaringen ver te boven gaat.
Op vele geboorteadvertenties wordt dit tot uitdrukking gebracht.
Het doopsel is dan ook een goede gelegenheid om God te danken voor dit wonder.

Het Doopsel is het allereerste sacrament dat een mens ontvangt.
Door het Doopsel wordt de gedoopte een kind van God,
en wordt hij of zij opgenomen in de (katholieke) kerkgemeenschap.

Als ouders aan de Kerk vragen om hun kind te dopen,
wordt van de ouders verwacht dat zij hun kind opvoeden in het geloof.
Je kunt dan denken aan samen praten over wat we geloven,
regelmatig samen bidden (bv. voor het slapen gaan),
samen lezen uit een (kinder-)bijbel
en samen naar de kerk gaan om een kaarsje op te steken
of om een (gezins-)mis mee te vieren.

Op de gezamenlijke voorbereidingsavond voor de doopouders wordt nog meer ingegaan
op de betekenis van het doopsel en het verloop van de doopviering.
Om niet op de volgende voorbereidingsavond te moeten wachten,
is een tijdige aanmelding (enkele weken voor het doopsel) belangrijk.

De doopviering vindt plaats per gezin en wel op zaterdagen om 14.00 uur
en of zondagen om 14.30 uur, mits dat tijdstip nog beschikbaar is.

De peter en meter hebben als taak om samen met de ouders “borg te staan”
voor het groeien in het geloof van de dopeling(en).
Daarom is het de bedoeling dat ze katholiek zijn, gedoopt en gevormd.

Wij dopen met echte schelpen, die eens per jaar op de zogenaamde “Schelpjesdag”
tijdens een “Baby-praise” kunnen worden opgehaald.

Voor het doopsel wordt geen vast bedrag gevraagd, maar wel een vrijwillige bijdrage.

Ook oudere kinderen en volwassenen kunnen gedoopt worden.
Wel gaat er dan een langere voorbereidingstijd aan vooraf.