- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

Zondag van de Drieëenheid A – Het schilderij 

Zondag van de Drieëenheid A – Het schilderij                      Echt, St.Joost, 7-6-2020

              Schilderij van pastoor Rainer Kanke uit 2019, geïnspireerd op een vector-illustratie van de Drieëenheid
              in kubistische stijl, aangeboden door Bernardo Ramonfaur / Alamy Stock Foto.

Elk jaar vraag ik mij op dit Hoogfeest af,
hoe ik over het ondoorgrondelijke en uiteindelijk ook onbegrijpelijk mysterie
van de heilige Drieëenheid zo kan spreken
dat u overtuigd raakt dat het met ons dagelijks leven te maken heeft.

Dit jaar wil ik dit doen aan de hand van een van mijn laatste schilderijen.

Wij zien God de Vader en God de Zoon in een innige omarming.
Natuurlijk besef ik, dat wij ons eigenlijk alleen van de Zoon een voorstelling kunnen maken,
omdat Hij alleen mens geworden is en daardoor op ons lijkt.

Maar het gaat mij om de theologische bewering die uit deze scene af te leiden is:
dat de God de Vader geenszins een wrede God is die het offer van zijn Zoon eist,
maar dat de Zoon dit offer uit vrije wil bracht uit liefde voor de mensen,
om hen de terugkeer en toegang naar de drieëne God mogelijk te maken.

En dit geldt niet alleen voor de mensen, maar volgens Romeinen 8, 20-21
voor de gehele schepping,

“want zij is onderworpen aan een zinloos bestaan, niet omdat ze het zelf wil,
maar door de wil van Hem die haar daaraan onderworpen heeft.
Maar zij is niet zonder hoop, want ook de schepping zal verlost worden
uit de slavernij der vergankelijkheid en delen in de glorievolle vrijheid
van de kinderen Gods”.

Wij zien dan ook dat de dieren die zich eerst van God verwijderen,
samen met de mensen naar Hem toe gaan.

Intussen heeft u zich natuurlijk afgevraagd,
waar de H.Geest op dit schilderij te zien is.
Die heb ik als de rood-oranje kring rond Vader en Zoon geschilderd,
want Hij is de Liefde die sinds alle eeuwigheid uitgaat van de een naar de ander.

(Ik wil hier trouwens niet het dogma loochenen dat ook de heilige Geest
een persoon is, maar dit is mijn manier om Hem aan te duiden).

De rood-oranje kleur van deze Goddelijke Liefde blijft echter niet alleen in God,
maar strekt zich uit naar de gehele schepping en omsluit iedereen,
zonder hun vrijheid weg te nemen.

Echte liefde neemt namelijk het risico dat de ander deze liefde afwijst.
Voor deze afwijzing staan de drie donkere figuren symbool,
die zich bewust van God afwenden.
Zij zijn nog door Gods liefde omgeven, maar willen deze liefde bewust verlaten.

Hoewel sommige kijkers in deze donkere figuren overeenkomsten zagen
met Hitler, Mao en een zelfmoordterrorist, is het misschien beter
om niet alleen aan extreme voorbeelden te denken.
Ten slotte heeft ook ieder van ons de verschrikkelijke mogelijkheid
om uit de Goddelijke Liefde uit te breken.

Het hele schilderij is ten slotte uitdrukking van een van de meest geciteerde verzen
uit het Nieuwe Testament die ons juist in het huidige evangelie werd voorgehouden:

Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad,
dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven,
opdat al wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan,
maar eeuwig leven zal hebben (Joh.3,16).

Ook voor ons is die eindbestemming weggelegd die Moeder Maria al bereikt heeft
(want zij is al – met lichaam en ziel – in God’s hand).