In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Rome / Wereldkerk

De barmhartigheid moet zich uiten in daden

In zijn audiëntie van 30 juni 2016 zei paus Franciscus: “Men kan veel over barmhartigheid praten; het is belangrijker om barmhartigheid te beleven. In navolging van een tekst uit de brief van Jakobus (vgl.2,17) zou je kunnen zeggen: Zo is ook de barmhartigheid, op zichzelf genomen, zonder zich in daden te uiten, dood. De barmhartigheid wordt levendig door een voortdurende dynamiek die naar de mensen gaat die in geestelijke of materiële nood zijn. Die barmhartigheid heeft ogen, om te zien; oren, om te luisteren; handen, om weer op te richten. Het leven van alledag biedt ons talloze gelegenheden, de behoeften van de armen en van de mensen in nood met beide handen aan te grijpen. Het vraagt onze oplettendheid om te herkennen wat de medemensen nodig hebben. Wie in zijn eigen leven de barmhartigheid van de Vader heeft ervaren, kan niet ongevoelig zijn tegenover de noden van zijn broeders en zusters. In onze geglobaliseerde wereld bestaan er vele vormen van materiële en spirituele nood die ons uitnodigen naar nieuwe manieren van hulp te zoeken.

Missionarissen van de Barmhartigheid

 

2016-02-10 15.36.21

De Missionarissen van Barmhartigheid uit het Bisdom Roermond V.l.n.r 2e rij Rector Bartholomé van Oudheusden, Mgr. Dr. Theo Willemssen, Em.pastoor Jos Sniijders, Pastoor Rainer Kanke, en op de voorgrond in het midden kapelaan Carlos Martines Celis (pastoor Wilson Varela Gaviria was bij de Spaanstalige groep)

 

Rome IMG-20160219-WA0006

De twee heilige biechtvaders Pater Pio en Pater Mandic in ons midden.

In het kader van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid krijgen wereldwijd 1.071 priesters een speciale pauselijke zending. Zij worden ‘missionarissen van barmhartigheid’. De eerste groep ontving deze zending van paus Franciscus op Aswoensdag in de St. Pietersbasiliek te Rome. Onder de missionarissen van barmhartigheid zijn dertien priesters uit Nederland: zeven van het bisdom Haarlem-Amsterdam en zes van het bisdom Roermond. 2016-02-09 18.00.23

De missionarissen van barmhartigheid kregen van paus Franciscus de zending om liefdevol en meedogend te zijn.
Het sacrament van verzoening is hun belangrijkste taak, maar daarnaast moeten zij inspirerende verkondigers van genade en barmhartigheid zijn.

Bij bijzondere volmacht mogen zij zonden vergeven die normaal gesproken alleen door de Heilige Stoel vergeven kunnen worden. Onder deze zonden vallen bijvoorbeeld het schenden van het biechtgeheim en de ontheiliging van de Eucharistie.