In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

De Landricuskerk van binnen

foto1In de nacht van 24 op 25 februari 1966 werd de kerk getroffen door een ernstige brand. Op 30 april van dat jaar werd de kerk weer in gebruik genomen. Veel beelden werden niet meer teruggeplaatst en het geliefde hoofdaltaar was verloren.
Sinds 1985 kwamen veel beelden terug in de kerk. De kleine beelden uit het oude hoofdaltaar werden geplaatst tegen pilaren van het middenschip, terwijl het grote beeld van de H. Landricus,
dat gepolychromeerd werd,
zijn plaats vond in het portaal.

 

 

 

foto2

 

 

In 1987 werd het gotische hoofdaltaar, afkomstig van de Jezuïetenkerk in Brugge, in onze kerk geplaatst. Op 13 april 1992 werd de kerk getroffen door een aardbeving. Eind 1992 werd begonnen met het opknappen van de kerk: herstel van de aardbevingsschade, groot onderhoud, schilderen van de kerk, nieuwe verwarming, nieuwe verlichting,
nieuwe Mariakapel en de renovatie van het kerkplein. In 1996 was dat alles gerealiseerd. Het werd een juweeltje!

 

 

 

foto3

 

 

 

 

De Mariakapel met de gebrandschilderde ramen van de heer Huub Kurvers.

 

 

 

 

 

 

 

 

foto4

Het hoofdaltaar  uit de Jezuïetenkerk in Brugge


Het middenpaneel
: Het H.Hart van Jezus met aan de rechterzijde
de H.Maagd Maria en aan de linkerzijde de H. Franciscus van Sales. Linksonder de H. Margaretha Maria Alacoque, aan wie Jezus verscheen en aan wie Hij vroeg de devotie tot het H.Hart te verspreiden.
Rechtsonder de zalige Claude de la Colombière, haar biechtvader, die haar geholpen heeft de devotie tot het H.Hart van Jezus te verspreiden.
Het linker buitenpaneel:
Boven een schildering van de bruiloft te Kana
en onder: Laat de kinderen tot Mij komen.
Het linker binnenpaneel:
Beeldhouwwerk: boven: de rouwmoedige zondares,
die de voeten van Jezus balsemt; onder: het Laatste Avondmaal.
Het rechter buitenpaneel:
Boven: een schildering van de opwekking van Lazarus;
onder: de ongelovige Thomas bij de verschijning van de verrezen Heer.
Het rechter binnenpaneel:
Beeldhouwwerk: boven: de wonderbare broodvermenigvuldiging;
onder: Jezus bidt in doodsangst tot Zijn hemelse Vader.

 


 

De gebrandschilderde ramenfoto5

Foto’s van de gebrand­schilderde ramen en hun beschrijving zijn te vinden op www.glasmalerei-ev.net

De glas-in-loodramen in de kerk zelf zijn van de Echter kunstenaar Jacques Verheyen.