Parochiefederatie Echt

Parochie Maria Hoop (informatie)

Parochiekerk Onze Lieve Vrouw Moeder der Heilige Hoop in Maria Hoop. De parochie maakt deel uit van de parochiefederatie Echt.

Het secretariaat is open op woensdagen van 10.00 tot 12.00 uur. Het secretariaat is ook bereikbaar via email: parochiemariahoop@gmail.com . 

Meer informatie kunt u ook vinden in het “Kerkklokje Maria Hoop” (krantje) in het dorp.

Rekeningnummer van de parochie: NL 06 RABO 0132 0010 39