- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

Zondag Gaudete

Zondag Gaudete                                                        Echt/St.Joost 15-12-2013

Deze week heb ik een gesprek gehad met bisschop Jan Liesen over het Ad Limina-bezoek bij Paus Franciscus. De bisschop vertelde dat de paus vooral beklemtoonde niet ontmoedigd te raken.

Nav de krimpcijfers voor de Nederlandse Kerk zei hij:
Laat u zich niet ontmoedigen, dat is het werk van een boze geest.

Moeten de bisschoppen, moeten wij zelf dan allemaal optimisten zijn?
Nee, optimisme of pessimisme zijn natuurlijke categorieën, zij hangen samen met ons karakter en onze psyche. Dat kun je niet zo maar veranderen.

De paus vroeg dan ook geen optimisme, maar hoop, christelijke hoop.
Zij is iets bovennatuurlijks, zij hangt nauw samen met ons geloof.

Dit geloof en deze hoop,schreef al de vorige paus in zijn encycliek over de hoop, is méér dan een persoonlijk uitzien naar iets wat er nog niet is.

Je zou het kunnen vergelijken met een vrouw die net ervaren heeft dat ze zwanger is. Het uitzien naar haar kind, haar hoop om dit kind eens in haar armen te mogen sluiten, is méér dan een droom, méér dan wishful thinking. De werkelijkheid van de toekomst wordt al naar het heden toegetrokken. Ook al is nog zo veel onduidelijk en vaag, het bestaan van dit kind is al een werkelijkheid. En deze werkelijkheid bepaald haar denken en hopen.

Zo is het ook met de christelijke hoop. Ook al is er nog zo veel onduidelijk en vaag wat onze toekomst betreft, de God-met-ons is al in ons. Hij is niet met zwangerschapstest aantoonbaar, maar wel met een stilte-en-gebedstest.

Daarom konden en kunnen de christenen van alle tijden in de meest moeilijke omstandigheden zeggen: “wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking wellicht of nood, vervolging, honger, naaktheid, levensgevaar of het zwaard?”(Rom.8,35)

Als dat al niet de christelijke hoop de grond in kon boren, dat ook niet de krimpcijfers van  kerkelijk Nederland.

Daarom blijft de openingszin van deze zondag gelden:
Verheugt u in de Heer te allen tijde. Nog eens: verheugt u. De Heer is nabij. Laat al uw wensen bij God bekend worden in gebed.