- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

Schilbergoctaaf (Zie daar uw moeder)

Mis voor de vrouwenverenigingen in het Octaaf van Schilberg 2014

“Zie daar uw moeder” (Misformulier Nr. 25)

De laatste woorden van een stervende zijn ons vaak heel dierbaar
en worden niet zo vlug vergeten.
Zo is het ook met de laatste woorden van Jezus: “Zie daar uw moeder”
(vgl. Joh.19,26-27).

Deze woorden van Jezus drukken niet op de eerste plaats
zijn bezorgdheid voor zijn eigen moeder uit. Zij zijn veel meer.

Zij bevatten een bijzondere zending, een zending tot ons heil.
Jezus liet ons op dat moment zijn moeder als ónze moeder na.
Alleen na dit te hebben gedaan heeft Jezus kunnen voelen
dat “alles was volbracht” (Joh.19,28).
Vanaf het kruis bracht Jezus ons bij Maria,
omdat Hij niet wilde dat wij zonder moeder op weg zijn.

“Het bevalt de Heer niet dat aan zijn Kerk het vrouwelijke icoon ontbreekt”, schreef Paus Franciscus.
Zij die Jezus met zo’n groot geloof had groot gebracht
begeleidt ook “de overige van haar kinderen (…)
hen namelijk die de geboden van God
en het getuigenis van Jezus trouw bewaren (Apok.12,17).

En zo bestaat er dan ook een innige band tussen Maria
en de Kerkgemeenschap.
De zalige Isaac de Stella heeft dat op een schitterende wijze verwoord:

In de goddelijk geïnspireerde Schriften wordt,
wat in het algemeen wordt gezegd over de Kerk,
in het bijzonder gezegd over de Maagd Maria.
Christus verbleef negen maanden in de schoot van Maria,
Hij zal in het tabernakel van het geloof van de Kerk blijven
tot aan de voleinding der eeuwen.

Maria komt als een missionaris naar ons toe.
Zij wil met haar moederlijke genegenheid onze harten openen voor het geloof. En als een ware moeder gaat ze met ons mee, ons hele leven lang.
Zij troost ons, zij bemoedigt ons, zij strijdt met ons mee
en zij stort onophoudelijk de nabijheid van Gods liefde uit.
Als wij ons van haar afwenden, kijkt ze met stil verdriet naar ons,
maar ook met de lange adem van een moeder die de hoop nooit opgeeft.
En zoals ook bij onze eigen moeders het gevalis, zo is het ook bij haar:
Je kunt nog zo oud zijn, je kunt je nog zo volwassen en verstandig voelen,
je blijft  … haar kind.

Tot haar, onze hemelse Moeder, wenden wij ons dan ook met een van de oudste Maria-gebeden:

Tot U nemen wij onze toevlucht:
wees onze bescherming, heilige Moeder van God,
wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn,
maar verlos ons uit alle gevaren,
gij glorierijke en gezegende Maagd.

 

(Vrij naar Paus Franciscus, Evangelii gaudium, nr.285