Een nieuwe puppy. Lees Preken Jaar B / 6e zo van Pasen

Weekoverzicht

PAROCHIE  H. LANDRICUS

Blijf online met wat bezielt

Contactadres:
Pastoor: R. Kanke, Vrijthof 21, 6101 AM Echt.
Telefoon: 0475- 481659
E-mail: r.kanke@home.nl
Website: www.ParochieEcht.nl

Rekeningnummer voor kerkbijdrage, misintenties en giften:
NL90 RABO  0113142145 t.n.v. Kerkbestuur H.Landricus

U vindt elke zondag de weekendpreek op onze website onder Preken 
( Jaar B)

Corona-maatregelen vw. de tweede Covid19-golf: 

Maximaal 30 aanwezigen in de Mis. Telefonische opgave verplicht. Opgeven op bij Elvira van Bezel woe / do / vrij van 20.00 t/m 21.00 uur tel.: 06-23554474. Heeft u zich opgegeven en u kunt toch niet komen, graag weer afmelden zodat een ander uw plaats kan innemen. Mondkapje dragen. Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers.

 

Maandag 10-05 00:00 Geen H. Mis in de Landricuskerk.
Dinsdag 11-05 19:00 Avondmis

Toos Housmans – van Halbeek

Woensdag 12-05 19:00 Avondmis voor Hemelvaart

09.00 uur    GEEN OCHTENDMIS
Avondmis   uit dankbaarheid t.e.v. O.L. Vrouw van Schilberg

Donderdag 13-05 10:00 Hemelvaart van de Heer

Hoogmis      
Paul Peter Konings en Maria Delsing en zoon Paul,
Theodorus Delsing en Bernardina Welters en zonen
Henk en Rene en dochter Elly,
Pastoor Alphons Delsing en Maria Delsing;
jrd. mevr. Muyres – van den Hombergh.

Vrijdag 14-05 00:00 H. Mattias, apostel

Geen H. Mis in de Landricuskerk

Zaterdag 15-05 18:00 Avondmis Zevende zondag van Pasen

Avondmis          
9e jrd. Mia Walraven – Jetten en voor een bijzondere verjardag;
Johannes Stieve sen.

Zondag 16-05 10:00 Zevende zondag van Pasen

Hoogmis
voor de parochie;                           
David Kanke.

Maandag 17-05 00:00 Geen H. Mis in de Landricuskerk.
Dinsdag 18-05 19:00 H. Johannes I, paus en martelaar.

Avondmis    voor de parochie

Woensdag 19-05 09:00 Ochtendmis

uit dankbaarheid t.e.v. O.L. Vrouw van Schilberg

Donderdag 20-05 19:00 H. Bernardinus van Siena, priester

Avondmis    
aansluitend eucharistische aanbidding tot 20.00 uur
voor oude misintenies                           

Vrijdag 21-05 00:00 Geen H.Mis in de Landricuskerk

Meimaand = Mariamaand. 20 minuten voorafgaand aan de doordeweekse missen
                       bidden wij samen de rozenkrans.

 

Misintenties opgeven

Misintenties kunt u opgeven op de pastorie, Vrijthof 21 waar ook het parochiekantoor is gevestigd; bij voorkeur op dinsdag- of donderdagochtend tussen 9.00 – 12.00 uur. U kunt ook een enveloppe met de naam van de misintentie en het bijhorende bedrag (doordeweekse Mis
€ 10,- / weekendmis € 20,-) in de brievenbus doen van de pastorie. Wilt u dat de misintentie vermeld wordt in het Waekblaad, dan moet die 14 dagen van tevoren opgegeven zijn.      


Algemene corona-maatregelen

* U mag geen gezondheidsklachten hebben (anders thuis blijven)
* Bij binnenkomst dienen de kerkgangers de handen te ontsmetten met het
  ontsmettingsmiddel dat bij de ingang van de kerk ter beschikking wordt gesteld.
* 1,5 meter afstand houden ten allen tijde (bij lopen en zitten). Volg aub. de
  aanwijzingen van onze plaatsaanwijzer.
* Hoe gek het ook klinkt: Volkszang is verboden (want zingen komt, wat de verspreiding van
  de ademlucht betreft, gelijk met hoesten)

  • De priester staat bij het uitreiken van de communie achter een zogenaamde hoestscherm.

Opgave Doopsel

Voor het vastleggen van een doopdatum wordt u gevraagd TIJDIG contact op te nemen met pastoor Kanke, tel. 481659. e- mail: r.kanke@home.nl

Ziekenzalving en Uitvaarten

Pastoor Kanke is graag bereid – ook in het corona-tijdperk – om zieken de ziekenzalving toe te dienen en een kerkelijke uitvaart te verzorgen. Zoals al vele nabestaanden getuigen, worden dit soort uitvaarten achteraf gezien juist vanwege het intieme karakter als bijzonder intens en troostend ervaren.

Herinnering Kerkbijdrage.

Niet alleen het bedrijfsleven, maar ook de kerken hebben door het grote inkomstenverlies door de coronamaatregelen zeer geleden. Graag willen wij dan ook een beroep op u doen, om ons in deze moeilijke tijden ook financieel te steunen met uw kerkbijdrage.

Kerkbijdrage, misintenties en giften rek.nr.  NL90RABO0113142145

 

WIE HAD DAT OOIT GEDACHT?

Mijn naam is diaken Beerkens en de afgelopen 40 jaar was ik in zorgcentrum De Egthe actief als diaken, organist etc. Ik ben 40 jaar actief geweest in de grote kapel van het zorgcentrum op zaterdagavond en zal graag weer assisteren, wanneer het weer mogelijk is. Met Kerst 2019 werd ik ziek en werd verpleegd in De Egthe. Daaroverheen kwam het coronavirus en ik heb daardoor een lange tijd op een kamer doorgebracht. Ondanks alles – de verzorging was zeer goed! Nu woon ik in een aanleunwoning in De Egthe, kamer 64.

        Net als velen hier betrekt ook mij de eenzaamheid! Maar – het gebedsleven lost veel op is mijn ervaring. Beste mensen, vergeet het bidden niet, jullie hebben er nu tijd genoeg voor! Door een geregeld gebed word je verhoord door iemand die altijd aan je denkt: Jezus Christus, het ware licht, dat iedere mens verlicht (Joh, 1.9).

        De oktobermaand staat voor de deur; probeer in de lange avonden ’t rozenhoedje of ’n gedeelte te bidden voor de noden in de wereld, en die zijn er talrijk – denk alleen maar aan het eiland Lesbos. Gelukkig neemt Nederland 100 mensen op.

         Het grootste gebod van de Heer is immers de liefde! Heb je naaste lief, zoals je jezelf liefhebt. Laten wij dat steeds opnieuw proberen! Ook het onderhouden van de opgelegde 1½ meter afstand is een daad van naastenliefde.

         Beste mensen, de mens is naar Gods beeld en gelijkenis geschapen (Gen. 1,26). God verlicht het verstand en vormt de vrijheid van de mens. Op deze wijze wordt hij ertoe gebracht de Heer te herkennen en lief te hebben, ook in moeilijke tijden zoals de coronacrisis waarin we nu verkeren.
Hartelijke groet, W. Beerkens, diaken