In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Kerkhofbeheer

Taken van de heer John Ruiten

JohnRuiten

Beheerder Parochiekerkhof H. Landricus Echt

Email: johnruiten@home.nl
Tel.: 06-28408245

In opdracht en overleg met het kerkbestuur
heeft de kerkhofbeheerder de volgende taken

 

Contactpersoon/voorlichting:

 1. Aanspreekpunt voor iedereen die contact zoekt omtrent
  het parochiekerkhof.
 2. Voorlichting, zowel mondeling als schriftelijk, alsook advies
  aan parochianen, uitvaartondernemers en nabestaanden.

Begrafenissen/uitgifte grafrecht:

 1. Planning van begrafenissen in opdracht van- en in overleg
  met nabestaanden en/of uitvaartondernemer.
 2. Uitgifte van een grafplaats in overleg met nabestaanden.
 3. Opdracht aan de grafdelver voor het delven en dichten
  van een graf.

Onderhoud begraafplaats:

 1. Controleren van de staat van onderhoud van de begraafplaats
  en actie ondernemen daar waar nodig is.
 2. Corrigerend optreden bij het niet naleven van de regels,
  zoals vastgelegd in het reglement van het parochiekerkhof.
 3. Aansturen van vrijwilligers of betaalde krachten
  voor (klein) onderhoud.

Administratie:

 1. Factureren begrafenissen, grafrechten en grafrecht verlengingen.
 2. Het verzenden van betalingsherinneringen
  op verzoek van de penningmeester.
 3. Opmaken van grafakten.
 • Bijtijds aanschrijven van rechthebbenden
  inzake grafrecht verlenging.
 • Bijhouden van mutaties in adressen, rechthebbenden en graven.
 • Bijhouden van beschikbare graven en reserveringen.