In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Bisdom Roermond en andere bisdommen

Graag verwijzen wij voor alle actuele informatie
over het Jaar van de Barmhartigheid

naar de website van het Bisdom Roermond

bisdom-roermond.nl

en naar de landelijke website

heiligjaarvandebarmhartigheid.eu

 

Inspiratiegids voor Heilig Jaar gepresenteerd

Alle parochies in Limburg hebben deze week een Inspiratiegids voor het Heilig Jaar van de Barmhartigheid gekregen. Deze staat vol met suggesties en ideeën om komend jaar mee aan de slag te gaan. Het eerste exemplaar van de inspiratiegids is vrijdag 4 december officieel aan bisschop Wiertz aangeboden.

Het Heilig Jaar van de Barmhartigheid wordt komende dinsdag – 8 december –  in Rome door paus Franciscus officieel geopend. Volgende week zondag – 13 december – is de diocesane opening in Sint-Christoffelkathedraal in Roermond. Het Heilig Jaar duurt tot 20 november volgend jaar.

Alle parochies, religieuze instituten en overige belangstellenden zijn uitgenodigd om tijdens dit jaar extra aandacht te besteden aan het thema barmhartigheid. In de Inspiratiegids is het thema in drie blokken verdeeld: ‘Gods Barmhartigheid voor mij’, ‘Mijn barmhartigheid voor de ander’ en ‘Onze barmhartigheid voor elkaar’. In de gids zijn tal van teksten, suggesties en voorbeelden opgenomen van manieren waarop het thema barmhartigheid onder de aandacht kan worden gebracht. Daarbij spelen de werken van barmhartigheid en het sacrament van boete en verzoening een belangrijke rol.

Voor belangstellenden is de Inspiratiegids voor € 4,95 te koop bij het Carolushuis, de verzendboekhandel van het bisdom Roermond.

Versperviering ter opening van de Heilige Deur
in de Kathedraal te Roermond

 De diocesane opening van het Jaar van de Barmhartigheid vindt plaats
op zondag 13 december om 15.00 uur in Roermond.
De viering begint in de Caroluskapel aan de Swalmerstraat 100.
Daar wordt de bul van het H. Jaar getoond.
Dan gaan allen in processie naar de kathedraal.
Hier trekt men de kerk binnen en wordt de H. Deur (onder de toren) geopend
en begint de vesperviering.

Wat heeft ons het heilig Jaar gebracht?

Wat heeft ons het heilig Jaar gebracht, kunnen wij ons afvragen.
Het antwoord hangt helemaal af van onszelf,
van wat wij van het veelvuldig aanbod hebben opgepakt,
van wie iedereen via het Waekblaad, de Website, ’t Klöske
en de mededelingen in de kerk op de hoogte kon zijn.

Zo heb ik 4 verschillende Avonden van Barmhartigheid verzorgd
(2 voor het parochiecluster Echt,
1 voor het parochiecluster Susteren
en 1 voor de parochiefederatie Maasbracht.)

Verder heb ik 3 hele Dagen van Barmhartigheid verzorgd,
2 voor het Bisdom en 1 voor het Bezinningshuis Regina Carmeli in Sittard.

Ook was er het aanbod van 2 bedevaarten
die in het teken stonden van het Jaar van Barmhartigheid,
een naar de Apollinariskerk in Remagen (D) en een naar Kevelaer.

Verder was er het aanbod van 7 verschillende lezingen,
waarin de barmhartigheid van God
en onze opdracht tot barmhartigheid voor anderen
vanuit verschillende invalshoeken werd gepresenteerd.

Daarbij mochten wij naast mijn bescheiden bijdragen
ook internationaal bekende sprekers begroeten
zoals Zuster Anima Christi, de voormalige Provinciaal Overste
van de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matara,
Mgr. Rob Mutsaerts, de hulpbisschop van Den Bosch,
Joris van Voorst tot Voorst, directeur van Kerk in Nood Nederland
en  vanmiddag nog Dr. Ilse Kerremans tijdens de Edith Stein Themadag.
Natuurlijk bleef het in het Jaar van de Barmhartigheid
niet bij woorden alleen.

Naast de vele individuele activiteiten van de parochianen
heeft het parochiecomité Echt voor Echt en St.Joost
ook een speciale middag aangeboden voor mensen
die een dierbare missen.
Deze middag onder het motto “Bakkie Troost”, waarvoor
de bekende zangeres Mieke Crins en haar neef waren uitgenodigd,
kreeg zo’n grote resonans dat wij voornemens zijn,
zo’n middag ook na het Jaar van de Barmhartigheid vaker te herhalen.

Verder hebben wij onze contacten met de christelijke vluchtelingen
in het AZC verder aangehaald
en samen met hen een indrukwekkende ontmoetingsmiddag gehad.
Ook die contacten zullen wij na het Jaar van de Barmhartigheid aanhouden.

Ten slotte zij ook vermeld, dat ik het biechtsacrament,
dat voor paus Franciscus zo vanzelfsprekend is
en door hem steeds weer wordt aanbevolen,
meer dan 160 keer in het Jaar van Barmhartigheid mocht toedienen
en zo de mensen heel concreet Gods barmhartigheid kon laten ervaren.