10-10 Aanvulling corona-maatregelingen kerk: Maximaal 30 personen ,dus opgave verplicht (> nieuws) / mondkapjes in de kerk, geen samenzang

Weekoverzicht

PAROCHIE  H. LANDRICUS
Contactadres:
Pastoor: R. Kanke, Vrijthof 21, 6101 AM Echt.
Telefoon: 0475- 481659
E-mail: r.kanke@home.nl
Website: www.ParochieEcht.nl

Rekeningnummer voor kerkbijdrage, misintenties en giften:
NL90 RABO  0113142145 t.n.v. Kerkbestuur H.Landricus

U vindt elke zondag de weekendpreek op onze website onder Preken 
( Jaar A)

Corona-maatregelen vw. de tweede Covid19-golf: 
Maximaal 30 aanwezigen in de Mis. Telefonische opgave verplicht. Opgeven op bij Elvira van Bezel woe / do / vrij van 20.00 t/m 21.00 uur tel.: 06-23554474. Heeft u zich opgegeven en u kunt toch niet komen, graag weer afmelden zodat een ander uw plaats kan innemen. Mondkapje dragen. Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers.

 

Zondag 25-10 10:00 Dertigste zondag door het jaar.
Hoogmis     voor de parochie; gest jrd. Elisabeth Munnich; gest. jrd. overleden echtgenoten Piet Aben en Maria Storken; Maria Jonk en Paul Beunen en familie. Jrd. Tiny Wolters-Grispen; Justin Ge
Maandag 26-10 00:00 Geen H.Mis in de Landricuskerk
Dinsdag 27-10 19:00 Avondmis

voor de zieken in de parochie

Woensdag 28-10 19:00 HH. Simon en Judas, apostelen.

Avondmis     uit dankbaarheid t.e.v. O.L. Vrouw van Schilberg.

Donderdag 29-10 19:00 Avondmis

aansluitend eucharistische aanbidding tot 20.00 uur     
voor oude misintenties

Vrijdag 30-10 00:00 Geen H.Mis in de Landricuskerk
Zaterdag 31-10 18:00 Avondmis Allerheiligen

gest. jrd Maria Theunissen;
mevr. M.A. Boonen;
Paul Peter Konings en Maria Delsing en zoon Paul
Theodorus Delsing en Bernardina Welters
en zonen Henk en Rene en dochter Elly
Pastoor Alphons Delsing en Maria Delsing;
overleden ouders Verheijen – Heijnen,
Mie Verheijen en oma Verheijen;
gest. jrd. overleden ouders Smeijsters – Heijnen 
en dochter Elly Smeijsters; 
jrd. Jos Gielen;
Harrie Janssen en overleden familie.

Zondag 01-11 10:00 Allerheiligen

Hoogmis 
voor de parochie;
gest. jrd. ouders Joseph Stassen en echtgenote Jeanne Kruijen;
Paul Peter Konings en Maria Delsing en zoon Paul
Theodorus Delsing en Bernardina Welters
en zonen Henk en Rene en dochter Elly
Pastoor Alphons Delsing en Maria Delsing;
echtgenoten Kuipers – Mestrum;
Fieny Heiligers – Reijnen en familie Reijnen

In de missen van 31-10 en 1-11 herdenken wij ook de overledenen van dit jaar die een kerkelijke uitvaart hadden:

Brigitte van Sminia – van Hooijdonk  51j, Hratsjk  Moeradian  69j, Eugenie Vrehen 89jZuster  Lucinia Joris 99j, Nellie  Zee – Smeets 81j, René  Linssen 72j, Lucie  Ophelders – Corten 97j, Fieny  Heiligers – Reijnen 89j, Mia  Beckers – Leenders 86j, Mia  Muijres – van den Hombergh 84j, Frits  Didderiens 94j, Frans Vaessen 84j, Paul  Konings 64j, Toos Peerboom – van Kempen 93j, Annie Schoenmakers – Hoenjet 87j, Tjali  Krul 94j, Bèr Linssen 82j, Henk  Cloudt 66j, Mia  Delsing – Kerkhofs  96j, Fientje van Hout – Wilms 90j, Leo  Smeets 79j, Jos  Meisters 82j, Elly Houben – Lennartz 88j, Miep Heemskerk – Vaessen 96j, Zuster José van Klaveren 84j.

                                                                              

Maandag 02-11 00:00 Geen H. Mis in de Landricuskerk<
Dinsdag 03-11 19:00 Avondmis

voor de zieken in de parochie.

Woensdag 04-11 09:00 H. Carolus Borromeus, bisschop

Ochtendmis       uit dankbaarheid t.e.v. O.L. Vrouw van Schilberg

Donderdag 05-11 00:00 Alle heilige verkondigers van het geloof in onze streken

Geen H. Mis in de Landricuskerk.

 

Vrijdag 06-11 00:00 Alle heilige verkondigers van het geloof in onze streken

Geen H. Mis in de Landricuskerk

 

Allerheiligen / Allerzielen

In beide missen van zaterdag 31-10 om 18.00 uur en zondag 1-11 om 10.00 uur zullen naast de gewone intenties ook de overledenen van het afgelopen jaar herdacht worden. Graag op tijd opgeven als u wilt komen (zie bovenaan). Er zijn maar 30 personen per mis toegestaan!

 Allerzielenprentjes en kaarsen

De kerk is de hele dag open om de Allerzielenprentjes op te halen en kaarsjes op te steken. Pastoor Kanke zal in de loop van de dag de graven op het parochiekerkhof en op het Annahof zegenen. Ook op het Annahof zijn Allerzielenprentjes te krijgen (in het voorportaal van het beheerdershuisje).

Misintenties opgeven

Misintenties kunt u opgeven op de pastorie, Vrijthof 21 waar ook het parochiekantoor is gevestigd; bij voorkeur op dinsdag- of donderdagochtend tussen 9.00 – 12.00 uur. U kunt ook een enveloppe met de naam van de misintentie en het bijhorende bedrag (doordeweekse Mis
€ 10,- / weekendmis € 20,-) in de brievenbus doen van de pastorie. Wilt u dat de misintentie vermeld wordt in het Waekblaad, dan moet die 14 dagen van tevoren opgegeven zijn.      

 

Tijdig telefonisch aanmelden voor Allerheiligen/ Allerzielen
Om zo veel mogelijk nabestaanden de gelegenheid te geven hun dierbare te herdenken, worden de namen van de overledenen van het afgelopen jaar (het gaat hierbij om de overledenen die een kerkelijke uitvaart hadden) samen met de andere misintenties in beide weekend­missen van zaterdag 31-10, 18.00 uur en zondag 1-11, 10.00 uur genoemd.
Zo kunt u desnoods voor de andere mis kiezen wanneer de zitplaatsen in de oorspronkelijk door u bedoelde mis bezet zijn. In beide missen zullen ook weer de Allerzielenprentjes met de namen van de overledenen uitgedeeld worden. Aansluitend aan de H.Mis van zondag 1-11 zal ik op het kerkhof een kleine plechtigheid houden die vanwege de corona-voorschriften zonder gebruik van wijwater zal zijn. Wij verzoeken u om u tijdig voor een van beide boven genoemde missen met het aantal familieleden telefonisch op te geven bij Elvira van Bezel,
06-23554474, op woensdag, donderdag en vrijdag van 20.00 uur t/m 21.00 uur.

Algemene corona-maatregelen
* U mag geen gezondheidsklachten hebben (anders thuis blijven)
* Bij binnenkomst dienen de kerkgangers de handen te ontsmetten met het
  ontsmettingsmiddel dat bij de ingang van de kerk ter beschikking wordt gesteld.
* 1,5 meter afstand houden ten allen tijde (bij lopen en zitten). Volg aub. de
  aanwijzingen van onze plaatsaanwijzer.
* Hoe gek het ook klinkt: Volkszang is verboden (want zingen komt, wat de verspreiding van
  de ademlucht betreft, gelijk met hoesten)

  • De priester staat bij het uitreiken van de communie achter een zogenaamde hoestscherm.

WIE HAD DAT OOIT GEDACHT?

Mijn naam is diaken Beerkens en de afgelopen 40 jaar was ik in zorgcentrum De Egthe actief als diaken, organist etc. Ik ben 40 jaar actief geweest in de grote kapel van het zorgcentrum op zaterdagavond en zal graag weer assisteren, wanneer het weer mogelijk is. Met Kerst 2019 werd ik ziek en werd verpleegd in De Egthe. Daaroverheen kwam het coronavirus en ik heb daardoor een lange tijd op een kamer doorgebracht. Ondanks alles – de verzorging was zeer goed! Nu woon ik in een aanleunwoning in De Egthe, kamer 64.

        Net als velen hier betrekt ook mij de eenzaamheid! Maar – het gebedsleven lost veel op is mijn ervaring. Beste mensen, vergeet het bidden niet, jullie hebben er nu tijd genoeg voor! Door een geregeld gebed word je verhoord door iemand die altijd aan je denkt: Jezus Christus, het ware licht, dat iedere mens verlicht (Joh, 1.9).

        De oktobermaand staat voor de deur; probeer in de lange avonden ’t rozenhoedje of ’n gedeelte te bidden voor de noden in de wereld, en die zijn er talrijk – denk alleen maar aan het eiland Lesbos. Gelukkig neemt Nederland 100 mensen op.

         Het grootste gebod van de Heer is immers de liefde! Heb je naaste lief, zoals je jezelf liefhebt. Laten wij dat steeds opnieuw proberen! Ook het onderhouden van de opgelegde 1½ meter afstand is een daad van naastenliefde.

         Beste mensen, de mens is naar Gods beeld en gelijkenis geschapen (Gen. 1,26). God verlicht het verstand en vormt de vrijheid van de mens. Op deze wijze wordt hij ertoe gebracht de Heer te herkennen en lief te hebben, ook in moeilijke tijden zoals de coronacrisis waarin we nu verkeren.
Hartelijke groet, W. Beerkens, diaken

 

Opgave Doopsel

Voor het vastleggen van een doopdatum wordt u gevraagd TIJDIG contact op te nemen met pastoor Kanke, tel. 481659. e- mail: r.kanke@home.nl

Ziekenzalving en Uitvaarten

Pastoor Kanke is graag bereid – ook in het corona-tijdperk – om zieken de ziekenzalving toe te dienen en een kerkelijke uitvaart te verzorgen. Zoals al vele nabestaanden getuigen, worden dit soort uitvaarten achteraf gezien juist vanwege het intieme karakter als bijzonder intens en troostend ervaren.

Herinnering Kerkbijdrage.

Niet alleen het bedrijfsleven, maar ook de kerken hebben door het grote inkomstenverlies door de coronamaatregelen zeer geleden. Graag willen wij dan ook een beroep op u doen, om ons in deze moeilijke tijden ook financieel te steunen met uw kerkbijdrage.

Kerkbijdrage, misintenties en giften rek.nr.  NL90RABO0113142145 t.n.v. Kerkbestuur H.Landricus Echt