Parochiefederatie Echt

Doopsel

Het doopsel is het eerste van zeven sacramenten die een mens kan ontvangen.

Door het doopsel wordt een mens kind van God en opgenomen in de Rooms-Katholieke Kerk waarvan Jezus Christus het mystieke hoofd is. Ouders zijn opgeroepen om hun kinderen te laten dopen. Sinds paus Leo XIII is aanbevolen om dit zo spoedig mogelijk na de geboorte te laten doen. Maar later kan ook. Ook als men volwassen is kan men zich nog laten dopen. Voorwaarde voor kinderen is dat hun ouders hen willen laten dopen. Volwassenen kunnen zich later zelf opgeven om gedoopt te worden.

Ten behoeve van het doopsel verzorgen wij een individuele of gemeenschappelijke doopvoorbereiding. In het kader van de doopvoorbereiding:

  • vragen wij om gegevens die noodzakelijk zijn voor de registratie van het doopsel,
  • maken wij een afspraak wanneer en waar het doopsel toegediend kan worden,
  • geven wij uitleg over de bedoeling, de betekenis en de voorwaarden van het sacrament van het doopsel,
  • en geven wij uitleg over de doopviering en de voorbereiding er van.

Als u uw kind wilt aanmelden kunt u met het parochiekantoor contact opnemen (telefonisch, schriftelijk of per email, contactgegevens zie hoofdpagina).

Het doopsel wordt hier met name gevierd op een zondag middag in een van de verschillende parochiekerken. Voor zover er in het kader van de vieringen meerdere dopelingen zijn zullen wij u hier van tevoren over informeren.