Parochiefederatie Echt

Pius X Kerk

Het Bisdom Roermond heeft de parochiekerk Pius X te Echt op 11 november 2012 aan de eredienst onttrokken en gesloten. 
De reden om dit moeilijke besluit te nemen, was de uitkomst van een onderhoudsbeurt van de kerkverwarming toen. De oude installatie, welke dateerde uit 1970, was definitief afgekeurd en mocht onder geen beding meer gebruikt worden wegens het gevaar van een gaslek. Het doen van een zware investering in een geheel nieuwe installatie was echter onverantwoord, gezien de exploitatietekorten van de afgelopen jaren. Door de algemene ontkerkelijking nam de draagkracht binnen de parochie al jaren af op het gebied van kerkbezoek, jaarlijkse kerkbijdrage en het vinden van voldoende vrijwilligers.
Ook een plan om middels het investeren in een columbarium (bewaarplaats van urnen) inclusief een nieuwe heteluchtverwarming een bepaalde revitalisering van het kerkgebouw te bewerkstelligen, was na bestudering hiervan niet haalbaar gebleken.
Gelet op de nabije ligging van de Landricuskerk en de kerk van Pey wordt sindsdien de pastorale zorg voor de parochianen van de Piusparochie door die twee parochies gewaarborgd.
Gelovigen die een doop- of vormselbewijs of informatie nodig hebben kunnen zich richten tot het secretariaat van de Landricusparochie.