In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Nieuws

Dankwoord Pastoor Rainer Kanke

Voor de hartelijke woorden,
de persoonlijke herinneringen die gedeeld werden
en de vele gulle gaven zeg ik heel hartelijk dank.
In mijn hart neem ik u mee naar Geleen.

Helaas blijkt mijn installatiemis op 19 september
om 14.00 uur al volgeboekt te zijn.
Daarom verwijs ik graag naar de livestream:    
https://tinyurl.com/RKparochiesGeleen

Jullie pastoor Rainer Kanke

 

 

Afscheid pastoor Rainer Kanke

 

Aanstaande zondag 5 september zal pastoor Rainer Kanke
tijdens een plechtige H.Mis om 10.00 uur in de Landricuskerk
afscheid nemen van zijn parochianen.

Zoals u ongetwijfeld al vernomen heeft,
is onze pastoor door de bisschop benoemd
tot pastoor van de grote stadsparochie Geleen.

Voor zijn afscheidsmis hebben zich reeds heel wat mensen aangemeld,
zodat het maximumaantal kerkgangers bijna bereikt
dat in de coronatijd toegelaten mag worden.

Daarom willen wij u erop attenderen, dat u
– ook al heeft u geen plaats in de Mis gekregen–
altijd om 11.00 uur bij zijn receptie op het kerkplein van harte welkom bent.

Het parochiecomité

 

 

Nieuwe benoeming van pastoor Rainer Kanke

 

Nadat ik 18 ½ jaar pastoor in Echt en omliggende parochies mocht zijn, heeft de bisschop mij gevraagd om pastoor te worden van de grote stadsparochie Marcellinus en Petrus te Geleen, een fusieparochie uit negen parochies.

 

Natuurlijk valt mij het afscheid niet gemakkelijk. De persoonlijke ontmoetingen die ik met velen van u mocht hebben, de talloze gelegenheden waarbij wij samen ons geloof mochten vieren en de steun en vriendschap die ik van menigeen in de loop der jaren mocht ervaren, blijven dierbare herinneringen voor mij.

 

Maar tot het wezen van elke christen hoort het, dat je een gezondene bent. Dat geldt in het bijzonder voor een priester. Daarom laat ik mij in gehoorzaamheid aan de bisschop weer zenden naar een nieuwe parochie en een nieuwe uitdaging.

 

Mijn afscheid is gepland voor het weekend van 4 en 5 september.
Nadere berichten over de invulling ervan volgen nog.

 

Uiteraard is het bisdom al op zoek naar een opvolger van mij. Graag vraag ik om uw gebed om deze grote opdracht met Gods hulp aan te kunnen. 

 

Jullie pastoor Rainer Kanke

*****************************************************************************************************************************

11 juli 2021

EEN ZONDAG OVER DE RIJKDOM VAN DE EUCHARISTIE

INSPIRATIE
CREATIVITEIT
GEZELLIGHEID

Programma

Hoogmis om 10.00 uur in de Landricukerk te Echt

Daarna in het Trefcentrum aan de Diepstraat 4:

Samen schilderen (geen voorkennis nodig),
samen luisteren naar een inleiding,
samen lunchen (aub lunchpakket zelf meenemen),
samen gezellig bij elkaar zijn (kan uitlopen tot ca. 17 uur)

 

Wij schilderen naar het voorbeeld boven of naar vrije invulling

Canvas (30×30 cm), acrylverf en overige benodigdheden worden ter beschikking gesteld (u mag ook eigen schildersspullen meenemen).

Materiaalkosten (inclusief boekje inleiding) € 10,-

Opgave tot 7 juli bij pastoor Kanke 06-51591100 of r.kanke@home.nl

 

*************************************************************

 

De Goede Week met max. 30 personen

Ook tijdens de Goede Week gelden de coronamaatregelen.

Daarom is opgave voor alle vieringen noodzakelijk.

 

Opgave voor Echt bij Elvira van Bezel 06-23554474 op woe t/m vrij van 20.00 uur tot 21.00 uur.

Opgave voor St.Joost bij Jeannie van der Goot 0475-482071 tussen 19.30 en 21.00 uur.

Palmzaterdag 27-3 om 15.00 u Landricuskerk
Gelegenheid voor beide parochies voor de Paasbiecht

Palmzaterdag 27-3 om 18.00 u Landricuskerk
H.Mis met zegening palmtakjes (liefst zelf meebrengen)

Palmzaterdag 27-3 om 19.15 u Judocuskerk
H.Mis met zegening palmtakjes

Palmzondag 28-3 om 10.00 u Landricuskerk
Feestmis met gezongen Passie door Herman Hausmans / Leo Kurvers en Harrie Philipsen (geen preek)

Witte Donderdag 1-4 vanaf 9.30 uur Paascommunie (extra opgave mogelijk bij pastoor 06-51591100)

Witte Donderdag 1-4 om 19.00 uur 
Plechtige Avondmaalsviering voor beide parochies in de Landricuskerk (AMAMI)

Goede Vrijdag 2-4 om 14.00 uur (!)
Kruisweg (Powerpoint) in de Landricuskerk

Goede Vrijdag 2-4 om 15.00 uur
Kruisweg (Powerpoint) in de Judocuskerk

Goede Vrijdag 2-4 om 19.00 uur
Lijdensmeditatie met gezongen Passie
door Herman Hausmans / Leo Kurvers en Harrie Philipsen (geen preek)

Paaszaterdag 3-4 om 15.00 uur
Gelegenheid voor beide parochies voor de Paasbiecht

* Paaszaterdag 3-4 om 19.00 uur (!) Paaswake met paasvuur / zegening doopwater / plechtige hernieuwing doopbelofte (AMAMI) (IS AL VOL!)

* Paaszondag 4-4 om 9.30 uur (!) Paasmis
in de Landricuskerk (AMAMI) (IS AL VOL!)

Paaszondag 4-4- om 11.00 uur (!) Paasmis
in de Judocuskerk (AMAMI) (IS AL VOL)

Paasmaandag 5-4 om 9.30 uur Paasmis
(extra mis vw. de maximumbeperkingen)
in de Judocuskerk (AMAMI) (NOG PLAATS)

* Paasmaandag 5-4 om 11.00 uur Paasmis
in de Landricuskerk (AMAMI) (IS AL VOL)

 Parochianen uit Echt kunnen ook in Sint Joost informeren of er nog plaats is.

 

Uitvaarten in de kerk ook in coronatijd mogelijk

 

Het bisdom Roermond schrijft in een brief:

 

Ten onrechte wordt regelmatig gesteld dat uitvaarten in de kerk op dit moment niet mogelijk zouden zijn.
Ondanks de pandemie kunnen er gewoon uitvaart- diensten in kerken worden gehouden.

Op de persconferentie van 20 januari is aangekondigd dat er vanaf maandag 25 januari nog ruimte is voor uitvaarten in de kerk met 50 personen.

 

Voor andere vieringen, zoals reguliere heilige missen waarin overledenen herdacht worden of zesweken- diensten, geldt thans het toegestane aantal van 30.

In verschillende kerken kan voor uitvaarten in kleine kring soms voor een andere opstelling gekozen
worden bv. op het priesterkoor, waardoor men ook met een klein aantal aanwezigen een intieme(re) sfeer kan creëren.

 

Dit geldt ook voor de Landricuskerk !

 

 

Geen publieke nachtmissen op kerstavond in de katholieke kerken

 

De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft op 15 december naar aanleiding van de indringende toespraak van minister-president Mark Rutte van maandag 14 december besloten dat in de Rooms-katholieke kerken dit jaar op kerstavond geen publieke vieringen,zoals de nachtmis,zullen plaatsvinden.

 

Dat betekent dat er tussen donderdag 24 december 17.00 uur en vrijdag 25 december 07.00 uur in het geheel geen publieke vieringen worden gehouden.

In Koningsbosch was gepland om de viering van 20.00 uur per livestream uit te zenden via de website van Koningsbosch (www.koningsbosch.nl) . Deze LIVESTREAM gaat ook gewoon door. Pastoor Bert zal de dienst zonder publiek voorgaan. Ook verwijzen wij daar naar nachtmis op televisie 24-12 om 23.30 uur op NPO2.  

De Misintenties die in Echt en St.Joost zijn opgegeven voor een van de missen van 24 -12 worden meegenomen naar de Missen op Eerste en Tweede Kerstdag

 

Missen op 1e / 2e en 3e Kerstdag gaan door

(maar alleen met 30 tevoren aangemelde personen)

 

In Sint Joost is er een extra Feestmis (zang AMAMI) ingelast voor 25-12 om 9.30 uur. (Om 11.00 uur is de Feestmis (zang AMAMI) in Echt).

In Echt is er een extra Feestmis (orgel Koen Vroemen) ingelast voor 26-12 om 9.30 uur (Om 11.uur is de Feestmis (zang AMAMI) in St.Joost.

Ook is er in Echt een Feestmis op Derde Kerstdag (27-12) om 10.00 uur.

 

Voor de thuisblijvers met Kerstmis is er ook een YouTube filmpje met Advents- en Kerstliederen door AMAMI

 

Het vocaal ensemble ‘AMAMI’, bestaande uit Aggi Smeets, Mia van Buggenum en Magna Bedaf, o.l.v. Veronika Peerboom, heeft haar medewerking verleend aan de Advents- en Kerstboodschap van pastoor Kanke.

 

Nu iedereen noodgedwongen op afstand moet blijven, kunnen we u op deze manier toch iets aan kerstsfeer en bezinning bieden. De opnamen zijn gemaakt door Ger Jans.

 

De dames zouden het op prijs stellen als u hun filmpje gaat ‘liken’.

klik hier https://www.youtube.com/watch?v=HgkTrVgkBF0

 

Maximaal 30 personen in de kerk,
mondkapje in de kerk.
Opgeven noodzakelijk.

 

            Opgave bij Elvira van Bezel,
                            06-23554474,
         op woensdag, donderdag en vrijdag
             van 20.00 uur t/m 21.00 uur.

  Tevens dient men toestemming te geven dat deze gegevens een tijdlang bewaard mogen   blijven.

* Verder mag u geen gezondheidsklachten hebben (anders thuis blijven)
* Bij binnenkomst dienen de kerkgangers de handen te ontsmetten met het
  ontsmettingsmiddel dat bij de ingang van de kerk ter beschikking wordt gesteld.
* 1,5 meter afstand houden ten allen tijde (bij lopen en zitten). Volg aub. de
  aanwijzingen van de plaatsaanwijzer.
* Hoe gek het ook klinkt: Volkszang is verboden (want zingen komt, wat de verspreiding van
  de ademlucht betreft gelijk met hoesten)

Wij allen, priesters en leden van de parochie-comités zijn niet blij met deze maatregelen. Zij worden echter voor ons aller bestwil en voor de bestwil van onze medemensen genomen om de mogelijkheid tot besmetting met het coronavirus zo veel mogelijk in te perken. Wij hopen dan ook op uw begrip hiervoor en heten u graag weer welkom in onze kerk!

Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te blijven bidden:

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen.
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden,
dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt
nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer. Amen. 

 

 

Jongeren van de Stichting JOES op de Holocaust Herdenking in het Gouvernement

Jezzie Scheres sprak op 27-1-2020 tijdens de Limburgse Holocaust-herdenking in het Gouvernement te Maastricht. In haar toespraak zijn ook de ervaringen van de anderen jongeren verwerkt die in 2019 met de stichting JOES (Jongeren ontmoeten Edith Stein Echt) op studiereis naar Auschwitz waren. Links voren in beeld: Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, Theo Bovens, gouverneur van Limburg, Benoit Wesly, voorzitter van de Nederlands Israëlitische Hoofdsynagoge Limburg, Harrie Smeets, bisschop van Roermond, Sheila Meinhardt, vertegenwoordiger van de Sinti-gemeenschap.

 

Kerststalbouwers maken er weer iets moois van

 

Komt kijken naar het prachtige resultaat van onze kerststalbouwers

 

RED WEDNESDAY: de Landricuskerk kleurt rood

Geslaagde actie: 30 kinderen appten hun foto
   van de rood gekleurde kerk naar de pastoor!

RED WEDNESDAY:
de Landricuskerk kleurt rood

VRIJHEID VAN GODSDIENST IS EEN MENSENRECHT

Op woensdag 27 november worden in heel Nederland kerken rood verlicht
om aandacht te vragen voor het recht op vrijheid van godsdienst
voor alle mensen van alle religies
en om aandacht te vragen
voor de vervolging van christenen in her bijzonder
(80% van alle vanwege hun geloof vervolgde mensen is namelijk christen).

De Nederlandse kerken doen mee aan de wereldwijde actie #RedWednesday op initiatief van Kerk in Nood, een katholieke hulporganisatie die zich onder meer inzet voor vervolgde christenen. In Nederland kleuren meer dan 25 kerken rood, van Texel tot Maastricht. Veel meer kerken wijden die avond een gebedsdienst aan het thema. 

 

Wereldwijd bekende gebouwen rood
Wereldwijd worden bekende gebouwen in het rood verlicht om aandacht te vragen voor de vervolging van christenen. De afgelopen jaren werden al de kanalen van Venetië, de Sacre Coeur basiliek in Parijs, het Cristo Redentor beeld in Rio de Janeiro en de Sagrada Familia in Barcelona rood gekleurd. In Groot-Brittannië, waar Kerk in Nood met de actie #RedWednesday begon, zal dit jaar de kathedraal van Westminster gekleurd zijn, evenals tientallen gebouwen in het hele land. Met #RedWednesday wil Kerk in Nood:

  • Bewustwording creëren over vervolging van gelovigen – vooral de minderheden
  • Oproepen tot respect voor gelovigen
  • Oproepen tot respect tussen geloofsgroepen
  • Opkomen voor geloof en vrijheid – inclusief het recht om niet te geloven

Vooral christenen vervolgd
Volgens een recent rapport van Kerk in Nood is de vervolging omwille van geloof de laatste twee jaar verder toegenomen. Directeur Peter Broeders:
“De vrijheid van godsdienst is een mensenrecht.
Niemand mag worden lastig gevallen, gediscrimineerd worden in werk
of huisvesting, of bedreigd worden met het ontnemen van vrijheid
of zelfs zijn of haar leven, alleen vanwege diens geloof.
Helaas constateren we wereldwijd steeds meer
van dergelijke schendingen, waarvoor amper aandacht is in ons land.”

Met #RedWednesday wil Kerk in Nood mensen bewust maken van de vervolging van gelovigen – vooral minderheden – en oproepen tot tolerantie en respect voor gelovigen en tussen de geloofsgroepen. #RedWednesday presenteert de feiten van christelijke vervolging op een eerlijke en feitelijke manier en doet geen afbreuk aan andere geloofstradities, maar benadrukt juist hoe het bouwen van bruggen en de interreligieuze dialoog een middel is om vrede tussen geloofsgroepen tot stand te brengen. 

 

Werkbezoek van Mgr. Harrie Smeets

 

Een kleine impressie mbt. tot ons cluster. Een uitvoerige fotocollage staat op de website van het bisdom
https://www.flickr.com/photos/bisdomroermond/albums/72157711396625862

Ontmoeting met mensen
met een andere culturele achtergrond
op vrijdag 18-10-2019 

“Hoe kun je nou géén geloof hebben? Katholiek, protestant, moslim boeddhist, je moet toch íets zijn?” De Armeense dame kan er maar niet bij dat ze in Nederland mensen ontmoet die ‘niks’ zijn. Voor haar is het geloof de basis van haar leven, vertelt ze in de pastorie van Koningsbosch aan bisschop Harrie Smeets.

Ontmoeting met de vrijwilligers vh dekenaat
op vrijdag 18-10-2019 in Sint Joost

Trio AMAMI verzorgde de muzikale pauze.

 

De bisschop gaf uitvoerig antwoord op de schriftelijk ingediende vragen.

Bezoek aan het cultuurhuis Edith Stein

De bisschop bleek heel geïnteresseerd te luisteren.

Oremusviering op zondag 20 oktober 2019

Jongeren van de Stichting ‘Jongeren ontmoeten Edith Stein Echt” bereiden zich voor op hun studiereis naar Auschwitz door teksten van Edith Stein te overwegen en een menora te ontsteken.

 

Kinderen zetten het Mariabeeldje in de bloemetjes.

 

“Wij dragen de schat in aarden potten; duidelijk blijkt dat de overgrote kracht van God komt en niet van ons” (2 Kor.4,5-7).

 

De Ambrosius Broederschap viert haar 205-jarig bestaan door de bisschop en het Allerheiligste te begeleiden te begeleiden tijdens de Oremus-viering.

 

Koren van verschillende parochies ondersteunen de samenzang.

 

En op het einde nog een groepsfoto met de bisschop en allen die op studiereis naar Auschwitz gaan.

 

************************************** 

Bijbelavond: Tobias ontmoet de engel Rafaël

 

Deze vierde Bijbelavond in ons parochiecluster wordt door pastoor Kanke gegeven
in het Patronaat van Sint Joost op dinsdag 3 september 2019 om 20.00 uur.

Parochianen van alle 5 clusterparochies zijn van harte welkom.

Thema:
TOBIAS ONTMOET DE ENGEL RAFAËL

* Waarom heeft onze nieuwe bisschop de aartsengel Rafaël
in zijn wapen opgenomen?

* Heb je al een keer een mens meegemaakt
die was als een engel
of was het toch eerder een engel
die was als een mens?

* Kan Goddelijke voorzienigheid samen gaan
met onze menselijke vrijheid?

Opgave bij pastoor Kanke
tel.: 06-51591100                    of e-mail: r.kanke@home.nl

 

Stichting Jongeren ontmoeten Edith Stein Echt

Namens genoemde stichting legden op 2 augustus jl. Kiara Everts en haar vriend Sem van de Ven
een bloemstuk neer bij de struikelstenen voor het Karmelklooster,
van waaruit de heilige Edith Stein en haar zus Rosa op 2 augustus 1942 werden gedeporteerd,
om uiteindelijk in Auschwitz vermoord te worden.

 

 

Gebedsbeweging “Oremus”    

 

Wij gaan door. Nieuwe data:

 

25 augustus 2019 om 15.00 uur in de kerk van Grevenbicht


29 september 2019 om 15.00 uur in de kerk van Brachterbeek

 

20 oktober 2019 (= 3e zondag) om 15.00 uur
in de Landricuskerk van Echt (samen met onze bisschop!)

 

24 november 2019 om 15.00 uur in de kerk van Roosteren

 

29 december om 15.00 uur in de kerk van Stevensweert

 

De 8 priesters en de 2 diakens van het dekenaat Susteren willen
een keer per maand samen komen voor een uur van gebed
voor de innerlijke vernieuwing van de kerk.
Zij noemen dit spiritueel initiatief “Gebedsbeweging Oremus”.

De gebedsbijeenkomsten zijn gepland telkens op de laatste zondag
van de maand om 15.00 uur in een van de kerken van het dekenaat.

Een gebedsbijeenkomst bestaat uit eucharistische aanbidding
en het rozenkransgebed met korte over­wegingen,
die door de priester ter plaatse worden voorbereid.

Graag roepen ze de gelovigen van alle parochies op
om met hen mee te bidden en daarvoor telkens naar een andere gastkerk te komen.
De priesters willen zelf het goede voorbeeld geven en zullen zo veel mogelijk elke keer aanwezig zijn.

De eerste bijeenkomst is zondag 25-11-2018 om 15.00 uur in de kerk van de H.Landricus te Echt.

Voorbede:
pijn en schaamte om zetten in extra toeleg op preventie

 

De parochies in de Nederlandse bisdommen worden gevraagd om in de zondagsvieringen van 15 en 16 september een speciale voorbede te bidden voor de slachtoffers van seksueel misbruik en ook om er alles aan te doen om met elkaar waakzaam te zijn en seksueel misbruik te voorkomen.

De apostel Paulus schrijft wanneer het gaat om de Kerk als lichaam van Christus, dat alle ledematen te lijden hebben wanneer een lidmaat lijdt (1 Korintiërs 12, 26). Op dit moment ervaren velen in de Kerk opnieuw diepe pijn en schaamte als gevolg van berichten over seksueel misbruik van minderjarigen. Velen zijn begaan met het lijden van de slachtoffers als gevolg van het misbruik. In verschillende werelddelen worden onderzoeksrapporten gepubliceerd waaruit blijkt dat een groot aantal medewerkers van de Kerk zich aan minderjarigen hebben vergrepen. Menig kerkleider blijkt hier niet adequaat tegen te zijn opgetreden.

Bisschoppen en priesters ervaren met allen die meewerken in het pastoraat pijn en schaamte en ook individuele gelovigen lijden onherroepelijk mee als lidmaat van de Kerk. Het beste is als de pijn en ontmoediging, die momenteel in de Kerk worden gevoeld, ertoe bewegen om naar vermogen alles te doen om slachtoffers van seksueel misbruik de helpende hand te bieden om tot heling te komen. En tevens om blijvend aandacht te hebben voor preventie van seksueel misbruik, opdat iedereen, ook kinderen en jongeren, zich veilig weten in de Kerk, die immers als zending heeft Jezus’ Evangelie van geloof, hoop en liefde in deze wereld uit te dragen. Dat kan niet zonder de ademhaling van het gebed en de viering van de sacramenten. Daarom worden de parochies in de Nederlandse bisdommen gevraagd de onderstaande voorbede te bidden in de zondagsvieringen van 15 en 16 september.

In de Nederlandse kerkprovincie is met het oog op slachtoffers en hun verhalen over misbruik als minderjarigen door bedienaren van de Kerk in de afgelopen zes jaren zorgvuldig werk gemaakt van het bieden van erkenning, genoegdoening en hulp aan slachtoffers. Op basis van onafhankelijk onderzoek door de heer Deetman, geïnitieerd door de Nederlandse bisschoppen en de hogere religieuze oversten, zijn in een gezamenlijke aanpak maatregelen getroffen om misbruik door medewerkers van de Kerk voortaan zo goed mogelijk te voorkomen, met behulp van een landelijke gedragscode, de eis een VOG te overleggen bij een benoeming of aanname als kandidaat-medewerker en een antecedentenverklaring. Door deze maatregelen wil de R.-K. Kerk in Nederland een veilige plek voor kinderen en jonge mensen zijn en blijven.

Voorbede

Voor hen die in hun jonge jaren slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik door medewerkers van de Kerk:

dat God zich in het bijzonder over hen ontfermt en hen door zijn genadegaven tot innerlijke heling mag brengen;

dat iedereen in de Kerk op zorgvuldige, liefdevolle en verantwoordelijke wijze met kinderen en jonge mensen omgaat;

dat allen in onze parochies en andere instellingen steeds waakzaam blijven en er alles aan doen om seksueel misbruik voortaan te voorkomen.

Laat ons bidden…..

 

Lees ook: Nederlandse Bisschoppenconferentie komt met verklaring over maatregelen seksueel misbruik

 

Maria is een van ons

Als voorbereiding op het octaaf van Schilberg kregen aan alle kinderen van groep 4 t/m 8
van de BS Angela en BS De Violier van pastoor Kanke de volgende opdracht:

Maria wordt door elk volk anders uitgebeeld.
Door de Chinezen als een Chinese Maria, door de Afrikanen als een Afrikaanse Maria.
De mensen willen daarmee zeggen: Zij is een van ons.

Hoe zou jij Maria willen uitbeelden om duidelijk te maken
dat ze ook van ons hedendaagse mensen is?

Hier enkele originele tekeningen. 

(Natuurlijk waren er nog heel veel andere, mooie tekeningen,
maar die konden niet allemaal weergegeven worden)

De 15 meeste originele tekeningen van de BS De Violier.

De 15 meest originele tekeningen van de BS Angela.

 

 

Workshop X-pression 

Heb je zin, om een keer op een creatieve manier tot uitdrukking
te brengen wat in je leeft, wat je religieuze zoektocht is
of juist wat je gelovig houvast is?

Dan mag je dat
in  een workshop met aquarelverf, acrylverf  of krijt
op het doek brengen.

Voorkennis of groot tekentalent is niet nodig. 

Na een inleiding door pastoor Kanke
die ons kennis laat maken
met verschillende voorbeelden 
kan iedereen
met zijn eigen onderwerp
aan de slag gaan.

Dag en tijdstip van de workshop (ca. 4 uur) en inkoop
van het materiaal wordt in overleg met de deelnemers bepaald.

De workshop begint op vrijdag 5 oktober 2018 om 10.00 uur in het Trefcentrum, Diepstraat 4 in Echt
en heeft een open einde (tot ca. 14.00 uur). Lunchpakket meebrengen.
De workshop is bedoeld voor geïnteresseerden uit het hele parochiecluster.

Voor meer info en voor de opgave kun je contact opnemen  met pastoor Kanke 
r.kanke@home.nl  of  0475-481659

 

Stichting Jongeren ontmoeten Edith Stein Echt
en laten dag van deportatie niet ongemerkt 

voorbij gaan

Het volgende artikel door Cor Voorter werd in het Waekblaad van 8 augustus 2018 gepubliceerd (foto’s Jan Valentijn):

Jongeren omarmen Edith Stein

Echt / Koningsbosch  – Donderdag 2 oktober jl. was het 76 jaar geleden dat onze Joodse medeburgers Edith en Rosa Stein uit Echt en de zussen Annemarie en Elfriede Goldschmidt uit Koningsbosch werden gearresteerd en naar Auschwitz gedeporteerd, om daar vermoord te worden.

De arrestatie op die dag was een directe reactie van de Nationaal Socialisten op een protestbrief tegen de Jodenvervolging, die door Aartsbisschop De Jong was opgesteld en destijds in alle katholieke kerken is voorgelezen.

Verschillende jongeren, die met de nieuwe stichting ‘Jongeren ontmoeten Edith Stein Echt’ in 2017 op studiereis zijn geweest naar Auschwitz, wilden deze dag niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Deze reis heeft namelijk een dusdanige, blijvende indruk op hen gemaakt en de behoefte om iets met hun ervaringen te doen is en blijft bij de jongeren aanwezig.

Ondanks dat al enkele studenten inmiddels zijn afgestudeerd aan het Connect College in Echt, wilden de jongeren met deze bijeenkomst op 2 augustus jl. aandacht vragen tegen alle oorlogsgeweld en racisme. In de geest van Edith Stein door op een vredelievende manier duidelijk stelling te nemen.

Tijdens de jaarlijkse herdenking op 4 mei jl. werd een zelfgemaakte krans gelegd bij het Vredesmonument aan de Nieuwe Markt in Echt. Daarnaast moest de herdenking van de deportatie een tweede aandachtspunt van de jongeren worden.

De jongeren, in gezelschap van leden van de nieuwe Stichting ‘Jongeren ontmoeten Edith Stein’, hebben bloemen neergelegd bij de de Stolpersteine van de gezusters Stein en Goldschmidt , zowel bij de ingang van het klooster van de Karmelietessen in Echt. als ook bij het voormalig klooster in Koningsbosch.

Het voelde voor de de jongeren en bestuursleden als een kleine reünie, maar dat jongeren anno nu wel degelijk oog hebben voor wat er in de wereld speelt, mag blijken dat zij de boodschap “Zoiets nooit meer!” op een eigen manier willen en zullen blijven uitdragen!

8 van de 15 jongeren die mee waren naar Auschwitz kwamen ondanks de vakantie naar de herdenking op 2-8-2018

 

Bij de zogenaamde ‘struikelstenen’ werden bloemen gelegd.

 

Ruben droeg zijn zelf geschreven song voor.

 

Ook de zussen Goldschmidt uit Koningsbosch werden niet vergeten. Daarom reed de hele groep naar het voormalig klooster van de Zusters van het Kostbaar Bloed in Koningsbosch, om ook daar bij de struikelstenen bloemen te leggen.

                     

 

Stichting “Jongeren ontmoeten Edith Stein Echt” 
met eigen krans aanwezig bij de Dodenherdenking

 

Tijdens de 4 mei herdenking 2018 was een grote delegatie jongeren van het Connect College aanwezig. 
Zij maken deel uit van de nieuwe stichting ‘Jongeren ontmoeten Edith Stein Echt’.
Deze stichting werd in 2017, het 75e sterfjaar van Edith Stein, opgericht met het doel,
de herinnering aan het onnoembare leed van zo vele onschuldige mensen levendig te houden
die voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog slachtoffer werden van de nationaal-socialistische ideologie. 

In de personen van onze voormalige medeburgers de heilige Edith Stein en haar zus Rosa Stein uit Echt, de meisjes Annemarie en Elfriede Goldschmidt uit Koningsbosch, het echtpaar Meta en Max Voss en hun zoontje Bernd van 3 jaar oud uit Susteren, Fritz Mimetz uit Susteren en de zigeuner Heinrich Weiss uit Susteren kregen ze een concreet gezicht voor de jongeren van onze gemeente.

Verder is het de bedoeling van de stichting, dat de jongeren zich mettertijd verdiepen in de grote persoonlijkheid van Edith Stein, medepatrones van Europa en een vrouw die ook aan de mensen van onze tijd veel te zeggen heeft.

Voor de studiereis naar Auschwitz hadden vorig jaar 108 (!) jongeren van het Connect College een gemotiveerde aanvraag gedaan, maar helaas konden maar 15 jongeren mee. Deze werden bij de uitvoerige selectieprocedure ook gevraagd wat ze na de reis met hun ervaringen wilden doen. De aanwezigheid op de 4 mei-herdenking en het aanbieden van een zelfgemaakte krans is één van de vruchten van deze reis. Wij mogen als Echtenaren trots zijn op deze jongeren.  

De delegatie jongeren v.l.n.r.: Dian Schmeits, Maaike Lebesque, Siem Leenders, Stan Toonen, Ruben Schalleij (geknield), Lex Meuwissen (geknield), Kiara Everts, Tara Rademakers, Vibeke Gootzen (sinds 1 maand ook lid van de Stichting 4 mei herdenking) en de bestuursleden Jacques Hoorens en Frank de Vries.

 

Gebed tijdens de Dodenherdenking 2018 door pastoor Rainer Kanke

God, U hebt ons mensen geschapen gelijkend op bomen.

Onze herinneringen zijn de wortels,
verankerd in het aardrijk van onze geschiedenis.

Onze wensen en dromen lijken wel takken,
ver uitgestrekt naar de hemel.

Wij willen groeien, bloeien, vruchten brengen.

Maar laat ons nooit vergeten,
dat elke boom gaat wankelen,
als de wortels niet voldoende zijn gegroeid
of als ze te oppervlakkig zijn en niet diep genoeg verankerd in de grond.

Zoals het voedsel voor de kruin komt van de wortels,
zo krijgen onze toekomstwensen pas bestand,
als wij willen leren uit het verleden.

Daarom vragen wij U, Heer,
help ons de herinneringen vast te houden aan al die mensen,
die zo veel hebben geleden onder vervolgingen
vanwege ras, geloof of politieke overtuiging
of gewoon, omdat de ene mens zich beter waande dan de ander.

Daarom vragen wij U, Heer,
help ons de herinneringen vast te houden aan al die mensen,
die hun leven gaven voor onze vrijheid of de vrijheid van andere volkeren.

Daarom vragen wij U, Heer,
help ons de herinneringen vast te houden aan al die mensen,
die zo veel leed hebben ervaren door het oorlogsgeweld
of de latere gevolgen ervan.

Help ons Heer!
Laat U onze wortels groeien en diep verankerd zijn
in het aardrijk van ons aller geschiedenis.

Want, hoe kan ik zeggen “Nooit meer”
als ik het “Ooit” niet meer eer.
Amen.
 

6 mei komt de wereldwijd bekende Alan Ames naar Echt voor een inspirerende lezing

en GEBED OM GENEZING (klik hier)

 

Palmzondag
met heel veel kinderen en hun palmpasens

 

Een bijzonder bezoek van de leerlingen
van het Connect College aan de Landricuskerk

Een tijdje geleden brachten 3e jaars VMBO leerlingen samen met hun leerkracht
een bijzonder bezoek aan de kerk. Het waren leerlingen met het keuzevak fotografie.
Per week krijgen ze een foto opdracht die ze op een locatie uitvoeren.
De opdracht in de kerk was een foto met het thema licht.
Tegenlicht, zijlicht, strijklicht etc. De sfeer van de foto wordt vaak bepaald door licht.

Elke week wordt de foto van de week uitgekozen.
De foto van de week wonnen  Lindy Heutmekers  

 

 

 

en Max Gubbels >

 

Proficiat!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diaken Beerkens herstelde meerdere misgewaden
en gaf ze aan de parochie Sint Joost cadeau

 

  

 

Als dankjewel met de misdienaars naar de bioscoop

10 januari 2018 waren wij met onze misdienaars naar de bioscoop,
uiteraard met popcorn en limonade erbij.
Dit als dankjewel voor hun inzet in 2017.

(Onze trouwe misdienaar Amy had de film al gezien en kreeg een ander dankjewel).

Communiekinderen bouwen kerststalletjes

De communiekinderen van 2017 zijn woensdag in het trefcentrum bij elkaar geweest,
om zelf kerststalletjes te bouwen. Uiteraard hebben ze tevoren al het kerstverhaal gehoord
en heeft de pastoor een link gelegd naar de situatie van vele vluchtelingen in de opvangkampen,
die het nu even koud hebben als de heilige familie toen.

Met kerstmis zal er een actie gehouden worden, 
om de door IS verdreven christenen in Irak terug te helpen naar hun verwoeste huizen
in Nineveh en om hen bij de wederopbouw te helpen.

Ook in Sint Joost hebben de kinderen kerststalletjes gebouwd en is er dezelfde actie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Sint is in het land

 

 

De jaarlijkse schelpjesdag

waarop de doopschelpen van het afgelopen jaar worden opgehaald,
een baby-praise wordt gehouden met de kinderen en de gezinnen worden gezegend. 

 

 

Kerkproeverij op 10 september 2017

De Kerk ervaren en proeven met alle 5 zintuigen. 
Dank aan alle vrijwilligers die dit tot een bijzondere dag hebben gemaakt.

 

Een oorverdovend spektakel: Op de zolder onder de klokken luisteren naar het Angelusgeluid om 12.00 uur

 

Het orgel, de koningin van alle instrumenten leren kennen. Om 14.00 uur volgde dan een prachtig orgelconcert door Ian Sevriens en Jean Pisters, beugel.

 

Ons oudste kazuifel: uit de 16e eeuw!

 

 

 

 

Op wens kunnen coeliakiepatiënten in onze parochie “glutenvrije” hosties opvangen in de zin zoals onder beschreven (= met zeer weinig gluten < 2,0 mg /100 g) . Deze zijn voor hen geschikt én beantwoorden ook aan de richtlijnen voor hosties. De hosties die wij gebruiken zijn goedgekeurd door de Nationale Raad voor Liturgie op 26.04.1977 

 

Verdere uitleg geeft ons de hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam, Mgr. Jan Hendriks in zijn artikel

Regels over glutenvrije hosties: zijn die wel nodig?

Hosties uit aardappelzetmeel aangeboden

nieuws – gepubliceerd: dinsdag, 18 juli 2017

Pas geleden verscheen een brief van de Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten over brood en wijn voor de Eucharistie. Met name het gedeelte daaruit dat over de samen­stelling van glutenvrije hosties ging heeft de pers gehaald. Maar juist dat was niets nieuws.

Instelling van de Eucharistie

Ik heb er in 2012 al eens een artikeltje aan gewijd: ‘glutenvrije hosties’ zijn in feite hosties met zo weinig gluten dat die normalerwijze geen probleem vormen voor mensen met coeliakie (glutenallergie). ‘Glutenvrij’ is dus een niet helemaal precieze benaming, er zitten toch een paar gluten in. Totaal zonder gluten kan het geen brood worden, deftig gezegd: de panificatie komt niet tot stand. En dat is nodig voor de geldigheid van de viering, omdat we altijd gebonden zijn aan wat Jezus heeft ingesteld en gewild. Zeker omdat het om zo iets belangrijks gaat, is de kerk daar altijd precies in geweest: “Doet dit tot mijn gedachtenis”, gaat om de viering en tegenwoordig­stelling van het paasmysterie en dus van onze verlossing en Jezus heeft daarvoor in het kader van een Paschamaal het brood en de wijn gekozen en niet de andere produkten die op tafel stonden. Daarbij komt dat de graankorrel die sterft en zo vruchten draagt, een prachtig beeld is voor vrucht­baar­heid van het offer dat de Heer heeft gebracht, een beeld dat Jezus zelf gebruikt (Jo. 12, 24). 

De H. Ignatius van Antiochië laat zich hierdoor inspireren als hij op weg is naar zijn marteldood: hij wil gemalen worden als zuiver tarwe voor zijn Heer. Het lijkt een Eucharistische spiri­tua­li­teit: Hij wil Jezus volgen die zich voor ons geofferd heeft en die hij ongetwijfeld dikwijls had ontvangen in de Eucharistie.

Brief van de paus?

In sommige publicaties staat dat het zou gaan om een brief van paus Franciscus. Dat is echter op zich niet juist: het gaat om een brief van de Congregatie en wanneer een Congregatie zo’n algemeen schrijven wil laten uitgaan moet de paus zijn akkoord geven; dat is gebeurd, maar het blijft een schrijven van de Congregatie.

Keurmerk

Nee, de brief van de Congregatie voor de Eredienst ging dus niet over nieuwe regels voor glutenvrije hosties. Waar ging die brief dan wél over? Over de zorgvuldigheid die priesters en bakkers van hosties moeten betrachten (in dat kader worden de regels voor hosties en wijn nog eens herhaald) en over een suggestie aan de bisschoppen­confe­renties om een keurmerk in te voeren, zodat de afnemers van de wijn en de hosties (kerken en kloosters…) kunnen weten dat die op de juiste wijze zijn voorbereid. Zoiets bestaat in Nederland inderdaad al voor de wijn, die een zegel draagt van de Nationale Raad voor Liturgie en voor glutenvrije (eigenlijk dus: glutenarme) hosties die een goedkeurings-sticker dragen.

Aardappelzetmeel

Maar zult U vragen: is dit nu echt een probleem? Worden er dan hosties aangeboden die niet uit tarwemeel, uit graan zijn bereid? Jazeker! Toen ik “glutenvrije hosties” intypte bracht Google me onmiddellijk bij een bedrijf nota bene in ons bisdom (Almere) dat hosties aanbood gemaakt uit water en aardappelzetmeel! Ach ja, waar maak je je druk om, als het er uiterlijk maar een beetje op lijkt… De brief van de Congregatie in Rome was dus niet voor niets!

 

Impressie van de Sacramentsprocessie 2017

(Met dank aan Katinka Muyres (foto’s 1 t/m 4) en Piet Vinken (foto’s 5 t/m 14)

 

 

Impressie van het communiefeest 2017
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communieles: De kinderen leren alles over de heilige Mis
en mogen de Mis naspelen.

 

 

Welkom aan onze jongste kerkgangster Sophie Christ

Kinderkruiswegvieringen op Goede Vrijdag met de BS De Violier
(op school), met de BS Angela (in de Landricuskerk, zie foto)
en met de BS Maria Goretti in de Judocuskerk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matzes eten (het ongezuurde brood dat Jezus gebruikte
bij het Laatste Avondmaal) als uitleg van Witte Donderdag 

 

 Rondleiding door de Kerk voor onze communiekinderen

 

 

Klik hier voor Stemadvies Nederlandse Bisschoppen

 

 

Vastenavond rond de versierde kerktoren

 

 

Geslaagde voorstellingsmis van de communiekinderen in de Landricuskerk

 

Alle kinderen kregen flesjes met doopwater ter herinnering aan hun doopsel.

De feestelijk gesierde kerk met kerstmis

 

De kribbe wordt steeds meer klaar gemaakt

tijdens de kinderwoorddienst op de adventszondagen

 

Doordeweekse Mis in de Dagkapel

In het stookseizoen zijn weer de doordeweekse missen in de dagkapel van de Landricuskerk (voren links)

20161115_191643

Eerste H.Mis van pasgewijde Luc Janssens uit Echt

 

p1350855-eerste-mis-luc-janssens

Luc Janssens op 20 november 2016 tijdens zijn Eerste H.Mis
in zijn doopkerk, de Landricuskerk te Echt.

p1350860

p1350890-eerste-mis-luc-janssens

Gevolgd door een drukke receptie.

p1350924-eerste-mis-luc-janssens

 

Overweging van Pater Janssens
tijdens zijn Eerste H.Mis in Echt

 

Overweging

 Het verhaal van de kruisiging van Jezus herinnert er ons aan dat zijn koninkrijk geen rijk is van glorie en macht, maar van dienstbaarheid, van liefde en van een totale overgave,  zodat de mens vrij wordt van kwaad en zonde en zelfs verlost wordt van de dood.

De overwinning van het kruis heeft niets te maken met triomfalisme of met trots maar is slechts het symbool van de goddelijke liefde, die ons uitnodigt om het voorbeeld van Christus te volgen.

En dat voorbeeld van Christus volgen betekent dat we zo in het leven staan dat we ook in tijden waarin het allemaal niet goed lijkt te gaan de aanwezigheid van God levend te houden. Het einde is niet gelegen in al die zaken waarmee we ons geen raad weten: ziekten, verbroken relaties, ruzies, slechte familieverhoudingen en zelfs de dood. Hoe erg dit ook allemaal is: het is niet het einde. De gerichtheid op God kan er voor zorgen dat je perspectief blijft zien in situaties waarin alle perspectief verdwenen lijkt te zijn.

Gelovigen erkennen dat onze wereld, doorheen chaos en verwarring, groeit naar bevrijding en eenheid. Christenen geloven niet, dat onze wereld op weg is naar een totale vernietiging, maar wel dat de schrikwekkende dingen van dit ogenblik een doorgangsfase zijn naar iets nieuws, nl. naar de uiteindelijke overwinning van een leven in God. Wij geloven dat onze wereld niet vernietigd, maar voortdurend herschapen wordt tot het liefderijk van Christus. Waarom vallen in deze herfsttijd de bruingekleurde bladeren van de bomen? Niet alleen omdat zij uitgeleefd zijn, maar ook omdat de toekomstige nieuwe bladeren in de kern al aanwezig zijn. Gelovigen zijn mensen die niet alleen de vallende bladeren zien maar ook de nieuwe lente die eraan zit te komen.

Tot tweemaal toe hoort Jezus zeggen “red jezelf”. “Red jezelf” is

net zoiets als ‘Verpleegster verpleeg jezelf’. Dat kan niet. Het reddende

is juist dienende aanwezigheid voor de ander. We kunnen onszelf niet redden.

Dat wist de goede moordenaar en dat drukken we ook uit als we dadelijk de voorbeden bidden. Die gebeden waarin we bidden voor de noden van de wereld, en van de kerk laten onze betrokkenheid zien met zaken die niet zijn zoals ze eigenlijk zouden moeten zijn. We constateren dat we zelf ook niet bij machte zijn om het allemaal ten goede te keren maar we delen in het verlangen dat het eens allemaal beter zal worden en we hebben ook het vertrouwen dat het zo zal zijn.

In onze tijd is dat vertrouwen geen vanzelfsprekendheid meer. Als er een God is waarom laat hij die vreselijke dingen dan allemaal toe? Hoor je wel eens. Of men gaat zo op in de zorgen voort het bestaan dat religie er eigenlijk niet meer toe lijkt te doen.

Wij mogen geloven in een God die mensen draagt en blijft dragen – tot zelfs over de grenzen van de dood heen. De toekomst van de mens ligt verankerd in het leven van God zelf. Wij mogen delen in de verrijzenis van Jezus.

Van de rooms katholieke theoloog Johann Baptist Metz, een leerling van Karl Rahner, is de uitspraak dat de Kerk van deze tijd niet aan uitstralingskracht heeft ingeboet doordat zij te veel eist maar doordat zij te weinig vraagt.

Metz wijst ook op het gevaar dat het kruis van Christus,  in deze tijd zijn betekenis dreigt te verliezen doordat het niet meer in verband wordt gebracht met de gekruisigden van deze tijd. En daarvoor zijn deugden nodig waar men niets voort terug krijgt: liefde, trouw dankbaarheid, vriendelijkheid.

Van Wie écht gelooft in het hiernamaals, zal zich inzetten in het hiernumaals, zal eerbied hebben voor alles wat leeft. Hij of zij weet dat het de moeite waard is je te weren tegen de dood en gelooft en hoopt dat er iets beters zal komen en dat het de moeite waard is om je daar voor in te spannen. Amen

 

Uitnodiging voor H.Mis pas gewijde priester

 

karmeliet-luc-janssens-1

Graag wil de Landricus­parochie alle Echtenaren uitnodigen voor de Eerste H.Mis
van de pas gewijde priester Luc Janssens, en wel op zondag 20 november 2016
om 10.00 uur in de Landricuskerk. Luc Janssen werd op 3 juli 1958 te Echt geboren
en is de zoon van de bekende huisarts Bien Janssens (overleden in 2004)
en zijn echtgenote Thea Janssens-Schoolmeesters.
Nadat hij eerst als kandidaat-notaris in heel Nederland had gewerkt,
volgde hij later zijn roeping tot karmeliet en priester.
Op 15 oktober jl. werd hij in de Petrusbasiliek te Boxmeer door Mgr. Gerard de Korte,
de bisschop van Den Bosch, tot priester gewijd. Bij deze plechtigheid was een delegatie
Echtenaren aanwezig. De velen die er niet bij konden zijn, willen wij de gelegenheid geven
om de nieuw gewijde priester te ontmoeten en de zogenaamde neomistenzegen te ontvangen.
Een neomistenzegen is de zegen van een pas gewijde priester aan wie bijzondere genade
wordt toegeschreven. Na afloop van de plechtige Mis biedt het parochiecomité
de pas gewijde priester een receptie aan in het Trefcentrum Edith Stein, Diepstraat 4.

 

Vormsel van Boudewijn Cannemeijer

2016-10-16-11-14-54

Geslaagde dekenale bedevaart naar Kevelaer 2016

 

2016-09-27-12-02-56

 

Impressie van de Schilberg-octaaf 2016

 

Schilberg 2016 Schilberg 2016-2Schilberg 2016-3

2016-09-05-14-30-56

img_1672img_1691

img_1689img_1684

img_1695img_1692

img_1678img_1687
img_1698

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Op het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming
mochten onze meisjes-misdienaars
als bloemenmeisje de mis dienen

 2016-08-15 18.45.51 2016-08-15 19.59.54

 

 

 

 

 

Bij ons is iedereen welkom,
ook Pokémom-spelers

2016-07-23 17.32.19 - kopie

Gezinsmis van 17 juli 2016

IMG_8443

 IMG_8499

 

IMG_8429

 

 

 Impressie van de Communie-Dankmis

en de processie op 29-5-16

9

12

32

35

P1180719

P1180720

P1180718P1180727

P1180699

P1180684

P1180702

P1180703

P1180705

 

90e verjaardag diaken Beerkens

P1100843

Diaken Beerkens ook met 90 jaar nog volop actief

 

Broederschap haalt diaken Beerkens op

Voorafgaand aan de feestmis op 3 april 2016 (gezongen door het Vriendenkoor en het Herenkoor Landricus) werd onze jarige diaken door onze Broederschappen opgehaald.

 

cadeau Diaken Beerkens 90 IMG_7563

Tijdens de drukbezochte feestmis werd hem een prachtig cadeau aangeboden namens de parochie.

 

2016-04-03 11.17.23

Het cadeau namens de parochie: een echt bronzen beeld van een organist, de langst beoefende activiteit van diaken Beerkens.

2016-04-03 11.27.41

Per koets ging het dan naar feestzaal Royal voor de receptie.

 

 

Bezoek van de communiekinderen
aan de Karmelietessen in Echt

IMG-20160304-WA0009

Bezoek aan de Zusters Karmelietessen aan de Bovenstestraat en Kinderaanbidding


IMG-20160304-WA0028IMG-20160304-WA0024

 

===============================================================

IMG_5476

Gezinsmis met grote opkomst op 17 januari 2016

 

Landricuskerk met vuurwerk bewerkt

Pastoor Kanke en zijn medewerkers wensen u allen een gezegend en gelukkig 2016

 

2015-11-21 09.37.18

Dank aan de heren die in onze kerktoren menig emmer agressieve duivenpoep hebben verwijderd. Monumentenwacht had dit als urgente taak aangewezen, gezien er al betonrot was ontstaan. Dank dus aan: Jos Heuvelmans (die ook voor het touw zorgde), René Krekels, Hedzer Kooistra, Martijn Christ, Jan Housmans, Ralf en Lucas Muyres, Wiel Crutzen, Al Hoeymakers (die voor de aanhangwagen zorgde), Ger Zegers en Pastoor Kanke.

 

DSC00015 - kopie

Impressies van de Carnavalsmis van de CV De Aester

 

DSC00023

Wie valt in de kerkbank , krijgt de nonnevot al tijdens de Mis (maar nu niet allemaal vallen…)

DSC00034

DSC00061

 

2015-11-06 19.50.04

Op vrijdag 6 november 2015 vond weer de jaarlijkse Koreninstructieavond plaats, deze keer in een goed gevulde Landricuskerk. De opening verzorgden de 2 gastgever-koren, het herenkoor Landricus met diaken Beerkens aan het orgel …

 

2015-11-06 19.54.49

… en het dameskoor Landricus onder leiding van Karen van der Wal

 

2015-11-06 20.16.48

Het Dameskoor Judocus uit Sint Joost o.l.v. Veronika Peerbooms

 

2015-11-06 21.26.24

Afgesloten werd de avond met een geweldige samenzang van alle 9 koren die er waren. Voor verdere foto’s zie de facebook-pagina Parochie Landricus.

 

20151029_153449

Voorbereiding Allerheiligen / Allerzielen Echt: Onze parochiebloemiste Elvira van Bezel zorgt weer voor een prachtige bloemversiering in de kerk.

 

IMAG8252

Voorbereiding van Allerheiligen / Allerzielen Sint Joost: Een enthousiaste vrijwilligersteam knapt het parochiekerkhof op.

 

IMG-20151022-WA0000

Lieve, kleinkind van Annie en Pierre Beulen, ontdekt onze Jezus (na de kruisafname). Haar reactie: Die heeft koude voeten.

 

IMG-20151022-WA0001

Dus, er moesten per se sokken komen voor Jezus. Barmhartigheid op kinderniveau. Prachtig!

 

IMG-20151022-WA0002

Dag, Jezus. Welterusten!

 

Achmed tekening

Echt deed mee met de 3000 kinderen in Nederland die op zondag 18-10 baden voor de oorlogskinderen

 

2015-10-18 10.27.17-2

Het gelegenheidskoortje zong weer prachtig

 

2015-10-18 10.17.52

Samen luisteren naar het echt gebeurde verhaal van de zienerskinderen van Fatima, die ook gebeden hebben voor het einde van de Eerste Wereldoorlog

 

2015-10-18 10.23.59

Na elke voorbede een Weesgegroetje.

 

 

20151004_104537

De jaarlijkse kermismis op het terrein van de botsauto,s.

20151004_105203 20151004_114510

IMG_1382

Zaterdag 3 oktober 2015. Opnieuw ingevoerd in St.Joost: De Theresia-processie vanaf het kleine kapelletje naar de kerk.

 

2015-09-12 14.58.21

Spectaculaire sleuteloverdracht bij de officiële opening van het Thomashuis in Sint Joots. Jo Verheesen krijgt de sleutel aangereikt door een drone. Aansluitend volgde de inzegening van het huis door pastoor Kanke.

 

2015-09-07 14.36.57

De kinderen van de BS De Violier en de BS Angela brachten tijdens de schoolmis zelfgemaakte bloemen bij Maria.

 

2015-09-07 13.29.44

Op weg naar de schoolmis in de tent bij de kapel van Schilberg

 

2015-09-03 10.05.28

De tentbouwers van Schilberg in actie

   
20150830_113251

Wat ben je bruin? Met vakantie geweest? Spanje, Portugal? Neen, op Gebroek, bij Sint Anna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inwijding monument 70 jaar bevrijding St.Joost 020515

Inzegening van het monument voor de 17 Britse militairen die 20/21 januari 1945 hun leven gaven bij de bevrijding van St.Joost. Een ontroerend moment voor een pastoor van Duitse afkomst.

 

P1230957

Gebed bij het monument ter nagedachtenis
aan de 17 gesneuvelde Britse militairen,
die op 20/21 januari 1945
hun leven hebben gegeven bij de bevrijding van St. Joost

Inleiding

De uitnodiging aan mij, als pastoor van St.Joost,
om dit monument voor de 17 gesneuvelde Britse militairen in te zegenen,
heeft mij ontroerd.
Naast het feit, dat ik hier pastoor ben,
ben ik immers ook, zoals iedereen weet, van Duitse afkomst.
Natuurlijk ben ik lang na de oorlog geboren en deel ik,
wat men in Duitsland noemt, “in de genade van de late geboorte”, maar toch.
Het ontroert mij, dat ik dit mag doen als Duitser,
meevoelend met de Britse familieleden van de slachtoffers die hier aanwezig zijn,
meevoelend met de bevolking van St.Joost, die toen zo moeilijke tijden heeft meegemaakt.

Als wij de foto’s bekijken, die wij vanmiddag bij de tentoonstelling te zien krijgen,
dan zien wij hoe jong de meeste soldaten waren aan beide zijden van het front.

Nu, 70 jaar later, staan wij hier samen met de vurige verlangen: dit nooit meer.
Opdat deze 17 Britse militairen en de talloze anderen niet tevergeefs zijn gestorven.


Gebed bij de inzegening van het monument

Heer, onze God,

Tot op de dag van vandaag lijden mensen aan trauma’s
opgelopen door de Tweede Wereldoorlog.
Maak ons bewust hoe hard die oorlog is geweest
en alle oorlogen die ook nu nog worden gevoerd,
opdat geen mens die zijn leven heeft moeten geven,
in vergetelheid mag raken.

U bent een God van mededogen en van barmhartigheid.
Help ons om zelf barmhartige mensen te zijn.
U kent onze zwakheid.
U weet dat wij mensen snel geneigd om alleen aan onszelf te denken.
Maar waar geen lering wordt getrokken uit het verleden is de toekomst bedreigd.

Zegen + dit monument, opdat het elke voorbijganger mag herinneren
aan het ultieme offer dat deze mensen brachten voor vrijheid en vrede
en dat wij deze kostbare waarden niet verloren laten gaan. Amen.