In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Biecht

 

De Biecht is toch afgeschaft?
Zo’n reactie horen we nog wel eens.
Integendeel, de Biecht, die ook wel het sacrament van Boete en Verzoening wordt genoemd,
wordt weer herontdekt, ook door jonge mensen (zie bv. de Wereldjongerendagen)

Dit zo bevrijdende sacrament is het eerste cadeau
dat de verrezen Christus aan de apostelen (en hun opvolgers) gemaakt heeft:
“Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u”.
Na deze woorden blies Hij over hen en zei:
“Ontvangt de heilige Geest. Aan wie ge de zonden vergeet, zijn ze vergeven,
en aan wie ge ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven
” (Joh.20.21-23).

Wat is het mooi dat wij bij monde van de priester zo’n hoorbare
en duidelijke vergeving kunnen verkrijgen.
Een gelukservaring die al in psalm 32 werd verwoord,
hoewel de mensen toen alleen maar de hoop op vergeving kenden
en nog niet de zekerheid van het sacrament.

Gelukkig degene wiens fout werd vergeven,
wiens zonde door God werd bedekt.
Gelukkig de mens die geen schuld heeft bij God,
wiens hart geen misdaad verbergt.
Zolang ik bleef zwijgen kwijnde ik weg
en sleet ik zuchtend mijn dagen.
Uw hand drukte zwaar op mij dag en nacht,
mijn kracht vloeide weg als in gloeiende hitte.
Toen heb ik mijn zonde beleden voor U,
mijn schuld niet langer ontkend.
Ik sprak: voor de Heer beken ik mijn fout;
toen heb Gij mijn zonde vergeven.

Elke zaterdag is de pastoor om (precies) 15.00 uur in de Landricuskerk aanwezig
en aanspreekbaar voor een biechtgesprek.
Uiteraard is hij ook altijd beschikbaar voor een biechtgesprek op afspraak.
En niet te vergeten: Voorafgaand aan de hoogfeesten Kerstmis en Pasen
is er de Avond van Barmhartigheid in de Landricuskerk,
waarbij ook andere biechtvaders aanwezig zijn dan de pastoor.