Parochiefederatie Echt

Ziekenzalving

De ziekenzalving is een van de sacramenten die katholieke mensen door een priester kunnen ontvangen als men ernstig ziek is of in verband met een ongeval of ramp. In Nederland is de ziekenzalving ook bekend als laatste sacrament. De ziekenzalving is bedoelt voor zieken die ernstig ziek zijn om God om genezing te vragen en eventueel voor te bereiden op de belangrijkste ontmoeting in ons leven, de persoonlijke ontmoeting met God. Het sacrament van de ziekenzalving kan meerdere keer worden ontvangen.

Wij vragen u om, naar mogelijkheid, het willen ontvangen van dit sacrament op tijd kenbaar te maken telefonisch of per email via een van de secretariaten. De zieke kan hierom vragen of de wens ook door een familielid of ziekenverzorger kenbaar maken. In het geval van urgentie kunt u ook gebruik maken van de priesternoodnummer (zie hoofdpagina). Een priester maakt dan met u eventueel in overleg met de familie een afspraak voor het toedienen van het sacrament. Wij komen naar u toe, thuis, in het verzorgingshuis of eventueel ziekenhuis.

Omdat de zorg voor de ziekenzalving verbonden is met de parochie waar men woont vragen wij aan u om rekening te houden dat wij zorg willen dragen voor zieken die woonachtig zijn in de parochiefederatie Echt, ook als zij zich tijdelijk bevinden in een verzorgingshuis of ziekenhuis elders.