Parochiefederatie Echt

Edith Stein

Edith Stein

Op 1 mei 1987 werd de Karmelites, zuster Teresia Benedicta van het Kruis Edith Stein, door Paus Johannes Paulus II zalig en op 11 oktober 1998 heilig verklaard. In 1999 benoemde de Paus Edith Stein tot patrones van Europa en in 2005 tot patrones van de Wereldjongerendagen (WJD). 

Plaatsing van onderstaand decreet in het voorportaal van de Landricuskerk

Landricusparochie krijgt de heilige Edith Stein tot 2e patroon

Tijdens de pontificale Mis op zondag 25 juni 2017 had onze bisschop Mgr.Wiertz een bijzondere verrassing voor alle parochianen. Na aanleiding van de 75e sterfdag van de heilige Edith Stein had hij namelijk – op aanvraag van het kerkbestuur en na goedvinden van de Congregatie voor de Eredienst – een decreet uitgevaardigd waarin de heilige Edith Stein officieel als 2e patroon aan onze parochie wordt toegevoegd. Daardoor wordt naast de verering van de eeuwenoude heilige Landricus ook de bijzondere betekenis van de heilige Edith Stein, patrones van Europa, nog eens onderstreept. De officiële naam van onze parochie luidt dus voortaan: PAROCHIE HH. LANDRICUS & EDITH STEIN. (Voor alle duidelijkheid: het kerkgebouw blijft gewoon de Landricuskerk heten).

Pontificale Mis van 25 juni 2017 met Mgr. A.Jousten (Luik), Mgr. H.Mussinghoff (Aken) en Mgr. Wiertz (Roermond) , waarin de heilige Edith Stein per bisschoppelijk decreet als 2e patroon werd toegevoegd aan de Landricusparochie.

Voor meer informatie zie: http://www.edithstein.nl

Landricuskerk verheven tot bedevaartskerk

Op 25 maart 2014 werd de Landricuskerk door de Congregatie van de Goddelijke Eredienst en de Sacramenten verheven tot bedevaartskerk van internationale betekenis. Dit natuurlijk vanwege de talrijke pelgrims die al sinds jaren onze kerk bezoeken, om bij het prachtige Edith Stein altaar en haar koormantel te bidden. Pelgrims die zich tevoren aanmelden, worden hartelijk ontvangen en begeleid door de Stichting Dr. Edith Stein Echt.

Bezoek ook de website van de stichting.www.edithstein.nl

foto1

 


 

Devotieplaats van de heilige Edith Stein foto2

De koormantel van de heilige Edith Stein

 

en

 

een drieluik, ontworpen
en uitgevoerd door de Echter kunstenares Karin Deneer
in 1999.

Het drieluik
Op het middenpaneel zien wij de heilige Edith Stein (Jodin, filosofe, bekeerlinge, karmelietes) zittend als lerares met een open boek. Zij nodigt ons uit haar boeken te lezen, want daardoor kunnen wij haar het best leren kennen. De kloosternaam van de heilige is Theresia Benedicta à Cruce (= Theresia, door het Kruis gezegend). Deze naam wordt als het ware door de drie andere heiligen op de drieluik toegelicht.

Op het linker zijpaneel zien wij de heilige Theresia van Avila, stichteres van de ongeschoeide karmelietessen. Vanwege haar grote spirituele inzichten werd ze later tot kerklerares verheven. Edith Stein vond op haar lange zoektocht naar de waarheid bij Theresia het beslissende antwoord. De waarheid is een persoon: Jezus Christus. In het open boek, dat Edith vasthoudt, zien wij een afbeelding van de heilige Benedictus, vader van het westers monnikendom en medepatroon van Europa. ‘Benedicta’ betekent ‘gezegend’, maar kan ook naar de heilige Benedictus verwijzen.

 

Op het rechter zijpaneel zien wij de heilige Johannes van het Kruis. Hij heeft samen met Theresia van Avila de hervorming van de Karmel doorgevoerd en is later eveneens tot kerkleraar verheven. Hij was ook een grote kunstenaar. Het kruisbeeld boven rechts op het middenpaneel  is een kopie van een tekening van Johannes van het Kruis. Daarmee verwijst deze heilige naar het laatste gedeelte van Edith’s kloosternaam. Het was bovendien een werk van de heilige Johannes van het Kruis, waarover Edith Stein hier in Echt haar laatste boek, ‘de Wetenschap van het Kruis’, schreef. Het bleef geen theoretisch boek. Wetend wat op haar afkwam, zei ze op zondag 2 augustus 1942, toen zij met haar zuster Rosa door de Gestapo werd weggevoerd:  “Kom, laat ons gaan voor ons volk”. Al twee keer eerder had ze schriftelijk aan haar Moeder Overste haar leven als zoenoffer aangeboden aan God, om de oorlog en de verschrikkelijke Jodenvervolging te stoppen.

Op 9 augustus werden Edith en Rosa vergast in het kamp Birkenau bij Auschwitz. Op 1 mei 1987 werd ze door paus Johannes Paulus II zalig verklaard en op 11 oktober 1998 heilig. In 1999 werd ze medepatrones van Europa.

Edith Stein schreef: “Ik vertrouw erop, dat de Heer mijn leven voor allen heeft aangenomen. Ik moet steeds weer aan koningin Esther denken, die juist daarom uit haar volk werd weggehaald, om voor haar volk voor de koning te staan.
Ik ben een arme en onmachtige Esther; maar de koning die mij heeft verkozen, is oneindig groot en barmhartig. Dat is een grote troost” 
(Brief aan Petra Brüning, 31.10.1938, ESGW III, brief 573)

 

Glas-in-loodramen over het leven van de heilige Edith Stein.

In het voorportaal van de Landricuskerk ziet u glas-in-loodramen over het leven de heilige, vervaardigd door oud-Echtenaar Huub Kurvers.

foto3foto4

Nieuw Duits lied op een tekst van Edith Stein
op 6 mei 2018 voor het eerst uitgevoerd

in de Landricuskerk, de bedevaartskerk van Edith Stein

Compositie: Josef Förster uit Aken

Du kommst und gehst

Du senkst voll Liebe Deinen Blick in meinen 
und neigst Dein Ohr zu meinen leisen Worten
und füllst mit Frieden tief das Herz,
und füllst mit Frieden tief das Herz.

 

Doch Deine Liebe findet kein Genügen
in diesem Austausch, der noch Trennung lässt.
Das Herz verlangt nach mehr,
Das Herz verlangt nach mehr. 

 

Refrain:
Du kommst und gehst, doch bleibt zurück die Saat,
die Du gesät zu künftiger Herrlichkeit,
verborgen in dem Leib von Staub.

 

Dein Leib durchdringt geheimnisvoll den meinen, 
und Deine Seele eint sich mit der meinen: 
Ich bin nicht mehr, was einst ich war,
Ich bin nicht mehr, was einst ich war.

Refrain:
Du kommst und gehst, doch bleibt zurück die Saat, 

die Du gesät zu künftiger Herrlichkeit,
verborgen in dem Leib von Staub.

Du senkst voll Liebe Deinen Blick in meinen
und neigst Dein Ohr zu meinen leisen Worten
und füllst mit Frieden tief das Herz,
und füllst mit Frieden tief das Herz.

                                             (Edith Stein)