Parochiefederatie Echt

Geschiedenis kapel

De Kapel van Schilberg aan de Bosstraat in Echt,

omgeven met 7 zogenaamde voetvallen (kruiswegstaties)

 

SONY DSC

 

Korte beschrijving van de kapel van Onze Lieve Vrouw van Schilberg

De huidige kapel werd – blijkens de steen met het chronogram + ankerjaartal in de voorgevel – gebouwd in het jaar 1691, zulks ter vervanging van een oud en veel kleiner kapelletje. Op officiële kadasterkaarten wordt deze oude kapel genoemd “eremittage” naar de eremiet (eenzame kluizenaar, die er woonde). In de boogvensters 5 prachtige glas-in- lood ramen uit 1947 van de Echter Glazenier Jacques Verheyen, met in de buitenmuren 14 opaline kruiswegstaties. In de kapel ziet U het miraculeus beeldje en de 2 schilderijen van Windhausen uit Roermond, die vroeger dienst deden als  altaaropstanden, en uitbeelden: “ De herder vindt ’t miraculeus beeldje van Maria” en “Zieken en vereerders bij de Kapel van Schilberg”. Verder vele ex-voto’s, als dank voor verkregen gunsten.

Interieur kapel met beeldje

 

SONY DSC

 

 

 Korte beschrijving van het beeldje van Onze Lieve Vrouw van Schilberg

Niemand weet door wie en waar het gemaakt is. Wel is bekend volgens deskundigen, dat een kunstenaar het gemaakt moet hebben rond het jaar 1500. Het beeldje is van eikenhout, ca 33 cm groot en prachtig gepolychromeerd. Voor geheel Echt en omgeving is het bijzonder dierbaar dat kleine beeldje van Moeder Gods met haar kindje in onze kapel van Schilberg. Onze Lieve Vrouw van Schilberg: Op de rechter arm draagt zij het goddelijk Kindje. Op de linkerarm draagt zij een opengeslagen boek. Het Kindje wendt zich als het ware van de Moeder af, naar ons toe en wijst met zijn linkerhand naar de tekst in het boek, alsof het wil zeggen : “Daar staat het voor jullie”. Weet U wat op die bladzijden staat? Niets anders dan de begintekst van het Weesgegroet!

Replica van het prachtige genadebeeld 2015-04-28 18.34.35
zijn voor € 25,- te koop op de pastorie, Vrijthof 21

(bij voorkeur
tijdens de openingstijden van het parochiekantoor
op dinsdag- en donderdagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur)

 

 

Gebed tot Onze Lieve Vrouw van Schilberg

O Moeder Maria – Onze lieve Vrouw van Schilberg – in de loop der eeuwen hebben ontelbaar velen een bidtocht naar deze kapel en de zeven voetvallen ondernomen om hun intenties aan U voor te leggen.

Op Uw voorspraak hebben zij hier grote gunsten ontvangen: De bedroefden troost, de noodlijdenden hulp,
de zieken genezing, of zo maar méér geloof, vertrouwen, liefde, vrede, vergiffenis of berusting.

Onze lieve Vrouw van Schilberg , thans kom ik met groot vertrouwen tot U.
De weldaden, die hier op Uw voorspraak zijn verkregen, vervullen mij met de vaste hoop
dat U mijn verzoek niet zult afwijzen.

Maar allereerst wil ik bidden voor de Kerk van Uw Zoon, voor de Paus en zijn helpers en voor heel het gelovige volk, dat de Heilige Geest ons allen mag vernieuwen en bezielen. Ook wil ik bidden voor de afgedwaalden, de ongelovigen en voor hen, die Gods Kerk vervolgen, dat zij barmhartigheid mogen ervaren.

Onze Lieve Vrouw van Peys, van Troost en van Hulpe, help mij en laat mij niet tevergeefs een beroep op U doen.
Wilt U zo goed zijn om ook mijn voorspreekster te zijn bij Uw Zoon Jezus Christus, onze Heer,
waarvan 7 lijdensvoorstellingen in de zeven voetvallen staan afgebeeld.
Vol vertrouwen wil ik vandaag speciaal bidden voor:………………………

Onze Lieve Vrouw van Schilberg, verhoor mijn gebed. Moeder ik wil geheel de Uwe zijn.
Bewaar en bescherm mij tegen alle gevaren naar ziel en lichaam en geleid mij eens tot Uw Zoon,
die als God leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Korte geschiedenis van de zeven voetvallen

We weten niet precies wanneer de zeven voetvallenkapelletjes zijn ontstaan. Ook niet wie de oprichter is. De voetvallen moeten in Echt al gestaan hebben vóór 1670. Ze zijn dus niet gebouwd door de heer F.de Chatelain, die later leefde en bewoner was van het “kasteel” de Holtstraete te Pey (dat gelegen heeft nabij het Chatelain plein).
Dit verhaal berust op een schone legende.

Historisch is het wél het verhaal van een van de dochters van de Heer Chatelain, Jacoba geheten.  Jacoba schreef een brief aan de bisschop van Roermond, waarin ze vroeg om de voetval- kapelletjes te mogen laten restaureren. Ook vroeg zij als bisschoppelijke gunst een aflaat voor hen, die deelnamen aan de verering van de Zeven Smarten van Maria en die hadden getoond door de zeven voetvallen langs de Houtstraat en Bosstraat te bezoeken en er bij te bidden. De bisschop keurde haar plannen goed en verleende een aflaat van 40 dagen aan hen die volbrachten wat hierboven genoemd werd. Hij voegde er aan toe dat men ook zou bidden voor de belangen van de hele kerk. Deze brief, die bewaard is gebleven, was getekend : mei 1733.

Een ander historisch document dat bewaard is gebleven is de kadasterkaart uit 1716, waar de zeven voetvallen op vermeld staan. Tengevolge van de wegverbreding en moderne verkeerseisen zijn ze afgebroken in 1963, 1965 en 1968; op plaatsen waar ze gestaan hadden, werd een kruis van witte tegels op het trottoir aangebracht. In het jaar 1981 zijn ze – dankzij de medewerking van velen – herbouwd rond de kapel van Schilberg in een rustig park.

 

kapel1.jpgkapel2.jpgkapel3.jpgkapel4.jpgkapel5kapel6.jpgkapel7.jpg