Parochiefederatie Echt

Doelstelling Stichting

Doelstelling Stichting:
Het bevorderen van het godsdienstig – kerkelijk leven in de gemeente Echt,
in het bijzonder de devotie van Onze Lieve Vrouw van Schilberg,
De instandhouding van de monumentale kapel, haar inventaris en andere kerkelijke
monumenten zo ook het bijbehorende grondperceel.