Parochiefederatie Echt

Contactpersonen

Misintenties

Misintenties voor de parochie in Koningsbosch kunt u doorgeven aan:

  • mevrouw Tilda Muijsers, telefoon: 0475-301284 (of aan een van de overige secretariaten van de federatie)

Aub misintentie op tijd doorgeven. De tarieven voor een misintentie zijn op maandagen euro 10,00 en op zondagen euro 17,50.

Koster

De koster Ger Jorissen is bereikbaar onder de telefoonnummer: 0475-300878.

De Wingerd

“De Wingerd” is het parochieblad van de parochie. Het emailadres is: wingerd@koningsbosch.nl. Informatie over de Wingerd kunt u vinden op de website: https://www.koningsbosch.nl

Pastorale vragen

Voor pastorale vragen (bijvoorbeeld doopsel, communie, vormsel, huwelijk, biecht, ziekencommunie en uitvaarten) in de parochie in Koningsbosch kunt u contact opnemen met pastoor Bert Mom, telefoon 0475-481428 op dinsdagavond tussen 20.00 en 21.00 uur of per email.

Rekeningen

Bankrekening kerkbijdragen: NL 10 RABO 0126200173
Bankrekening overige zaken: NL 31 RABO 0126210950