Parochiefederatie Echt

Heilige Missen

woensdag 8 februari 2023, 09.00 uur Rozenkrans en 09.30 uur Heilige Mis
                                                                          – voor de slachtoffers in de oorlog in de Oekraine en Rusland
                                                                          – voor bescherming van het ongeboren leven
zaterdag 11 februari 2023, 18.00 uur Heilige Mis
                                                                          – Jaardienst voor Annie Op het Veld en Peter Op het Veld
                                                                          – Jaardienst voor overleden ouders Joosten-Jansen en Scheng Joosten
                                                                          – bijzondere intentie
                                                                          – voor dopeling Leah Kamps
                                                                          – voor de vormelingen in dit jaar

zondag 12 februari 2023, 14.00 uur Doopsel Leah Kamps

woensdag 15 februari 2023, 09.00 uur Rozenkrans en 09.30 uur Heilige Mis
                                                                           – voor de mensen die carnaval vieren, dat zij in vreugde en
                                                                             ontmoeting kunnen samenzijn

zaterdag 18 februari 2023 Geen Heilige Mis

woensdag 22 februari 2023, 09.00 uur Rozenkrans en 09.30 uur Heilige Mis, Aswoensdag
                                                                            – voor overleden parochianen en hun nabestaanden

zaterdag 25 februari 2023, 18.00 uur Heilige Mis, 1e zondag Veertigdagentijd
                                                                            – Jaardienst voor Jan van Kempen
                                                                            – voor de vormelingen in dit jaar
                                                                            – voor alle zieken in de parochie en
                                                                              voor de ernstig zieke Bisschop Smeets

woensdag 1 maart 2023, 09.00 uur Rozenkrans en 09.30 uur Heilige Mis

zaterdag 4 maart 2023, 18.00 uur Heilige Mis

woensdag 8 maart 2023, 19.00 uur Heilige Mis, Vormselviering met vicaris van Rens