Parochiefederatie Echt

Huwelijk

Het huwelijk is een van de belangrijkste verbintenissen het leven van een man en een vrouw. Daarom dient het huwelijk heel goed te worden voorbereid, want scheiding is later niet meer mogelijk. Het is een verbintenis die door God wordt bevestigd en gezegend in het sacrament van het huwelijk.

Voor zover u kerkelijk wil trouwen kunt u via het secretariaat contact opnemen met pastoor. Pastoor zal zorg dragen voor een korte maar goede voorbereiding.

In het kader van de voorbereiding zullen wij uitleg geven over:
– de bedoeling en de betekenis van een katholiek huwelijk,
– de voorwaarden om een kerkelijk huwelijk met elkaar te kunnen sluiten,
– en de huwelijksviering.

In overleg met u zullen wij plaats en tijd van het huwelijk afspreken.