In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Kerkbijdrage/ANBI

Geachte parochianen,

Samen met onze pastoor hebben wij ons de vraag gesteld:
“Deed Jezus al aan kerkbijdrage?” Waarschijnlijk zult u spontaan antwoorden:
“Neen, dat kon Hij toch niet. Er was toen nog helemaal geen kerk.
En bovendien, had Jezus niet belangrijkere dingen aan zijn hoofd dan kerkbijdrage te betalen?”

Een nader Bijbelonderzoek levert ons een paar verrassingen op.
Jezus kreeg weliswaar geen salaris, maar werd in natura “betaald” door de mensen
die met Hem meetrokken en voor maaltijden en logies zorgden (Lucas 8,3).
Ook maakte Hij veelvuldig gebruik van bestaande gebouwen zoals de vele gebedshuizen in het land (de synagogen) en de tempel van Jeruzalem. De tempel was een prachtig gebouw, dat natuurlijk ook heel veel onderhoud nodig had.

Vandaar dat ook aan Jezus en zijn leerlingen de vraag gesteld werd om de tempelbelasting te betalen.
Als Zoon van God was Jezus eigenlijk vrijgesteld om voor het Huis van zijn hemelse Vader te betalen, maar toch zei Hij tot Petrus: “Om te voorkomen dat wij hun aanstoot geven: ga naar het meer, werp je hengel uit en grijp de eerste vis die je bovenhaalt, en als je zijn bek opendoet, zul je een stater vinden. Betaal daarmee voor Mij en voor jou”(Mt.17,27)

Beste mensen, wij menen de hier genoemde tempelbelasting als voorloper van de Kerkbijdrage te mogen beschouwen.
Het gedrag van Jezus hierop moge ons allen een voorbeeld en richtsnoer zijn.
Helaas weten wij niet waar die bijzondere vissen met het geld in de bek rondzwemmen.
Toch hopen wij dat u de boodschap van Jezus in dezen 
ter harte neemt en ons met de vele onkosten niet alleen laat.

Het voortbestaan van elke kerk hangt af van het kerkbezoek en van de financiële bijdragen van de parochianen.
Het kerkbestuur van de Landricusparochie ziet voor zichzelf een taak om zoveel mogelijk de kosten omlaag te brengen.
Toch zijn er altijd meer uitgaven dan inkomsten.

Onze kerk is door uw voorouders gebouwd, herbouwd en gerestaureerd.
Als kerkbestuur voelen we een sterke verantwoordelijkheid om de kerk ook voor de volgende generaties open te houden.In dat licht bezien willen wij u vriendelijk om uw kerkbijdrage vragen.

Op advies van het Bisdom hanteren wij een richtbedrag van 100 euro per gezin per jaar, maar elk bedrag is welkom.
Uw kerkbijdrage kunt u overmaken op NL90RABO0113142145  t.n.v. Kerkbestuur H.Landricus te Echt

In het overzicht van de tarieven vindt u ook de uitleg over de kortingen die parochianen kunnen krijgen als ze meedoen met de kerkbijdrage.

Hartelijk dank voor uw steun en vertrouwen.
Het kerkbestuur van de Landricusparochie

 

ANBI-status van de parochies 

Aan de Aktie Kerkbalans, aan geven voor een goed doel, zit ook een zakelijke, fiscale kant. Om dit in nog betere banen te lijden zijn de parochies sinds 1 januari 2016 verplicht om zelf een zogenaamde ANBI status te hebben. Hierover zijn tussen de Bisdommen en de Belastingdienst bindende afspraken gemaakt waar iedere parochie aan moet voldoen.

Iedere parochie heeft nu een Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer (RSIN nummer) en moet de parochianen laten weten wat dit nummer en de bijhorende website betekenen.

 De websites van de afzonderlijke parochies voor publicatie van ANBI-gegevens zijn:

Landricus:                                        https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROE33

Op deze websites staan wat algemene gegevens over de parochie (adres gegevens), gegevens over het doel van de parochie en (verkort) de financiële gegevens van de parochie. Zo weet u wat de parochies doen en wat dat kost.

De bijbehorende RSIN nummers zijn

Landricus:                                                                                       824134709

Bij de aangifte van de inkomstenbelasting kunt onder bepaalde voorwaarden het bedrag dat u als kerkbijdrage hebt geschonken op uw inkomsten in mindering brengen. Hiervoor moet u het RSIN nummer invullen bij de vragen over giften.

Omdat de parochies een ANBI registratie hebben is het ook mogelijk om een periodieke gift te doen die geheel van het belastbaar inkomen kan worden afgetrokken en waarvoor het maximum ook niet geldt. Hiervoor is het wel nodig dat u een onderhandse akte laat opmaken door de penningmeester van uw parochie en moet de schenking minimaal voor 5 jaar gelden.

Voor alle andere (gewone) giften geldt een drempelbedrag van € 60,- (wat u meer hebt geschonken dan drempelbedrag is aftrekbaar) en is het maximum bedrag wat u totaal aan giften kunt aftrekken 1% van het ‘drempelinkomen’.

Op de site van de belastingdienst staan de voorwaarden voor giften duidelijk toegelicht.