Parochiefederatie Echt

Federatie

 

Parochies in de federatie

Reeds meerdere jaren vormden de parochies:

  • Heilige Judocus Sint Joost,
  • Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen in Pey
  • Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen in Koningsbosch
  • Onze Lieve Vrouw Moeder der Heiligen Hoop in Maria Hoop en
  • Heilige Landricus en Heilige Edith Stein van Echt

een cluster. Er was al een kerkbestuur dat alle parochies bestuurde. In elke parochie draagt het parochiecomite zorg voor de plaatselijke kerkgemeenschap, als de motor van ons gelovig samenleven. Dit samenwerkingsverband is vanaf 1 januari 2021 nog hechter geworden. Wij vormen nu een federatie. Hierdoor gaan we nog sterker de schouders zetten onder alle parochies, om elke geloofsgemeenschap zoveel mogelijk kansen te bieden. Wij willen elkaar naar de toekomst dragen. Vrijwilligers helpen soms uit in een buurtparochie en we denken samen na over pastorale activiteiten.

Federatiebestuur

Een belangrijke rol vormt het Federatiebestuur, dat kerkbestuur is voor alle parochies. De leden van dit bestuur hebben hart voor hun thuisparochie, maar evenzeer voor de andere parochies waarvoor zij benoemd zijn. Graag stellen wij het Federatiebestuur aan u voor:

Geert Lauvenberg (administrator)
Jack Grummer (vice-voorzitter)
F.J.C. Claessens (secretaris)
Andre van Lumig (penningmeester)
Rijk Daatselaars
Harrie Linssen
Danielle Royakkers-von Kruechten
J. Sterk

Pastoraal Team

Het pastoraal team wordt gevormd door:
Kapelaan Ralf Schreiber en
Diaken W.H. Mestrom.

Federatie in cijfers

Kern
Echt: 7.700 inwoners, 6.500 parochianen, 85 % katholiek
Pey: 7.000 inwoners, 4.200 parochianen, 60 % katholiek
Koningsbosch: 1.600 inwoners, 1.200 parochianen, 75 % katholiek
Sint-Joost: 1.500 inwoners, 1.000 parochianen, 70 % katholiek
Maria Hoop: 1.300 inwoners, 800 parochianen, 60 % katholiek
totaal: 19.100 inwoners, 13.700 parochianen, 70 % katholiek.

Rekeningnummers

Rekeningnummer voor federatie algemeen: NL 90 RABO 0113142145 t.n.v. Federatiebestuur
Rekeningnummer voor kerkbijdrage, misintenties en giften: NL 90 RABO 0113142145 t.n.v. Kerkbestuur Heilige Landricus

 

Links