- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

Zondag van Barmhartigheid – Het schilderij “Altaar” van Leo Kornips

Beloken Pasen – Zondag van Barmhartigheid                                                                                       Echt/St.Joost, 11-3-2021

Beeldmeditatie bij het schilderij “Altaar” van Leo Kornips

Wij zien hier een schilderij van Leo Kornips uit Echt. Te zien is het hoogaltaar in de Landricuskerk. Door in het koorgedeelte te gaan staan, had onze kunstenaar vrije zicht op het hoogaltaar, iets dat de gewone kerkganger vanuit de kerk niet heeft.  Tevens heeft Leo de kroonluchter weggelaten op zijn schilderij en een lezenaar met open Bijbel in het midden geplaatst.

Door de impressionistische stijl, die vele dingen alleen maar aanduidt, verliest zich het oog van de kijker niet in de vele details van het hoogaltaar. Zo kun je al snel een verticale lijn ontdekken.

Deze lijn verbindt de 4 belangrijkste elementen:
De lezenaar met de Bijbel,
het tabernakel,
het Heilig Hartbeeld
en de Godslamp.

Deze elementen gaan wij nu bespreken.

Volgen wij met ons oog het perspectivisch lijnenspel dat door de koorbanken extra geaccentueerd wordt, zo zien wij dat het zijn verdwijnpunt in het tabernakel vindt.

In het tabernakel worden de geconsacreerde Hosties bewaard.
Het is de heiligste plaats in een kerk, want volgens ons katholiek geloof is Christus zelf in het heilig Brood aanwezig. Dit kun je niet zien of bewijzen, dit kun je alleen geloven op grond van het woord van Jezus zelf die over het brood zei “Dit is mijn Lichaam”.

Juist in het huidige evangelie van Beloken Pasen belooft Jezus ons:
“Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben” (Joh.20,29b).

De woorden en daden van Jezus zijn voor alle tijden opgeschreven in de Bijbel, die dan ook als open boek op de voorgrond van het schilderij staat. Over het belang van de Bijbel zei de heilige Hieronymus: “De Bijbel niet kennen, is Christus niet kennen”. In de Bijbel staan immers de woorden waarvan de heilige apostel Petrus zei: “Heer, naar wie zouden wij gaan?  Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven” (Joh.6,68).

Het Woord van God heeft blijvende geldigheid ondanks alle veranderende tijden. Ook de eucharistische aanwezigheid van Christus is blijvend, zolang het heilig Brood aanwezig is.

Naar deze blijvende aanwezigheid verwijst de zogenaamde Godslamp.
Elke koster heeft immers de opdracht, de kaars erin altijd brandend te houden. Het Duitse woord voor Godslamp is ‘Ewig Licht’ en verwijst dus nog meer naar het blijvende dan de Nederlandse naam.

De Zondag van Barmhartigheid, geïnspireerd door de visoenen van de heilige Zuster Faustina
en ingevoerd door de heilige paus Johannes Paulus II,
wil ons vandaag nog een belangrijke sleutel tot interpretatie in handen geven.
De aanwezigheid van Christus in Woord en Sacrament is altijd een liefdevolle, barmhartige aanwezigheid.

Christus Hij roept ons allen op om – net als de apostel Thomas in het evangelie van vandaag –
naar zijn Hart te komen, op zijn Hart te vertrouwen.

“Want eindeloos is zijn erbarmen”,
zoals er steeds weer in psalm 117 wordt herhaalt.
Laten wij dan zoals de heilige Thomas vol opgave bidden:
“Mijn Heer en mijn God”.