In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Parochiefederatie Echt

2016-06-11 11.17.45

Ik was vreemdeling
en jij hebt mij opgenomen (Mt.25,43)

Passend bij het Jaar van de Barmhartigheid hebben wij onze kerk ter beschikking gesteld voor een uitvaart van een Sri Lankese vrouw uit Roermond, die jarenlang in het AZC van Echt voor haar bedlegerige man heeft gezorgd en die nu, 3 1/2 jaar na haar man, is overleden.

Gelukkig hadden wij in kapelaan Amir uit Dieteren een priester die de taal machtig was. Het was een indrukwekkende, door en door katholieke mis. En vooral: iedereen zong mee…

2016-06-11 10.01.29

 

Schilderij door kunstenares Petra vd Luijtgaarden

 

Ik Ben De Geneesheer

10e zo dh jaar C – Schilderij van Petra vd Luijtgaarden  Echt/St.Joost, 5-6-16

Vandaag, in het Jaar van de Barmhartigheid, gaan wij over een modern schilderij mediteren,
een schilderij van de kunstenares Petra van de Luijtgaarden uit Drunen (Brabant).
Zij heeft het de titel gegeven: Ik ben de Geneesheer.
Het schilderij zit vol symboliek,
maar deze symboliek is wel voor meerdere uitleg vatbaar.
Mijn uitleg zal dan ook niet de enig mogelijke zijn.

Wat voor iedereen duidelijk is, is natuurlijk de grote Christusfiguur,
die ons zijn heilig Hart laat zien en die zijn armen uitnodigend
naar ons geopend heeft.

Dit was voor mij de aanleiding, om over dit schilderij juist
in het weekend na het H. Hartfeest (afgelopen vrijdag) te preken.

Iets moeilijker herkenbaar op het schilderij is een mens,
direct onder het hart van Jezus.
Het hoofd is heel donker, bijna zwart en straalt  een zekere droefheid uit.
Vanuit dit donkere hoofd stijgt een slang op, die het H.Hart van Jezus raakt.

De slang staat in de Bijbel symbool voor het kwaad of de kwade,
zoals wij allemaal weten uit het verhaal van de zondeval.
Elke zonde raakt het heilig Hart van Jezus.
Zijn onvoorwaardelijke rechtvaardigheid maakt het Hem onmogelijk
een zonde zomaar door de vingers te zien of goed te praten.
Wanneer er echter bij de mens sprake is van oprecht berouw,
dan openen zich bij de Heer meteen de sluizen van barmhartigheid en vergeving.

Wij kennen in het boek Numeri (21, 6-8) een verhaal,
dat deze omkering van gerechtvaardige straf naar onverdiende verlossing
al aanduidt, ook al krijgt ze pas in Christus haar volle betekenis. Zo staat er:

Toen zond Jahwe giftige slangen op het volk af.
Deze beten de Israëlieten en velen van hen vonden de dood.
Nu kwam het volk naar Mozes en zei: ‘Wij hebben gezondigd,
want wij hebben ons tegen Jahwe en tegen u gekeerd.
Bid Jahwe, dat Hij die slangen van ons wegneemt.’
Toen bad Mozes voor het volk en Jahwe zei tot hem:
‘Maak zo’n giftige slang en zet die op een paal.
Iedereen die gebeten is en er naar opziet, zal in leven blijven.’

De prefatie van het H. Hartfeest zegt ons dan ook,
naar wie wij nu in plaats van de bronzen slang moeten opzien:
Omhooggeheven aan het kruis
heeft Hij in zijn grote liefde zich voor ons gegeven.

Vervolgens heet het in de prefatie:
Uit zijn doorstoken zijde liet Hij bloed en water vloeien,
de levensstroom der sacramenten.

Sinds de oudste tijden wordt in het water een verwijzing gezien naar het doopsel
en in het bloed een verwijzing naar de eucharistie.
De twee kleuren blauw en rood zijn dan ook dominant aanwezig
op dit schilderij en verspreiden zich in concentrische cirkels
steeds verder naar buiten. Want in principe wil de Heer alle mensen bereiken.
Daarom staat er in de prefatie:
Als Verlosser trekt Hij alle mensen tot zijn geopend Hart:
zij komen vol vreugde putten uit de bron die redding biedt.

Je moet natuurlijk wel bewust uit die bron willen putten.
Juist in die mate dat wij ons de grote barmhartigheid van de Heer
bewust worden, zullen wij ook van het verlangen vervuld worden
om naar Hem toe te gaan.
Het schilderij voegt als verdere verwijzing naar de eucharistie ook nog hosties toe.
Deze regenen als het ware uit de handen van de Christus
en vullen de berouwvolle mens steeds meer.
Zo wordt de mens langzaam omgevormd
en gaat hij steeds meer op Christus lijken.
De apostel Paulus beschreef het zo:

Ikzelf leef niet meer, Christus leeft in mij.
Mijn sterfelijk leven is een leven in het geloof in de Zoon van God,
die mij heeft liefgehad en zichzelf heeft overgeleverd voor mij (Gal.2,20)

Bidden wij, dat in het heilig Jaar van de Barmhartigheid
steeds meer mensen vol vreugde putten uit de bron die redding biedt. Amen.

Gastspreker Mgr. Rob Mutsaerts

 

mutsaerts
Wij zijn zeer verheugd u op zondag 28 februari  om 10.00 uur weer een bijzondere gastspreker te kunnen presenteren, de bekende hulpbisschop van Den Bosch, Mgr. Rob Mutsaerts. Hij is schrijver van boeken als “Jezus kan niet voetballen”en “Gewoon over geloof” en bekend van spraakmakende interviews. Wij kunnen dus weer een boeiende ochtend verwachten.  Mgr. Mutsaerts is uiteraard de hoofdcelebrant in de Hoogmis van 10.00 uur. Aansluitend aan H.Mis kunt u hem in het Trefcentrum Edith Stein persoonlijk spreken bij een kop koffie. Daarna  zal hij nog een interessante lezing voor ons houden. Opdat u niet vroegtijdig naar huis moet om eten te koken, zorgen wij weer voor een lekkere kop soep. Iedereen is van harte welkom. P.S. Mgr. Mutsaerts is de broer van onze vroegere kapelaan Ed Mutsaerts, die velen van u nog kennen.

 =================================================================================

Franciscus en eucharistie

Dag van Aanbidding op wens van paus Franciscus


Ook willen wij attenderen op de speciale Dag van Aanbidding op vrijdag 4 maart van 10.00 tot 18.00 uur, die wij samen met de Karmelietessen zullen houden in hun kapel aan de Bovenstestraat 48. In de Landricuskerk en in de Karmelkapel liggen intekenlijsten. Maar u mag uiteraard ook spontaan komen.

==================================================================================

5_27eed463c20bff390e7f7da523692182135f8984

Gastspreker Moeder Anima Christi

Wij zijn zeer verheugd u op zondag 14 februari  om 10.00 uur een bijzondere gastspreker te kunnen presenteren, de internationaal bekende Zuster Anima Christi. Als generale overste van een van de snelst groeiende congregaties, de ca. 1000 zusters Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matara, is zij ooggetuige van vele werken van barmhartigheid. Haar zusters, die in 33 landen actief zijn, zijn ook op de crisisplaatsen ter wereld heel actief. Zelfs in het stuk gebombardeerde Aleppo in Syrië blijven de zusters bij de ouderen en zieken achter, terwijl iedereen vlucht. Wij hebben dus boeiende en ontroerende verhalen te verwachten. Aansluitend aan de H.Mis kunt u zuster Anima Christi in het Trefcentrum Edith Stein persoonlijk spreken bij een kop koffie. Daarna  zal ze nog een interessante lezing voor ons houden. Opdat u niet vroegtijdig naar huis moet om eten te koken, zorgen wij zelf voor een lekkere kop soep. Iedereen dus van harte welkom. Mis deze unieke kans niet.

==================================================================================

Succesvolle Inspiratiemiddag voor de vormelingen
met de (Amerikaanse) Dominicanessen uit Sittard

Deze middag ging over de “Vruchten van de heilige Geest” en de “Werken van Barmhartigheid”

2016-01-08 15.03.27

Een opdracht over de Vruchten van de heilige Geest.

2016-01-08 15.01.49

Een spel over de Werken van Barmhartigheid, bv. de zieken bezoeken. Sommige kinderen waren de zieken, de anderen moesten hen bezoeken.

 

2016-01-08 15.01.51

Acties in het Jaar van de Barmhartigheid:

2015-12-05 15.16.08

De spandoeken hangen, het Jaar van de Barmhartigheid kan zo beginnen.

 

Werk van Barmhartigheid: De hongerigen eten geven.
De leden van de Broederschap H.Ambrosius nemen lang houdbare levensmiddelen mee
naar hun feestvergadering op 7 december. De levensmiddelen zijn bedoeld voor de Voedselbank.


Officiële opening van het Jaar van Barmhartigheid in Rome op dinsdag 8 december.

Dan vieren wij het hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis van de heilige Maagd Maria.
In de Landricuskerk zal het Dameskoor de Feestmis van 19.00 uur opluisteren.


De Landricuskerk in Echt is aangewezen, om in het Jaar van de Barmhartigheid
een zogenaamde “Heilige Deur”te krijgen.

Zij is daarmee 1 van de 6 kerken in heel Limburg die deze eer ten deel valt.
Wat is de betekenis van zo’n “Heilige Deur”?
Bij het naar binnengaan kun je alles wat je belast, achter je laten en aan de barmhartigheid van God toevertrouwen.
Bij het naar buitengaan kun je de barmhartigheid die je zelf mocht ervaren, ook bij anderen toepassen.

De “Heilige Deur” van de Landricuskerk wordt op zondag 20-12-2015 om 10.00 uur
door bisschop Frans Wiertz plechtig geopend.
Iedereen is welkom in deze unieke heilige Mis en natuurlijk ook het hele jaar door.
Meteen dezelfde dag ’s avonds (zondag 20-12-2015 van 19.00 uur tot 20.00 uur)
vindt in de Landricuskerk een Avond van Barmhartigheid plaats.
Bij zang, meditatie en gespreksmogelijkheid met verschillende priesters
kan dan de barmhartigheid van God concreet en heel persoonlijk worden ervaren.