Parochiefederatie Echt

Kerkhof

Voor alle vragen rondom het kerkhof kunt u contact opnemen met de heer:

Ger Jans, telefoon: 06-51 99 97 64.