In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Weekoverzicht

Parochie HH. Landricus en Edith Stein

Voor alle pastorale vragen: Pastoor Bert Mom, 0475-481428
email: parochie.pey@planet.nl

Parochiekantoor op dinsdag 9.00 uur tot 12.00 uur: tel. 0475-481659
email: parochiekantoor.echt@home.nl

Rekeningnummer voor kerkbijdrage, misintenties en giften:
NL90 RABO  0113142145 t.n.v. Kerkbestuur H.Landricus

Er kunnen gelukkig wat meer mensen naar de kerk, maar om voor allen de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen, blijft aanmelding noodzakelijk. Opgeven bij Elvira van Bezel woe / do / vrij van 20.00 t/m 21.00 uur tel.: 06-23554474. Heeft u zich opgegeven en u kunt toch niet komen, graag weer afmelden zodat een ander uw plaats kan innemen. Mondkapje hoeft niet meer, maar mag wel nog voor wie dit veiliger vindt.

Tot de komst van een nieuwe priester is er alleen een zondagsmis om 10.00 uur
en op dinsdag om 19.00 uur.
(dus voorlopig geen zaterdagmis meer)

 

Maandag 27-09 00:00 Tijdens de weekdagen zijn er geen H. Missen. m.u.v. dinsdag
Dinsdag 19-10 18:40 Avondmis met rozenhoedje

18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur     Avondmis     uit dankbaarheid t.e.v. O.L. Vrouw van Schilberg.

Zondag 24-10 10:00 Dertigste zondag door het jaar

Hoogmis    pastoor Bert Mom    zang   herenkoor
voor de parochie;
gest jrd. Elisabeth Munnich;
gest. jrd. overleden echtgenoten Piet Aben en Maria Storken;
Maria Jonk en Paul Beunen en familie;
ouders Cuijpers – Cuijpers, dochters Truus, Mieke en Annie en
zonen Jan en Frans en schoonzoon Harrie Eussen.

Dinsdag 26-10 18:40 Avondmis met Rozenhoedje

18.40 uur  Rozenhoedje        

19.00 uur     Avondmis     uit dankbaarheid t.e.v. O.L. Vrouw van Schilberg.

Zondag 31-10 10:45 Vooruitblik op Allerheiligen / Allerzielen

Zondag 31-10 om 10.45 uur  zegening graven Landricuskerkhof
door  Wilbert van Rens
11.30 uur  zegenng graven Anna kerkhof  door  Wilbert van Rens.

 

 

 

NOODPLAN TOT DE KOMST VAN DE OPVOLGER VAN PASTOOR KANKE.
DIt noodplan houdt in dat er – tot de komst van de opvolger- vanaf 4 september geen zaterdagavondmis meer is. Misintenties die in het verleden voor zaterdagavond werden opgegeven, worden naar de zondag (om 10.00 uur) doorgeschoven,  tenzij men een ander tijdstip wenst. Dit kan dan op het parochiekantoor (openingstijd op dinsdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur tel. 0475-481659) doorgegeven worden.
De doordeweekse missen zullen vervallen in de maand september.
Vanaf oktober zal er op de dinsdagavond om 19.00 uur een avondmis zijn.

 


Dankwoord Pastoor Rainer Kanke
Voor de hartelijke woorden,
de persoonlijke herinneringen die gedeeld werden
en de vele gulle gaven zeg ik heel hartelijk dank.
In mijn hart neem ik u mee naar Geleen.

Helaas blijkt mijn installatiemis op 19 september
om 14.00 uur al volgeboekt te zijn.
Daarom verwijs ik graag naar de livestream:    
     https://tinyurl.com/RKparochiesGeleen

     Jullie pastoor Rainer Kanke

 


Een plan van aanpak
Hoe verder in de parochiefederatie?

Op 4 en 5 september 2021 neemt pastoor Kanke afscheid van onze parochiefederatie, vanwege een nieuwe benoeming te Geleen.
Dat betekent dat in september het pastorale team wordt gehalveerd, zodat pastoor Bert Mom (voorlopig) alleen staat voor het dagelijkse pastoraat in onze vijf parochies met zo’n 13.000 parochianen.
In de weekenden zal vicaris-generaal Harry Quaedvlieg assisteren als voorganger. Pastoor Bert en de vicaris-generaal zullen rouleren in alle vijf de parochies.
Het is de bedoeling dat er een nieuwe priester naar onze federatie komt,  maar op dit moment is er nog geen zicht op aanvulling van het pastorale team.
Dit betekent dat (voorlopig) het pastoraat anders gestructureerd wordt.

Het Misaanbod vanaf 6 september
Zaterdag
18.00 uur Maria Hoop
19.15 uur Sint Joost
19.15 uur Pey

Zondag
09.30 uur Koningsbosch
10.00 uur Echt

Maandag
19.00 uur Koningsbosch

Dinsdag
19.00 uur Echt

Woensdag
09.30 uur Maria Hoop

Donderdag
Geen H.Mis

Vrijdag
19.00 uur Pey

Dopen
Vanaf september zijn er maandelijks twee doopvieringen in de grotere parochies,
waar ook de meeste dopen plaatsvinden:

iedere tweede zondag van de maand om 14.00 uur in Echt,

iedere derde zondag van de maand om 14.00 uur in Pey.

Er zijn maximaal drie dopelingen in een viering.

Vanwege de coronaregels kunnen maximaal 20 gasten per dopeling naar de viering komen. Dopelingen uit de kleinere parochies wordt voorlopig gevraagd om aan te sluiten bij een van deze doopvieringen.

 

Uitvaarten:

In principe komen alle uitvaarten bij pastoor Bert terecht, dit betreft gemiddeld zo’n 95 uitvaarten per jaar. Vieringen in een verder weg gelegen crematorium of begeleiding naar een verder weg gelegen begraafplaats  zijn niet meer mogelijk. Op donderdag is er geen uitvaart mogelijk.

 

Ziekenzalvingen:

In principe worden ziekenzalvingen in de vijf parochies en in de verzorgingshuizen binnen de parochies verzorgd door pastoor Bert.

Op donderdagen is pastoor Bert mantelzorger en niet beschikbaar voor de parochies. Dan verwijst de voicemail naar een contactpersoon, die indien nodig een andere priester kan oproepen voor een ziekenzalving.

 

Spreekuur

Pastoor Bert heeft wekelijks een spreekuur in de pastorie van Pey.

In deze coronatijd is dit een telefonisch spreekuur.

Het afspreken van een doop gebeurt tijdens het spreekuur,

dinsdagavond tussen 20.00-21.00 uur

Tel. 0475-481428 of 06-10711759.

Het spreekuur vervalt op 14, 21 en 28 september.

 

Het federatiebestuur zal de komende tijd verder zoeken naar de meest efficiënte manier van samenwerken. Wanneer een nieuwe priester gevonden kan worden, zal het pastorale aanbod voor heel de federatie opnieuw bekeken worden.

 

Misintenties opgeven

Misintenties kunt u opgeven op de pastorie, Vrijthof 21 waar ook het parochiekantoor is gevestigd; bij voorkeur op dinsdag- of donderdagochtend tussen 9.00 – 12.00 uur. U kunt ook een enveloppe met de naam van de misintentie en het bijhorende bedrag (doordeweekse Mis€ 10,- / weekendmis € 20,-) in de brievenbus doen van de pastorie. Wilt u dat de misintentie vermeld wordt in het Waekblaad, dan moet die 14 dagen van tevoren opgegeven zijn.      


Algemene corona-maatregelen

* U mag geen gezondheidsklachten hebben (anders thuis blijven)
* Bij binnenkomst dienen de kerkgangers de handen te ontsmetten met het
  ontsmettingsmiddel dat bij de ingang van de kerk ter beschikking wordt gesteld.
* 1,5 meter afstand houden ten allen tijde (bij lopen en zitten). Volg aub. de
  aanwijzingen van onze plaatsaanwijzer.
* Hoe gek het ook klinkt: Volkszang is verboden (want zingen komt, wat de verspreiding van
  de ademlucht betreft, gelijk met hoesten)

  • De priester staat bij het uitreiken van de communie achter een zogenaamde hoestscherm.

Opgave Doopsel

Voor het vastleggen van een doopdatum wordt u gevraagd TIJDIG contact op te nemen met het parochiekantoor

Ziekenzalving en Uitvaarten

H.H. Geestelijken zijn  graag bereid – ook in het corona-tijdperk – om zieken de ziekenzalving toe te dienen en een kerkelijke uitvaart te verzorgen. Zoals al vele nabestaanden getuigen, worden dit soort uitvaarten achteraf gezien juist vanwege het intieme karakter als bijzonder intens en troostend ervaren.

Herinnering Kerkbijdrage.

Niet alleen het bedrijfsleven, maar ook de kerken hebben door het grote inkomstenverlies door de coronamaatregelen zeer geleden. Graag willen wij dan ook een beroep op u doen, om ons in deze moeilijke tijden ook financieel te steunen met uw kerkbijdrage.