In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Schilbergoctaaf – Wat Edith Stein over Maria zegt

Wat Edith Stein over Maria zegt                           Schilbergoctaaf, 7-8-2018

Als wij willen weten hoe de heilige Edith Stein over Maria dacht,
hoeven wij alleen maar naar de volgende woorden van haar te luisteren:

“Slechts enkele woorden van de Maagd Maria
werden ons overgeleverd in de Schrift.
Maar deze enkele woorden zijn als korreltjes van het puurste goud.
Als die tot smelten komen in een liefdevolle meditatie,
zijn ze meer als voldoende om ons leven te baden
in een schitterende gouden gloed.”

Edith Stein zal zeker regelmatig zo’n “liefdevolle meditatie” over Maria
gehouden hebben.
Dat merken wij al aan de diepgang van haar woorden, zoals bv. in het volgende citaat:

“Heel de schepping is woonplaats van de Heer,
maar het is zijn groot genot bij de kinderen van de ménsen te zijn,
omdat zij in staat zijn liefde te ontvangen en te geven.

Door haar algehele overgave is Maria als geen ander schepsel in staat
de goddelijke liefde op te nemen,
hoog verheven boven al het geschapene
door haar volheid van genade en haar volmaaktheid.

Haar hart is wijd open, zoals de armen van haar Zoon
die vanaf het kruis alles tot zich heeft getrokken.
Onder het kruis heeft Zij de erfenis van haar Zoon ontvangen,
en als Moeder van de verlosten allen in haar hart opgenomen.

In Haar vinden wij het goddelijke Leven
en worden wij gedrenkt met het genot van het paradijs.
God heeft U zijn Zoon geschonken, Maria,
en U voor de innigste eenheid met Hem geschapen.

Wanneer zijn blik met innig welgevallen rust op zijn geliefde Zoon,
dan laat Hij diezelfde blik ook op U rusten,
die zijn evenbeeld bent en onafscheidelijk met Hem”.  

Edith Stein, Verborgenes Leben. Hagiographische Essays, Meditationen , geistliche Texte,
ESW XI, Drunen- Freiburg/Breisgau, 1987.