Goed om te weten: Uitvaarten met 50 personen mogelijk in de kerk. Pastoor Kanke komt voor de ziekenzalving ook naar corona-patiënten!

Tweede zondag van de veertigdagentijd

Hoogmis  
voor de parochie;
gest. jrd. Anna Konings;
Agatha Konings – van Montfort.
voor een ernstig zieke vriendin met de naam Edith