Parochiefederatie Echt

Uw vragen?

Hoe wordt ik christen, kind van God?

Door het ontvangen van het doopsel wordt u kind van God en wordt u opgenomen in een parochiegemeenschap van de Rooms-Katholieke Kerk en mag u zich Christen noemen. Vanaf dat moment maakt u deel uit van Gods volk. Het doopsel wordt geregistreerd in het doopregister van de parochie waar u bent gedoopt. Naast het doopregister zijn er nog aanvullende registers zoals het vormselregister, het huwelijksregister en het overlijdensregister. Het ontvangen van de eerste heilige communie wordt ook gedocumenteerd.

Hoe weet de parochie dat ik in de parochie woon?

Naast deze registers wordt er een overzicht (ledenadministratie) bijgehouden wie daadwerkelijk in een parochie woonachtig is, want het zou kunnen zijn dat iemand verhuisd. Op basis van dat overzicht weten wij hoeveel parochianen in een parochie woonachtig zijn en hoe wij iemand kunnen bereiken.

Ik wil graag doneren aan de kerk, hoe kan dat?

Hebt u een vraag met betrekking tot de kerkbijdrage of een gift? Dan kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat.

Wat moet ik doen als ik verhuis?

Gaat u verhuizen binnen Nederland?
Dan zal de overheid dit op een bepaald moment doorgeven aan de Rooms-Katholieke Kerk die deze informatie doorgeeft aan de betrokken parochies. Dit kan in de praktijk echter veel tijd in beslag nemen. Daarom adviseren wij om persoonlijk contact op te nemen met uw nieuwe parochie.

Gaat u verhuizen naar Duitsland?
Dan zal de gemeente waar u wilt gaan wonen bij de aanmelding vragen of u behoort tot de Rooms-Katholieke Kerk met als gevolg dat kerkbelasting moet betalen die rechtstreeks door de overheid wordt geint. 

Gaat u verhuizen naar een ander land dan Duitsland?
Dan vragen wij u om dit afzonderlijk door te geven aan uw oude en nieuwe parochie zodat men elkaar nader kan leren kennen. In de meeste overige landen wordt er net als in Nederland gevraagd om een vrijwillige kerkbijdrage.

Hoe kan ik de kerk verlaten?

Gelooft u niet meer? Wilt u bewust en uit vrije wil de Rooms-Katholieke Kerkgemeenschap verlaten en geen parochiaan meer zijn? Gelooft u niet meer in de sacramenten en wilt u bewust en uit vrije wil de sacramenten niet meer ontvangen?
Dan dient u gebruik te maken van een uittredeformulier om dit kenbaar te maken. In het doopregister, in de parochie waar u werd gedoopt, wordt een aantekening gemaakt dat u de Rooms-Katholieke Kerk hebt verlaten. In de parochie, waar u op dat moment woonachtig bent, wordt u uitgeschreven. Dan ontvangt u geen persoonsgerichte berichten meer van de parochie.

Hoe kom ik aan een doopbewijs voor zover de parochie niet meer bestaat?

Bestaat de parochie niet meer, waar u gedoopt bent? Dan worden alle registers overgedragen aan de nieuwe verantwoordelijke parochie.

U hebt een doop- of vormselbewijs nodig?

U kunt het beste contact opnemen, telefonisch, brief of per email met het parochiesecretariaat. 

Hoe kan ik na de kerk hebben verlaten er weer toetreden?

Hebt u in het verleden de Rooms-Katholieke Kerk verlaten en wilt u weer toetreden (dus u ben gedoopt)? Dan kunt u het beste contact opnemen met het bisdom Roermond.