In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Parochiecluster

Parochiecluster met één kerkbestuur

parochiecluster-overzicht-clusters

 

Alleen de parochies van Echt en Pey beschikken over een website.

In het Jaaroverzicht van de parochie Echt (zie menu Nieuws) staan ook
de vieringen en activiteiten vermeld van de parochie St.Joost.

In het Jaarprogramma van de parochie Pey staan ook
de vieringen en activiteiten vermeld
van de parochies Maria Hoop en Koningsbosch.
Klik hier voor de website van parochie Pey.

Het boven staande logo prijkt op de kerken van
Echt, Koningsbosch, Maria Hoop, Sint Joost en Pey.
Zes puzzelstukjes symboliseren de genoemde geloofs­gemeen­schappen
en die van de voormalige Piuskerk.
De puzzelstukken vallen in elkaar zoals de parochies één cluster vormen,
met één gezamenlijk kerkbestuur.
De verschillende kleuren benadrukken dat daarbij iedere parochie zijn eigen kleur behoudt.

De pastorale taakverdeling blijft in de praktijk ongewijzigd,
zodat pastoor Bert Mom vooral in Pey, Maria Hoop en Koningsbosch zal werken
en pastoor Rainer Kanke in de beide andere parochies.
Indien gewenst en mogelijk, zullen beide pastoors elkaar helpen en ondersteunen.

Op 20 mei 2015 werd het convenant ondertekend en in het daarop volgende Pinksterweekend
werd aan deze belangrijke stap aandacht besteed en de hulp van de heilige Geest afgesmeekt.

Het bisdom heeft deze herstructurering gevraagd, zodat de parochies ook in de toekomst
bij teruglopende mankracht bestuurlijk slagvaardig blijven.
De koppelingen van de puzzelstukjes duiden deze samenwerking van de parochies aan.

Elk puzzelstuk heeft echter ook een raakvlak met het kruis in het midden, het teken van ons geloof.
Het kruis staat op een wit rondje, dat ons ook aan de eucharistie laat denken.
Dit is dan ook het hoofddoel van alles: mensen ook in toekomst rond Jezus kunnen bijeenbrengen.
Hiertoe werd in elke parochie een parochiecomité opgericht.
Dat zijn vrijwilligers uit de eigen parochie, het kloppende hart ter plaatse.
Zij sturen locale activiteiten aan en vormen een belangrijk klankbord voor het nieuwe bestuur.

De puzzelstukjes hebben ook nog een raakvlak met een cirkel aan de buitenkant.
Hiermee wordt aangeduid, dat noch de afzonderlijke parochies noch het parochie­cluster als geheel
een kerkelijk eiland wil vormen.
Wij blijven regelmatig in contact met het dekenaat, het bisdom en de wereldkerk.