In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

De Landricuskerk – Méér dan 600 jaar oud

De parochie van Echt heeft een eeuwenoud en rijk verleden.
De H.Amandus heeft omstreeks 650 het Evangelie in onze streken verkondigd. Vóór het jaar 700 is ook de H. Willibrordus met zijn gezellen o.a. in Susteren geweest. In die tijd leefden de heiligen Wiro, Plechelmus en Otgerus te Odiliënberg. Men kan rustig aannemen dat onze streken omstreeks het jaar 700 al gekerstend waren. Misschien is het al eerder gebeurd als men bedenkt dat Maastricht bisschopsstad was van 380 tot 722.
Sommigen denken dat rond 700 al een kerkje gestaan heeft in Echt, gezien de oorspronkelijke patroonheiligen: Anna en Landricus.

Met zekerheid weten we dat Echt al in 928 een Romaanse kerk bezat.

 

foto1Het priesterkoor van de huidige gotische kerk is van 1375- 1400, terwijl het grootste gedeelte van het middenschip en de zijbeuken van omstreeks 1425 zijn.
Tot 1871 had de kerk nog de eeuwenoude Romaanse toren die onder pastoor Kerkbosch werd afgebroken. De kerk werd met twee traveeën naar het westen uitgebreid en ook een nieuwe gotische toren werd gebouwd.

 

 

 

 

foto2Na de bevrijding op 19 januari 1945 stortte de zwaar doorschoten torenspits op het middenschip. Drie traveeën stortten in; ook een zijbeuk werd zwaar beschadigd; vensters en banken werden vernield.
Na de oorlog werd het herstel van de kerk energiek ter hand genomen. Op 22 oktober 1946 kon men de kerk alweer gebruiken.
In juni 1959 werd de ingestorte gotische torenspits vervangen door de huidige.