Parochiefederatie Echt

De Kerk

In het jaar werd de parochie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen opgericht, bij Koninklijk besluit van 1859. Er werd een begin gemaakt met de bouw van een parochiekerk, welke ontworpen werd door de bekende architect Pierre Cuypers. Op 10 december 1861 werd de kerk ingezegend door de toenmalige bisschop van Roermond monseigneur Paredis.

In de twintiger jaren van de vorige eeuw werd de kerk uitgebreid met een linker en rechter transept. De donkere oorlogsjaren lieten ook in Pey hun sporen na, want tijdens de laatste dagen van de tweede wereldoorlog werd de karakteristieke kerktoren vernield. Er werd een noodkapje op de toren aangebracht, totdat in 1986 de huidige spits boven over de toren geplaatst kon worden.

Eind jaren negentig is de kerk grondig gerestaureerd en werd een tien jaar onderhoudsplan opgestart, waardoor de kerk in 2007 volledig opgeknapt was.