Parochiefederatie Echt

Actueel

Actueel

Deze website wordt met ingang van 22 januari 2024 voorlopig niet meer bijgewerkt.

Misintenties

Het kerkbestuur heeft het besluit genomen om de tarieven voor een misintentie met ingang van 1 januari 2024 in de parochiefederatie Echt te harmoniseren. De tarieven voor een misintentie zijn:
– op een weekdag € 10,00
– en in het weekeinde € 25,00. 

Uitvaart
Aanvragen met betrekking tot een uitvaart kunt u in de komende weken aan ons telefonisch doorgeven: 046-4491284 (of op donderdagen 046-4491284).  

Ziekenzalving
Voor een bediening (sacrament van de zieken) kunt u in de komende weken bellen: 046-4491284 (of op donderdagen: 046-4491284).

Doopsel, Huwelijk, Misintenties
Aanvragen bijvoorbeeld met betrekking tot doopsel, huwelijk of misintenties kunt u in de komende weken naar ons mailen: parochiekantoor.echt@home.nl of u kunt ons bellen (dinsdag 9-12 uur): 0475-481659 of schriftelijk: Vrijthof 21, 6101 AM Echt.

Communievieringen 2024

Ook komend schooljaar willen wij leerlingen weer voorbereiden op het ontvangen van het sacrament van de (eerste) Heilige Communie. De volgende communievieringen staan gepland:

Pey:                 Hemelvaartsdag 9 mei 2024
Maria Hoop:   Zondag na Hemelvaartsdag 12 mei 2024
Echt:                Zondag van Pinksteren 19 mei 2024.

 

Vormselviering 2024
Ook komend schooljaar willen wij leerlingen weer voorbereiden op het ontvangen van het sacrament van het vormsel. Anders dan in voorgaande jaren staat in het komend jaar slechts één vormselviering voor alle vormelingen gepland op: vrijdag, 1 maart 2024 om  19.00 uur in de Heilige Judocuskerk in Sint Joost. Vormheer zal zijn hulpbisschop mgr. dr. E.J. de Jong. De voorbereiding op het vormsel zal vanaf januari 2024 plaatsvinden in Sint Joost, Echt, Pey en Koningsbosch.

 

Misintentie – contact

Wilt u een misintentie opgeven? Wilt u iemand opgeven om de ziekencommunie te ontvangen? Wilt u vragen om een doop- of vormselbewijs? Hebt u een vraag? U kunt het secretariaat bellen, persoonlijk langskomen (niet op feestdagen) of een brief of email sturen:

  • Secretariaat Echt, Vrijthof 21: dinsdag tussen 09.00 – 12.00 uur
  • Secretariaat Sint Joost, Caulitenstraat 4, 6112 AL Sint Joost: donderdag tussen 13.00 – 15.30 uur 
  • Secretariaat Koningsbosch (zie eigen website)
  • Secretariaat Maria Hoop (naast de kerk): woensdagen 10.00 – 12.00 uur (email: parochiemariahoop@gmail.com)