Parochiefederatie Echt

Heilige Missen

Donderdag 7 september 2023, 18.45 uur Korte bidweg langs de zeven voetvallen
                                                  19.00 uur Heilige Mis in de tent, met medewerking van de parochie Koningsbosch 
                                                                                     en het gemengd Kerkelijk Zangkoor en Jeugdharmonie
                                                                                     Sint Caecilia
Vrijdag 8 september 2023, 18.45 uur Korte bidweg langs de zeven voetvallen
                                           19.00 uur Heilige Mis in het teken van de heilige Edith Stein, met medewerking van de 
                                                            Gewestelijke Zangvereniging ´De Eghtgalm´
                                                            – ter ere van Onze Lieve Vrouw van Schilberg
                                                            – geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochianen
                                                            – levende en overleden leden van de Stichting Dr. Edith Stein
                                                            – ouders Pierre Walraven en Maria Bongaarts en hun overleden kinderen

Zaterdag 9 september 2023, 20.00 uur Concert, met medewerking van het ´Vriendenkoor´ met als thema
                                                                                    Vriendenkoor voor vrede                                

Zondag 10 september 2023, 10.00 uur Heilige Mis in de Landricuskerk, met zang Herenkoor
                                                                                   – voor de parochie
                                                                                   – Gestichte Jaardienst Mia Beunen
                                                                                   – Gestichte Jaardienst Fien Munnich
                                                                                   – Gestichte Jaardienst Arnoldus Graus
                                                                                   – Piet Ramakers (vanwege verjaardag)
                                               11.00 uur Heilige Mis in de tent, met medewerking van de parochie Pey en
                                                                                     met het Kerkelijk Dames- en Herenzangkoor Pey en de 
                                                                                     fanfare Sint Joseph Pey
                                                                                    – Piet Ramakers (vanwege verjaardag)
                                              14.00 uur Plechtige sluiting Octaafweek Schilberg met het lof en met het
                                                                                     Parochiekoor Pey

Dinsdag 12 september 2023, 19.00 uur Heilige Mis
                                                                                   – uit dankbaarheid ter ere van Onze Lieve Vrouw van Schilberg

Zondag 17 september 2023, 11.00 uur Heilige Mis, met zang Amami
                                                                                  – voor de parochie
                                                                                  – Gestichte Jaardienst Martin van Hooijdonk en dochter Brigitte van 
                                                                                     Sminia-van Hooijdonk
                                                                                  – Gestichte Jaardienst Ine Hendrikx-van Bommel
                                                                                  – Gestichte Jaardienst overleden ouders Smeijsters-Heijnen en 
                                                                                    dochter Elly Smeijsters
                                                                                  – ouders Ruijters-Geurts, en voor Sef, Jan, Jos en Mia
                                                                                  – ouders Schoenmakers-Hoenjet en familie
                                                                                  – overleden ouders Smeets-Cuypers en hun overleden kinderen:
                                                                                     – René, Oda van Hegelsoms-Smeets, Jan, 
                                                                                       Jac en Henny Smeets-Lemmen en Hub
                                                                                  – Pastoor de Wit en familie
                                                                                  – Jan Cuypers

Dinsdag 19 september 2023, 19.00 uur Heilige Mis
                                                                                  – voor priesters en priesterroepingen, voor religieuzen en religieuze
                                                                                    roepingen
                                                                                  – uit dankbaarheid ter ere van Onze Lieve Vrouw van Schilberg

Zondag 25 september 2023, 11.00 uur Heilige Mis, met zang Herenkoor
                                                                                  – voor de parochie
                                                                                  – Gestichte Jaardienst ouders Joseph Stassen en echtgenote
                                                                                     Jeanne Kruijen
                                                                                  – emeritus-pastoor Joseph Linssen en familie

Dinsdag 27 september 2023, 19.00 uur Heilige Mis
                                                                                  – uit dankbaarheid ter ere van Onze Lieve Vrouw van Schilberg

Zondag 1 oktober 2023, 11.00 uur Heilige Mis met zang Amami
                                                                                  – voor de parochie
                                                                                  – Gestichte Jaardienst Dorien Konings
                                                                                  – Paul Peter Konings en Maria Delsing en Paul Konings
                                                                                  – Fieny Heiligers-Reijnen en familie Reijnen
Dinsdag 3 oktober 2023, 19.00 uur Heilige Mis
                                                                                  – ter ere van Het Heilig Hart van Jezus en voor priesterroepingen
                                                                                  – uit dankbaarheid ter ere van Onze Lieve Vrouw van Schilberg

Zondag 8 oktober 2023, 11.00 uur Heilige Mis, met zang Herenkoor
                                                                                  – voor de parochie
                                                                                  – Gestichte Jaardienst ouders Meuwissen-Hees en kinderen
                                        10.45 uur Heilige Mis op het kermisterrein, met hoofdaalmoezenier Bernhard van Welzenes
                                                                                  – familie Koervers-Moors

Dinsdag 10 oktober 2023, 19.00 uur Heilige Mis
                                                                                  – uit dankbaarheid ter ere van Onze Lieve Vrouw van Schilberg

Zondag 15 oktober 2023, 10.00 uur Heilige Mis
                                                                                  – voor de parochie
                                                                                  – Jaardienst Agnes Sevriens-van Halbeek
                                                                                  – Gestichte Jaardienst overleden echtgenoten Willem Storken, 
                                                                                     Petronella Cuijpers en kinderen
                                                                                  – ter ere van Heilige Edith Stein, voor het behoud van het geloof
                                                                                    in Echt, voor de intenties uit het Edith Stein intentieboek

Dinsdag 17 oktober 2023, 19.00 uur Heilige Mis
                                                                                   – uit dankbaarheid ter ere van Onze Lieve Vrouw van Schilberg

Zondag 22 oktober 2023, 11.00 uur Heilige Mis, met zang Herenkoor
                                                                                  – voor de parochie
                                                                                  – Gestichte Jaardienst Elisabeth Munnich
                                                                                  – Gestichte Jaardienst overleden echtgenoten Piet Aben en 
                                                                                     Maria Storken
                                                                                  – familie Cuijpers, familie Eussen, dochters Truus, Mieke, Annie en
                                                                                     Bets, zonen Jan, Huub en Frans en Sjaak Vissers en Harrie Eussen
                                                                                  – Paul Konings (vanwege verjaardag)

Dinsdag 24 oktober 2023, 19.00 uur Heilige Mis
                                                                                  – uit dankbaarheid ter ere van Onze Lieve Vrouw van Schilberg
                                                                                  – Gestichte Jaardienst familie Paul Beunen en familie Jonk-Mintjens

Zondag 29 oktober 2023, 11.00 uur Heilige Mis, met zang Amami
                                                                                 – voor de parochie
                                                                                 – mevrouw M.A. Boonen
                                                                                 – emeritus-pastoor Joseph Linssen en familie
                                                                                 – Paul Peter Konings en Maria Delsing en zoon Paul
                                                                                 – Theodorus Delsing en Bernardina Welters
                                                                                    en zonen Henk en Rene en dochter Elly
                                                                                 – Pastoor Alphons Delsing en Maria Delsing,
                                                                                    overleden familieleden Konings-Dupuits

Dinsdag 31 oktober 2023, 19.00 uur Heilige Mis
                                                                                 – uit dankbaarheid ter ere van Onze Lieve Vrouw van Schilberg

Zondag 5 november 2023, 10.00 uur Heilige Mis, met zang Amami
                                                                                 – voor de parochie
                                                                                 – Fieny Heiligers-Reijnen en familie Reijnen,
                                                                                   echtgenoten Kuipers-Mestrum
                                                                                 – Paul Peter Konings en Maria Delsing en zoon Paul,
                                                                                   Theodorus Delsing en Bernardina Welters en zonen
                                                                                   Henk en Rene en dochter Elly
                                                                                – Pastoor Alphons Delsing en Maria Delsing, overleden 
                                                                                   familieleden Konings-Dupuits
                                                11.00 uur zegening graven Landricuskerkhof
                                                12.00 uur zegening graven Annakerkhof

Dinsdag 7 november 2023, 19.00 uur Heilige Mis
                                                                                – uit dankbaarheid ter ere van Onze Lieve Vrouw van Schilberg
                                                                                – ter ere van het Heilig Hart van Jezus en voor priesterroepingen