Parochiefederatie Echt

Secretariaat

Het secretariaat is bereikbaar op gewone woensdagen tussen 10.00 en 12.00 uur.