In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Schilbergoctaaf – Marialof

Marialof op zo 02-09-2018 te Schilberg

De eerste monstrans leek niet op die, die wij nu voor ons hebben.
De eerste monstrans was Maria zelf.
Toen zij haar nicht Elisabeth bezocht met haar ongeboren Zoon in zich,
was zij een levende monstrans.

Ook toen was er geloof nodig net zoals nu,
ook toen kon je de God-mens Jezus niet zomaar
in zijn heerlijkheid aanschouwen.

Zoals Elisabeth toen moest geloven
dat Maria de Verlosser werkelijk in zich droeg,
zo moeten wij nu geloven
dat Jezus onder de gedaante van brood werkelijk aanwezig is.

Maria was, zoals gezegd, een levende monstrans.

En daarom past ons rozenkransgebed,
waarmee wij de voorspraak van Maria afsmeken, bij het feit
dat wij tevens de eucharistische Jezus in de monstrans aanbidden.

Nu de katholieke Kerk in zo’n grote crisis verkeert,
is ons intensieve gebed meer dan ooit van belang.

Daarom bidden wij vandaag , ondanks de feestweek, de droevige geheimen.

 • Geloofsbelijdenis, Onze Vader, 3 Wees gegroet
 1. Geheim: Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader.

  Zijn gebed is zo intens, dat de zweetdruppels op zijn voorhoofd
  in bloeddruppels veranderen.
  De angst van Jezus bestaat niet alleen in de angst voor zijn eigen dood.
  Neen, Jezus ziet de hele toekomst voor zich,
  de toekomst van de wereldgeschiedenis
  en die van zijn Kerk in het bijzonder.
  Hij zweet ook bloeddruppels
  om de geestelijke dood van zijn geliefde mensenkinderen.
  “Zal de Mensenzoon bij zijn komst het geloof op aarde vinden?” (Lc.18,8b),
  zo heeft Hij zich afgevraagd.

 2. Geheim: Jezus wordt gegeseld

  Elke mens die misbruikt werd, elk onschuldig kind in het bijzonder,
  is als een geselslag op de rug van de Heer.
  Juist van priesters en bisschoppen die zich eens aan Hem gewijd hadden,
  had de Heer anders verwacht.
  En hoewel het om minder dan 4% van alle priesters en bisschoppen gaat,
  is het totale aantal over de laatste ca. 70 jaren toch zo overweldigend groot,
  dat de rug van de Heer in een grote, bloedige wonde is veranderd.

 3. Geheim: Jezus wordt met doornen gekroond

  Medisch onderzoek heeft uitgewezen, hoe pijnlijk de doornenkroon was.
  Juist in de hoofdhuid bevinden zich duizenden zenuweinden.
  Elke doorn van de doornenkroon bracht aan de Heer
  een soort elektrische slag toe,
  die tot in de oren, de neus, de lippen en de tanden uitstraalde.
  Het gevolg was een onnatuurlijke verstijving van het gelaat,
  die de medische wetenschap Trigeminusneuralgie (aangezichtspijn) noemt.
  Jezus heeft ook dit lijden dat een helder denken bijna onmogelijk maakt,
  plaatsvervangend voor de mensen op zich genomen.
  En misschien heeft Hij dat in het bijzonder gedaan voor alle mensen
  die lijden onder trauma’s zoals de vele misbruikslachtoffers.
  Dat ze hun donkere en belastende gedachten aan het verleden
  aan Jezus kunnen geven.
  Opdat Hij ze moge vernietigen door de pijn van zijn doornenkroon.
  Want de Heer wil de slachtoffers graag helpen
  hun geestelijke computer te resetten.

 4. Geheim: Jezus neemt het zware kruis op zich

  In zijn felle reactie op de bekend geworden misbruikschandalen
  in Pennsylvania citeert paus Franciscus de heilige apostel Paulus en zegt:
  “Als een lid lijdt, delen alle ledematen in het lijden”( 1Kor.12,26).
  Het is een uitspraak met twee richtingen.

  De ene richting gaat van ons naar de slachtoffers.
  Wij worden opgeroepen om met Maria met hen mede te lijden.

  De andere richting gaat vanuit hun leed, dat nu naar buiten komt,
  naar de gelovigen die nog van hun Kerk houden, ondanks alles.
  Zij moeten zich voortdurend verdedigen
  waarom ze nog bij “die club” willen blijven.

  Laten wij dit kruis bewust op ons nemen
  en met de Heer en zijn Kerk medelijden.
  Want de Kerk is méér dan de hiërarchie, meer als het bodempersoneel.
  De Kerk is ook en vooral het levende organisme,
  waarvan Christus het Hoofd is.

 5. Geheim: Jezus sterft aan het kruis

  Onze kerk zal klein worden.
  Er zal een groot geestelijk sterven plaatsvinden.
  Wie niet meer bidt en leeft uit de sacramenten,
  zal de kracht niet hebben om vol te houden.

  Met Maria willen wij trouw blijven aan de Heer
  en steeds opnieuw onze trouw hernieuwen.
  Want wij weten: bij de Heer heeft de dood niet het laatste woord.
  Door de dood heen is er leven.
  Door de smeltkroes heen komt er het goud te voorschijn.