Parochiefederatie Echt

Anbi

ANBI-status van de parochies 

Aan de Aktie Kerkbalans, aan geven voor een goed doel, zit ook een zakelijke, fiscale kant. Om dit in nog betere banen te lijden zijn de parochies sinds 1 januari 2016 verplicht om zelf een zogenaamde ANBI status te hebben. Hierover zijn tussen de Bisdommen en de Belastingdienst bindende afspraken gemaakt waar iedere parochie aan moet voldoen.

Iedere parochie heeft nu een Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer (RSIN nummer) en moet de parochianen laten weten wat dit nummer en de bijhorende website betekenen.

 De websites van de afzonderlijke parochies voor publicatie van ANBI-gegevens zijn:

Judocus:                                          https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROE35

Op deze websites staan wat algemene gegevens over de parochie (adres gegevens), gegevens over het doel van de parochie en (verkort) de financiële gegevens van de parochie. Zo weet u wat de parochies doen en wat dat kost.

De bijbehorende RSIN nummers zijn

Judocus:                                                                                         824132403

Bij de aangifte van de inkomstenbelasting kunt onder bepaalde voorwaarden het bedrag dat u als kerkbijdrage hebt geschonken op uw inkomsten in mindering brengen. Hiervoor moet u het RSIN nummer invullen bij de vragen over giften.

Omdat de parochies een ANBI registratie hebben is het ook mogelijk om een periodieke gift te doen die geheel van het belastbaar inkomen kan worden afgetrokken en waarvoor het maximum ook niet geldt. Hiervoor is het wel nodig dat u een onderhandse akte laat opmaken door de penningmeester van uw parochie en moet de schenking minimaal voor 5 jaar gelden.

Voor alle andere (gewone) giften geldt een drempelbedrag van € 60,- (wat u meer hebt geschonken dan drempelbedrag is aftrekbaar) en is het maximum bedrag wat u totaal aan giften kunt aftrekken 1% van het ‘drempelinkomen’.

Op de site van de belastingdienst staan de voorwaarden voor giften duidelijk toegelicht.