Parochiefederatie Echt

Heilige Missen

Zondag 2 oktober 2022, 10.00 uur Heilige Mis met zang Amami
                                                                            – Fieny Heiligers-Reijnen en familie Reijnen
                                                                            – Jaardienst Piet van der Leeuw
                                                                            – Jaardienst Leny van Dijk-Gielen
                                                                            – uit dankbaarheid voor een 55 jarig huwelijk en
                                                                               ouders Theelen-Verheijen en ouders Seerden-Geurts
Zondag 2 oktober 2022, 10.45 uur Heilige Mis op het kermisterrein
                                                       met hoofdalmoezenier Bernhard van Welzenes
                                                       van het Kermis-, Circus en Schipperspastoraat met muziek
                                                       Corde et Animo uit Maria Hoop onder leiding van Jenny
                                                       Vergoossen en het concertorgel van de familie Minus Hinzen 
                                                                            – Zlg. Bep Hoefnagels en zoon Jan
                                                                            – Zlg. Har van der Goot
                                                                            – Zlg. Leo Ortmans
                                                                            – Zlg. Frits Roufs en echtgenote Mia Roufs-Konings
                                                                            – Zlg. Dorien en Agnes Konings
                                                                            – Zlg. Matje Kitzen
                                                                            – Zlg. Ouders Gerard Renet en Mia Renet-Laumen
                                                                            – Zlg. Ouders Reinier Housmans en Tresie Housmans-Smeets
                                                                            – Zlg. Toon Monnens, Anna Monnens-Sleuters en zoon Har
                                                                            – Zlg. Frans Bisschops en Mia Bisschops-van Buggenum
                                                                            – Zlg. Jantje Simons en Mimmie Simons-Wijshoff
                                                                            – Zlg. Familie Koervers-Moors
Zondag 2 oktober 2022, 11.15 uur Doopsel Jayvano Steinbach

Dinsdag 4 oktober 2022, 19.00 uur Heilige Mis
                                                                            – ter ere van het heilig hart van Jezus en voor priesterroepingen
                                                                            – uit dankbaarheid ter ere van Onze Lieve Vrouw van Schilberg
                                                                            – voor de levende en overleden leden van de Ambrosiusbroerderschap

Zondag 9 oktober 2022, 10.00 uur Heilige Mis

Dinsdag 11 oktober 2022, 19.00 uur Heilige Mis

Zondag 16 oktober 2022, 10.00 uur Heilige Mis
Zondag 16 oktober 2022, 13.30 uur Heilige Mis Molukse gemeenschap

Dinsdag 18 oktober 2022, 19.00 uur Heilige Mis

Zondag 23 oktober 2022, 10.00 uur Heilige Mis

Dinsdag 25 oktober 2022, 19.00 uur Heilige Mis

Zondag 30 oktober 2022, 10.00 uur Heilige Mis