Parochiefederatie Echt

Secretariaat

 

secretariaat van de parochie Heilige Judocus
adres:                     Caulitenstraat 4, 6112 AL Sint Joost
email:                     parochiekantoor.sintjoost@gmail.com
telefoon:                06-18 47 78 83
rekeningnummer:  NL97 RBRB 0954 5229 07 ter name van parochie Heilige Judocus Sint Joost

openingstijden secretariaat: donderdag 13.00 – 15.30 uur (niet op feestdagen)

 

De kerk

De huidige kerk van Sint Joost, gebouwd in mergel, stamt uit 1959. Deze kerk is gewijd aan de heilige Judocus, beschermer van pelgrims, schippers en aan te roepen tegen ziekten als koorts en de pest. Voorheen fungeerde het gemeenschapshuis aan de Caulitenstraat als kerk.

 

Tarieven

Kerkbijdrage (richtbedrag 2020): € 75,-
Tarieven parochie H. Judocus per 1 juli 2020 (geldig t/m 30 juni 2023)                                                                             

Doopvoorbereiding (Doopsel)                                              €   35,-   

Intenties H. mis                                                                     €   18,-       
Jubileummis buiten de reguliere mistijden                           €   50,-             
Jubileummis binnen de reguliere mistijden                          €   50,-
Uitvaartdienst (mis of woorddienst)*                                      € 400,-
Afscheidsdienst in het crematorium door priester/
diaken zonder voorafgaande kerkdienst                                € 300,-              
Afscheidsdienst in het crematorium
na voorafgaande kerkdienst                                                      €   50,-  
Vooravonddienst in de kerk (avondwake of
avondmis) zonder navolgende kerkdienst                              € 200,-          
Vooravonddienst in de kerk (avondwake of
avondmis) met navolgende kerkdienst                                    €   25,-                     

Huwelijksmis *                                                                               € 400,-               

Dameskoor met organist bij
jubileumdienst, begrafenis of huwelijksmis                            €   75,-

Gestichte jaardienst 10 jaar                                                        € 230,- 
Gestichte jaardienst 20 jaar                                                        € 450,- 

Graf delven                                                              tarief op aanvraag

Bijzetting urn in bestaand graf                                                  €   50,-  

Grafrechten enkel graf 20 jr                                                       € 400,-                 
Grafrechten dubbel graf 20 jr                                                    € 600,-                 
Grafrecht kindergraf (0 t/m 12) 20 jr                                        € 300,-                 
Grafrecht kindergraf ongeboren kind                                      € 300,-
                                                                                                    (of    € 20,-/jaar)
Urnengraf 20 jr (voor 1 pers.)                                                     € 400,-   
Urnengraf 20 jr (voor 2 pers.)                                                     € 600,-                 

Reserveringskosten                                                                       €   50,- 

Verwijdering enkel graf                                                               € 100,- 
Verwijdering dubbel graf                                                            € 120,- 

Verlenging grafrechten enkel graf              3 jaar                       €   60,-
                                                                            5 jaar                       € 100,- 
                                                                          10 jaar                       € 200,-              

Verlenging grafrechten dubbel graf           3 jaar                       €   90,-
                                                                            5 jaar                       € 150,-
                                                                          10 jaar                       € 300,-                 

Verlenging grafrechten kindergraf             3 jaar                       €   60,-
                                                                            5 jaar                       € 100,-
                                                                          10 jaar                       € 200,-                 

Verlenging grafrechten urnengraf              3 jaar                       €   60,-
(voor 1 pers.)                                                    5 jaar                       € 100,- 
                                                                          10 jaar                       € 200,-

Verlenging grafrechten urnengraf              3 jaar                       €   90,-
(voor 2 pers.)                                                    5 jaar                       € 150,-
                                                                          10 jaar                       € 300,-

* Gratis indien gedurende vier voorafgaande jaren de jaarlijkse gezinsbijdrage is betaald.
Is er minder betaald, dan wordt de som van 4 jaar betaalde kerkbijdrage afgetrokken van het tarief. 

** Het tarief van € 470,- voor het delven van een graf kan bij een kindergraf om pastorale redenen worden verminderd, bv. als de ouders het graf zelf willen graven.