- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

Zondag v/d Goddelijke Barmhartigheid – Met een nieuw blik

Zondag v/d Goddelijke Barmhartigheid – Met een nieuw blik

Echt/ St.Joost, 8-4-18

In veel landen, zo vertelde Paus Franciscus onlangs,
is het de gewoonte dat de moeders en oma’s,
zodra ze met Pasen de klokken horen luiden,
de ogen van de kinderen met water wassen.
Dat doen ze als een soort teken, opdat de kinderen het nieuwe
dat Jezus heeft gebracht, kunnen zien.

Ook mgr. Pizzaballa,
de apostolische administrator van het Latijnse patriarchaat van Jeruzalem,
had een soortgelijke gedachte in zijn preek.

Op Goede Vrijdag waren er weer verschillende doden
en honderden gewonden gevallen bij massale protesten in de Gazastrook.
En niet alleen in Israël lag de dood op de loer.
In de Goede Week werd in El Salvador weer een priester vermoord
en ook in Mexico vielen gedurende de hele week verschillende doden.

De wereld zal er na Pasen nog net zo uitzien als de dagen ervoor,
waarschuwde mgr. Pizzaballa zijn gelovigen dan ook.

Maar de vreugde van Pasen roept op om verder te kijken
dan de ellende in deze wereld, en om ons te richten op de hoop.
We kunnen misschien de wereld niet veranderen,
maar wel de blik waarmee we naar de wereld en naar onszelf kijken.

“De blik van iemand, die de Heer en zijn Verlossing heeft ontmoet”,
noemde Pizzaballa dat. En hij voegde eraan toe:
 “Er is niets in de wereld dat niet aangeraakt kan worden
door de Hoop, die Christus is”.

Ook de octaafdag van Pasen, de Zondag van Barmhartigheid,
staat helemaal in het teken van deze hoop en een vertrouwvolle blik op Jezus,
vooral zoals Hij staat afgebeeld op het bekende schilderij
met de twee genadestralen vanuit zijn hart.
“Ik wil dat deze afbeelding over de hele wereld wordt vereerd”,
had Jezus aan de heilige zuster Faustina in een visioen verklaard
en eraan toegevoegd:
“Ik beloof dat de ziel die deze afbeelding vereert niet zal vergaan”.

De afbeelding herinnert de gelovigen niet alleen
aan genade van barmhartigheid die uit het hart van Jezus ontspringt,
maar ook aan de opdracht, om zelf werken van barmhartigheid te doen.

De grootste belofte die Jezus deed met betrekking
tot het Feest van de Goddelijke Barmhartigheid is echter de genade
van “de volledige vergeving van zonden en kwijtschelding van straf”.

Maar dat veronderstelt wel dat wij ook beseffen zondaars te zijn,
wij allemaal, zelfs de paus, zoals hij herhaaldelijk onderstreept.
En dat wij verlangen naar Gods vergeving en barmhartigheid.

Letterlijk zei de paus tijdens de woensdagaudiëntie in de Goede Week:
“De christen is, ik herhaal, een zondaar, maar wij hebben de zekerheid
dat als we om vergeving vragen, de Heer ons vergeeft.
De gecorrumpeerde christen (of de ‘nepchristen’ zoals de paus ook zei)
doet net alsof hij een rechtschapen mens is,
maar uiteindelijk is zijn hart verrot”.

Om dus oprecht “de volledige vergeving van zonden
en kwijtschelding van straf” ontvangen op deze Zondag van Barmhartigheid,
wordt ons dan ook gevraagd

       om te gaan biechten (liefst binnen een week rond het feest),
       en de weekendmis eerbiedig mee te vieren

Zo voorbereid is ons gebed het meest vruchtbaar
wanneer wij bidden: “Barmhartige Jezus, ik vertrouw op U”.
                                                   (vgl. KN nr. 14, (060418), blz. 9/3/4-5)